Dlaczego ta funkcja działa gdy pliku nie ma, ale gdy już jest to program się krzaczy?

0
void wyszukaj() //<-czyli wyszukaj w pliku (dobre :-) )
{ 
  string imie [100] ;
  string nazwisko [100];
  string miasto [100];
  string ulica [100];
  string numer [100];
  int nr_linii; 
  int nr; 
  string linia;
  int wyszukaj; 
  cout<<"Podaj nazwisko:";
  cin>> wyszukaj;
 // transform(szukaj.begin(),szukaj.end(),szukaj.begin(),::toupper);

  fstream plik;
  plik.open("Spis.txt", ios::in);
  if(plik.good()==false)
   {
      cout<<"Blad. Nie znaleziono pliku Spis.txt"<<endl;
      Sleep(600);
      exit(0);
    }
  while(getline(plik,linia))
  {
  switch(nr_linii)
      {
        case 1: imxie[nr]=linia;  
        case 2: nazwisko[nr]=linia;  
        case 3: miasto[nr]=linia;   
        case 4: ulica[nr]=linia;  
        case 5: numer[nr]=linia;  
      }

      if(nr_linii==5)
      {
        nr_linii=0;
        nr++;
      }
      nr_linii++;
    }
    plik.close();
    for(int i=0;i<=nr; i++)
    {
      if(wyszukaj=="nazwisko"[i])
      {
        cout<<"Imie:"<<imie[i]<<endl;
        cout<<"Nazwisko:"<<nazwisko[i]<<endl;
        cout<<"Miasto:"<<miasto[i]<<endl;
        cout<<"Ulica:"<<ulica[i]<<endl;
        cout<<"Numer telefonu to:"<<numer[i]<<endl;
      }
    }
getch(); 
}};
0

Gdzie nadajesz wartość zmiennej nr_linii

1

Korzystaj z formatera: http://format.krzaq.cc, bo takie wcięcia to dodatkowe źródła błędu.

int nr_linii; 
int nr;
...
switch(nr_linii)

A niby skąd pochodzi wartość nr_linii i nr? I nie, sama deklaracja nie powoduje, że zmienna ma jakąś określoną wartość (z wyjątkiem zmiennych statycznych).

Przy każdym case powinno być break, bo inaczej np. gdy nr_linii == 1 to wykonują się wszystkie instrukcje dla 1, 2, 3, 4, 5.

1

Ten kod się kompiluje, z niezadeklarowaną zmienną?

case 1: imxie[nr]=linia; 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0