Stos na strukturze

0
 #include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Stack
{
  int m_count;
  int max_size;
  int *tablica;
};

void Init(Stack *S,int max)
{
  S->m_count = 0;
  S->max_size = max;
  S->tablica = new int [S->max_size];
}

bool Empty(Stack *S)
{
  return S->m_count == 0;
}

bool Full(Stack *S)
{
  return S->m_count == S->max_size;
}

void Push(Stack *S, int number)
{
  if(S->m_count < S->max_size)
  {
    S->tablica[S->m_count++] = number;
  }
}

int Top(Stack *S)
{
  if(S->m_count)
  {
    return S->tablica[S->m_count - 1];
  }
}

void Pop(Stack *S)
{
  if(S->m_count)
  {
    --(S->m_count);
  }
}

void Destroy(Stack *S)
{
  delete [] S->tablica;
}

int main()
{
  typedef struct Stack Stack;
  Stack s1,s2;

  int liczba = rand() % 100 + 1;

  Stack *a = &s1;
  Stack *b = &s2;

  Init(a,liczba);
  Init(b,liczba);

  for(int i = 0; i < liczba; ++i)
  {
    Push(a,rand() % 100 + 1);
    Push(b,rand() % 100 + 1);
  }

  cout << "Stos s1:" << setw(24) << "Stos s2:" << endl;

  for(int i = 0; i < liczba; ++i)
  {
    cout << Top(a) << "\t\t\t";
    Pop(a);
    cout << Top(b) << endl;
    Pop(b);
  }

  Destroy(a);
  Destroy(b);

  return 0;
}

Czy w funkcji Top,Pop i Push dać warunek else ?

0

i co z nim chcesz zrobic?

Dac zawsze mozesz dac

0

W Top na pewno.
W Push - to zależy jak chcesz obsłużyć błąd przepełnienia (wyjątek czy kod błędu).

2

Abstrahując od logiki programu, to funkcja Top jest niepoprawna. Funkcja deklaruje, że zwraca int, więc musi w każdym przypadku zwracać int (chyba że rzuca wyjątek, ale tutaj wyjątków nie ma). W tym przypadku jeśli if nie jest spełniony to funkcja nic nie zwraca.

0

Chciałem dodać wyjątki, lecz nie wiem za bardzo jak to poprawnie napisać. Nigdy wcześniej nie pisałem wyjątków.

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Stack
{
  int m_count;
  int max_size;
  int *tablica;
};

void Init(Stack *S,int max)
{
  S->m_count = 0;
  S->max_size = max;
  S->tablica = new int [S->max_size];
}

bool Empty(Stack *S)
{
  return S->m_count == 0;
}

bool Full(Stack *S)
{
  return S->m_count == S->max_size;
}

void Push(Stack *S, int number)
{
  if(S->m_count < S->max_size)
  {
    S->tablica[S->m_count++] = number;
  }
  else
  {
    throw "Nie ma takiego elementu na stosie !";
  }
}

int Top(Stack *S)
{
  if(S->m_count)
  {
    return S->tablica[S->m_count - 1];
  }
  else
  {
    throw "Nie ma elementu na stosie !";
  }
}

void Pop(Stack *S)
{
  if(S->m_count)
  {
    --(S->m_count);
  }
  else
  {
    throw "Nie ma elementu na stosie !";
  }
}

void Destroy(Stack *S)
{
  delete [] S->tablica;
}

int main()
{
  typedef struct Stack Stack;
  Stack s1,s2;

  int liczba = rand() % 100 + 1;

  Stack *a = &s1;
  Stack *b = &s2;

  Init(a,liczba);
  Init(b,liczba);

  try
  {
    Push(Stack *S, int number);
    Top(Stack *S);
    Pop(Stack *S);
  }
  catch(string Stack wiadomosc)
  {
    cout << wiadomosc;
  }

  for(int i = 0; i < liczba; ++i)
  {
    Push(a,rand() % 100 + 1);
    Push(b,rand() % 100 + 1);
  }

  cout << "Stos s1:" << setw(24) << "Stos s2:" << endl;

  for(int i = 0; i < liczba; ++i)
  {
    cout << Top(a) << "\t\t\t";
    Pop(a);
    cout << Top(b) << endl;
    Pop(b);
  }
 cout <<  Full(a);
  Destroy(a);
  Destroy(b);

  return 0;
}
0

Wywal to

typedef struct Stack Stack;

Popraw to

catch(const string& wiadomosc)
Push(Stack *S, int number);

Co to za wywołanie funkcji? Prędzej:

Push(a, 1);
0

Pusha wywołuje w forze, to w forze dać try i catch ?

