Dostęp do pola bez akcesora

0

Standardowo używam akcesora w ten sposób

  public String xyz()
  {
    return xyz;
  }

Ale kiedy użyłem w kodzie tej metody

  void pokazXyz()
  {
  System.out.println("xyz = " + xyz);
  } 

to nie musiałem już używać typowego dla mnie akcesora, wystarczyła metoda pokazXyz(). Jak to się dzieje, że ta metoda jest traktowana jako używany prze zemnie akcesor?

Poniżej cały kod obu klas:

public class Pies 
{
  private String imie;
  private int xyz;

  public Pies()
  {
    this(1, "pies");
  }

  public Pies(int x, String i)
  {
    this.xyz = x;
    this.imie = i;
  }

// public String getImie()
// {
//   return imie;
// }
// public void setImie(String i)
// {
//   imie = i;
// }

  public int getXyz()
  {
    return xyz;
  }
  public void setXyz(int x)
  {
    xyz = x;
  }

  void szczekaj()
  {
  System.out.println("hau");
  }
  void pokazXyz()
  {
  System.out.println("xyz = " + xyz);
  }
  public String toString()
  {
    return "tekst ";
  }
} 
public class PiesTest 
{

  public static void main(String[] args) 
  {
    Pies p = new Pies();

    p.szczekaj();
    System.out.println(p);
    p.pokazXyz();
    int a = p.getXyz();
    System.out.println(a);
  }

} 
2

W akcesorach nie ma żadnej magii. To po prostu metody, które zwracają wartość pola. Do pola możesz spokojnie dostać się bezpośrednio, bez użycia akcesora, jeżeli jesteś w zasięgu widoczności tego pola.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0