Siema, czy spotkał się ktoś z takim problemem błąd HTTP 404.15? Podczas uruchamiania aplikacji jestem zapętlony do strony logownia co skutkuje zapełnieniem ciągu zapytania:

http://localhost:60802/Account/Login?ReturnUrl=%2FAccount%2FLogin%3FReturnUrl%3D%252FAccount%252FLogin%253FReturnUrl%253D%25252FAccount%25252FLogin%25253FReturnUrl%25253D%2525252FAccount%2525252FLogin%2525253FReturnUrl%2525253D%252525252FAccount%252525252FLogin%252525253FReturnUrl%252525253D%25252525252FAccount%25252525252FLogin%25252525253FReturnUrl%25252525253D%2525252525252FAccount%2525252525252FLogin%2525252525253FReturnUrl%2525252525253D%252525252525252FAccount%252525252525252FLogin%252525252525253FReturnUrl%252525252525253D%25252525252525252FAccount%25252525252525252FLogin%25252525252525253FReturnUrl%25252525252525253D%2525252525252525252FAccount%2525252525252525252FLogin%2525252525252525253FReturnUrl%2525252525252525253D%252525252525252525252FAccount%252525252525252525252FLogin%252525252525252525253FReturnUrl%252525252525252525253D%25252525252525252525252FAccount%25252525252525252525252FLogin%25252525252525252525253FReturnUrl%25252525252525252525253D%2525252525252525252525252FAccount%2525252525252525252525252FLogin%2525252525252525252525253FReturnUrl%2525252525252525252525253D%252525252525252525252525252FAccount%252525252525252525252525252FLogin%252525252525252525252525253FReturnUrl%252525252525252525252525253D%25252525252525252525252525252FAccount%25252525252525252525252525252FLogin%25252525252525252525252525253FReturnUrl%25252525252525252525252525253D%2525252525252525252525252525252FAccount%2525252525252525252525252525252FLogin%2525252525252525252525252525253FReturnUrl%2525252525252525252525252525253D%252525252525252525252525252525252FAccount%252525252525252525252525252525252FLogin%252525252525252525252525252525253FReturnUrl%252525252525252525252525252525253D%25252525252525252525252525252525252FAccount%25252525252525252525252525252525252FLogin%25252525252525252525252525252525253FReturnUrl%25252525252525252525252525252525253D%2525252525252525252525252525252525252FAccount%2525252525252525252525252525252525252FLogin%2525252525252525252525252525252525253FReturnUrl%2525252525252525252525252525252525253D%252525252525252525252525252525252525252FAccount%252525252525252525252525252525252525252FLogin%252525252525252525252525252525252525253FReturnUrl%252525252525252525252525252525252525253D%25252525252525252525252525252525252525252F

Wyczytałem że jest to wina pominięcia atrybutu [AllowAnonymous] jednak w moim przypadku to nie pomaga!!! Prosiłbym o pomoc, zatrzymałem się nie wiem jak się z tym uporać....