Format daty JSON

0

Mam taka metode :

 
$.ajax({
		type:"POST",
		url:"foundry/newProduct",
		
		data:'name='+$('#inputProductName').val()+'&'+
		     'foundryDevice='+$('#inputNameDevice').val()+'&'+
			  'foundryEmployeeId='+$('#inputFoundryEmployeeId').val(),
		success:function(data){
			
			$("#divFoundryMain").append("<h4>Dodano nowy produkt:</h4>" +
										"id produktu :"+data.id +"<br>"+ 
										"nazwa produktu:"+data.name +"<br>"+
										"data odlania:"+ data.foundryDate+"<br>"+
										"nazwa urzadzenia:"+data.foundryDevice +"<br>"+
										"id odlewnika:"+data.foundryEmployee.id +"<br>"
										
										);
		},	  
		error:function(){
			alert("BŁAD");
		}
		
	});

Wszystko ładnie sie dodaje do tego diva ale nie wiem w jaki sposób konwertować data.foundryDate - jest to data w JSON czyli np 1441039629000 a chciałbym ja wyswietlic w jakis normalny spsob.

1

Nie ma czegoś takiego jak data w JSON. W tym przypadku to jest liczba, pewnie milisekund od 1970. Spróbuj zrobić z tego:

new Date(milis)
0

OK działa a można to sformatować żeby nie wyswitlało
Mon Aug 31 2015 18:47:09 GMT+0200 (Środkowoeuropejski czas letni) ?

1

Można.

2

Do formatowania daty w JS polecam bibliotekę: http://momentjs.com/docs/ . Nie ma chyba rzeczy odnośnie czasu której nie dałoby się przy jej pomocy zrobić.

0

Najbardziej przenośna metoda na customowy format daty to złożenie go samemu z dostępnych metod Date. Kolejna to metoda toLocaleString, ale nie wspiera jej Safari i jest średnio użyteczna. Potem mamy np. toLocaleFormat, ale to tylko Firefox. Najlepiej będzie chyba użyć którejś z dostępnych bibliotek, wpisz w google 'date format javascript github'.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1