0

Zależy od kontekstu. Można też dać fora wewnątrz try.

0

Zmieniłem kod, ale nie wiem co w catchu mam robić i jaki argument funkcji dać:

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Stack
{
  int m_count;
  int max_size;
  int *tablica;
};

void Init(Stack *S,int max)
{
  S->m_count = 0;
  S->max_size = max;
  S->tablica = new int [S->max_size];
}

bool Empty(Stack *S)
{
  return S->m_count == 0;
}

bool Full(Stack *S)
{
  return S->m_count == S->max_size;
}

void Push(Stack *S, int number)
{
  if(S->m_count < S->max_size)
  {
    S->tablica[S->m_count++] = number;
  }
  else
  {
    throw "Nie ma takiego elementu na stosie !";
  }
}

int Top(Stack *S)
{
  if(S->m_count)
  {
    return S->tablica[S->m_count - 1];
  }
  else
  {
    throw "Nie ma elementu na stosie !";
  }
}

void Pop(Stack *S)
{
  if(S->m_count)
  {
    --(S->m_count);
  }
  else
  {
    throw "Nie ma elementu na stosie !";
  }
}

void Destroy(Stack *S)
{
  delete [] S->tablica;
}

int main()
{
  typedef struct Stack Stack;
  Stack s1,s2;

  int liczba = rand() % 100 + 1;

  Stack *a = &s1;
  Stack *b = &s2;

  Init(a,liczba);
  Init(b,liczba);

  for(int i = 0; i < liczba; ++i)
  {
    try
    {
      Push(a,rand() % 100 + 1);
      Push(b,rand() % 100 + 1);
    }
    catch(string Stack wiadomosc)
    {
      cout << wiadomosc;
    }

  }

  cout << "Stos s1:" << setw(24) << "Stos s2:" << endl;

  for(int i = 0; i < liczba; ++i)
  {
    try
    {
      cout << Top(a) << "\t\t\t";
      Pop(a);
      cout << Top(b) << endl;
      Pop(b);
    }
    catch(string Stack wiadomosc)
    {
      cout << wiadomosc;
    }
  }
  Destroy(a);
  Destroy(b);

  return 0;
}
0

Zmieniłem, ale przy złapaniu wyjątku nie wyświetla mi tego co dałem w throw.

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Stack
{
  int m_count;
  int max_size;
  int *tablica;
};

void Init(Stack *S,int max)
{
  S->m_count = 0;
  S->max_size = max;
  S->tablica = new int [S->max_size];
}

bool Empty(Stack *S)
{
  return S->m_count == 0;
}

bool Full(Stack *S)
{
  return S->m_count == S->max_size;
}

void Push(Stack *S, int number)
{
  if(S->m_count < S->max_size)
  {
    S->tablica[S->m_count++] = number;
  }
  else
  {
    throw "Nie ma takiego elementu na stosie !";
  }
}

int Top(Stack *S)
{
  if(S->m_count)
  {
    return S->tablica[S->m_count - 1];
  }
  else
  {
    throw "Nie ma elementu na stosie !";
  }
}

void Pop(Stack *S)
{
  if(S->m_count)
  {
    --(S->m_count);
  }
  else
  {
    throw "Nie ma elementu na stosie !";
  }
}

void Destroy(Stack *S)
{
  delete [] S->tablica;
}

int main()
{
  Stack s1,s2;

  int liczba = rand() % 100 + 1;

  Stack *a = &s1;
  Stack *b = &s2;

  Init(a,3);
  Init(b,liczba);

  for(int i = 0; i < liczba; ++i)
  {
    try
    {
      Push(a,rand() % 100 + 1);
      Push(b,rand() % 100 + 1);
    }
    catch(const string &wiadomosc)
    {
      cout << wiadomosc;
    }

  }

  cout << "Stos s1:" << setw(24) << "Stos s2:" << endl;

  for(int i = 0; i < liczba; ++i)
  {
    try
    {
      cout << Top(a) << "\t\t\t";
      Pop(a);
      cout << Top(b) << endl;
      Pop(b);
    }
    catch(const string &wiadomosc)
    {
      cout << wiadomosc;
    }
  }
  Destroy(a);
  Destroy(b);

  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0