O to moje layout-y:

activity_main.xml

<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:id="@+id/simplefragment"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

</FrameLayout>

timeline.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <TextView
    android:layout_weight="1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="0dp"
    android:textSize="18dp"
    android:id="@+id/timelineTextView"
    android:gravity="left"/>
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/timeTextView"
    android:textSize="16dp"
    android:gravity="center"
    />
</LinearLayout>

timetable_fragment.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:orientation="vertical" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <View
    android:layout_width="2dp"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:layout_marginLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:background="@color/grey"/>
  <ListView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@android:id/list"
    />

</LinearLayout>

I kod javy :

public class MainActivity extends FragmentActivity{

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
   /* FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
    FragmentTransaction fragmentTransaction = fragmentManager.beginTransaction();
    TimeTableFragment timeTableFragment = new TimeTableFragment();
    fragmentTransaction.add(R.id.simplefragment,timeTableFragment);
    fragmentTransaction.commit();*/
    FragmentManager fragManager = getSupportFragmentManager();

    Fragment theFragment = fragManager.findFragmentById(R.id.simplefragment);
    if (theFragment == null) {
      theFragment = new TimeTableFragment();
      fragManager.beginTransaction()
          .add(R.id.simplefragment, theFragment)
          .commit();

    }
  }
}
public class TimeLineAdapter extends BaseAdapter {
  private List<Example> text;
  private Context context;
  private LayoutInflater inflater = null;

  public TimeLineAdapter( Context context,List<Example> text) {
    this.text = text;
    this.context = context;
    inflater = (LayoutInflater) context
        .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  }

  @Override
  public int getCount() {
    return text.size();
  }

  @Override
  public Object getItem(int position) {
    return text.get(position);
  }

  @Override
  public long getItemId(int position) {
    return 0;
  }

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ViewHolder holder;
    if (convertView != null) {
      holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
    } else {
      convertView = inflater.inflate(R.layout.timeline, parent, false);
      holder = new ViewHolder(convertView);
      convertView.setTag(holder);
    }
    Example ex = (Example) getItem(position);
    holder.timelineTextView.setText(ex.getTimelineText());
    holder.timeTextView.setText(ex.getTime());

    return convertView;
  }

  static class ViewHolder {
    @Bind(R.id.timelineTextView)
    TextView timelineTextView;

    @Bind(R.id.timeTextView)
    TextView timeTextView;

    public ViewHolder(View convertView) {
      ButterKnife.bind(this, convertView);
    }
  }
}
public class TimeTableFragment extends ListFragment {

  ListView timeTableListView;

  @Override
  public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
    View fragment = inflater.inflate(R.layout.timetable_fragment, container, false);
    timeTableListView = (ListView) fragment.findViewById(android.R.id.list);
    ArrayList<Example> list = new ArrayList<Example>();
    list.add(new Example("Hiszpanski", "15min"));
    TimeLineAdapter timeLineAdapter = new TimeLineAdapter(getActivity(), list);
    timeTableListView.setAdapter(timeLineAdapter);
    return fragment;
  }
}

I mój problem jest taki, że listView umieszczone we fragmencie się nie wyświetla. Jakaś pomoc dlaczego tak się dzieje?

Z góry dzięki za odpowiedzi!