Brak pomysłu na rozwiązanie 4 zadań

0

Mam problem, żeby napisać 4 programy. Pomysł jakiś mam, ale nie wiem jak to zamienić na C.

Pierwszy program:
Musi sprawdzać czy zadana liczba jest całkowita.

Drugi program:
Ma liczyć ilość występowania danej litery w zdaniu wpisanym przez użytkownika lub w piku txt uruchomionym w programie.

Trzeci program:
x.val przechowuje wartość liczby, x.err przechowuje jej błąd bezwzględny.Trzeba stworzyć bibliotekę operacji arytmetycznych (co najmniej suma, różnica, iloczyn, iloraz) na takich liczbach, która oprócz wykonywania samych działań, będzie za każdym razem wyliczała błąd bezwzględny wyniku.Biblioteka powinna też być wyposażona w funkcje poprawnego zaokrąglania wyniku (działającą dla dowolnych liczb: zaokrąglenie z dokładnością …,tysięcy, setek, dziesiątek, jedności, dziesiątych, setnych, tysięcznych…). Podczas zaokrąglania powinien być odpowiednio korygowany błąd bezwzględny. I bibliotekę udawało mi się stworzyć, ale kiedy ją wpisałam do programu i chciałam użyć funkcji w niej zawartej to pisało, że ona nie istnieje. Dodawałam też pełny adres gdzie ona się znajduje i to nie pomogło.

Czwarty program:
Program ma stworzyć tablicę o wymiarach podanych przez użytkownika. Znaleźć na nią miejsce. Wpisać losowe liczby i policzyć ich średnią i wariancję.

Próbowałam szukać informacji na internecie, ale nic mi się nie udało znaleźć czy ktoś pomoże.

1

To są proste zadania. 1 robi się na pierwszych, może drugich zajęciach. Twoim problemem nie jest niezrozumienie tematu, ale brak pracy przez cały semestr.

dicappo napisał(a):

Próbowałam szukać informacji na internecie, ale nic mi się nie udało znaleźć czy ktoś pomoże.

Nie wierzę. Tu http://goo.gl/Ws2dYm znajdziesz nawet kod źródłowy.

1
  1. 2 pomysły
    1a) Sprawdzić, czy we wprowadzonym ciągu występuje kropka/przecinek (zależne od locale, powiedzmy). Jeśli tak - to po prawej stronie tego znaku nie może się pojawić żadna cyfra różna od zera aby wynik był całkowity.
    1b) Wczytaj liczbę do zmiennej typu zmiennoprzecinkowego i sprawdź za pomocą fmod czy reszta z dzielenia przez 1 mieści się w zadanym epsilonie. Ten pomysł jest zdecydowanie mniej dokładny/dobry.
  2. Otwierasz i czytasz plik. W pętli, sprawdzasz każdy znak wczytanego pliku. Jeśli jest równy poszukiwanej literze - inkrementujesz zmienną, której używasz do zliczania wystąpień.
  3. Niezbyt rozumiem zadanie.
  4. Tworzysz tablicę o dynamicznie zadanej wielkości, więc w ruch idzie malloc. Losowe liczby (niestety) za pomocą rand. Średnia to suma/ilość elementów, wariancja to średnia kwadratów różnic wartości elementu i wartości oczekiwanej (średniej). Prosta sprawa.
0
dicappo napisał(a):

Pomysł jakiś mam, ale nie wiem jak to zamienić na C.

żeby być bardziej wiarygodnym, napisz nam co to za pomysł, a my ci pomożemy zamienić to na C

0

Pierwszy program myślałam żeby szukał czy jest przecinek i sprawdzał jakie liczby po nim są. Tylko chyba nie da się szukać przecinka chyba, że jakoś po kodzie ANSI. I jeszcze program musiałabym zabezpieczyć że gdyby ktoś wpisał litery, żeby nie podawał tego, że wtedy to jest liczba.

W drugim myślałam żeby po kodzie ANSI jakoś wyszukiwać dane litery w zdaniu i potem wyświetlić na tablicy cały alfabet z liczbami odpowiednich literek. Chciałam to jakoś zapętlić, ale nie wiem jak to zrobić, żeby program sprawdzał po kolei jak użytkownik wpisuje, a nie wrzuca zdanie do tablicy i dopiero sprawdza, bo program ma być skuteczny nawet gdyby ktoś chciał tam cały wiersz wpisać.

W trzecim chciałam mieć jakby wartość dokładną danej liczby i po prostu potem żeby liczyć różnicę jako błąd a drugi błąd dzieląc wynik jeszcze przez wartość dokładną.

W czwartym chciałam stworzyć tablicę ale przecież tablica powinna mieć chociaż jeden wymiar określony, żeby mogła zostać stworzona w C. Myślałam o użyciu funkcji malloc, ale nie wiem jak ona działa, więc chciałam zadeklarować jak największą wielkość ilości znaków podanych do tablicy. Średnia to chyba najprościej, bo suma wszystkich liczb zawartych w tablicy przez ich ilość czyli muszę chyba wstawić jakiś licznik zliczający ile jest liczb i zadeklarować że wynik średniej będzie liczbą zmiennoprzecinkową.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1