Hejka :]
mam więcej niż jeden plik zewnętrzny, z których AJAX ma ładować zawartość na stronę po spełnieniu warunków, wygląda to mniej więcej tak:

xmlhttp.onreadystatechange = function() {
	if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
	var div = document.createElement("div");
	div.innerHTML=xmlhttp.responseText;
	body.appendChild(div);
	}
}

var htmlid1;

	if (produkty[8].checked == true && produkty[23].checked == true) {
			var div = document.createElement("div");
			div.innerHTML = "<h1>Proponowane przepisy dla p1</h1>";
			body.appendChild(div);
			htmlid1 = "info-zwrotne.html";
	};
	xmlhttp.open("GET", htmlid1, true);
	xmlhttp.send();

var htmlid2;

	if (produkty[42].checked == true && produkty[43].checked == true) {
			var div = document.createElement("div");
			div.innerHTML = "<h1>Proponowane przepisy dla p2</h1>";
			body.appendChild(div);
			htmlid2 = "info-zwrotne2.html";
	};
	xmlhttp.open("GET", htmlid2, true);
	xmlhttp.send();

Kod po spełnieniu obu warunków zwraca
Proponowane przepisy dla p1
Proponowane przepisy dla p2
[zawartość info-zwrotne2.html]
czyli nie pokazuje zawartości pierwszego pliku, w jakiś sposób go nadpisuje?

Co zrobić aby oba pliki się załadowały? Czy dla obiektu xmlhttp da się w ogóle załadować więcej n iż jeden plik?