Wątek przeniesiony 2015-04-21 15:10 z PHP przez dzek69.

Potwierdzenie rejestracji w mailu

0

Mam pewien problem z kodem, a mianowicie napisałem skrypt formularza rejestracji. Po rejestracji konta na adres e-mail przychodzi wiadomość z linkiem aktywacyjnym, ale przed wejściem w link można spokojnie zalogować się na konto z dostępem do zasobów użytkownika. Poniżej plik register.php oraz login.php Proszę o jakieś sugestue.

<?php

      echo '<legend>Logownie do konta</legend>';

if($_SESSION['zalogowany_mastercooks'] == "TAK"){      
      ?>

  <form action="" method="post" id="rejestracja_form" autocomplete="off">
    <ul style="list-style-type: none;">
      <li><input type="text" name="login_l" id="login_l" placeholder="Login" style="width: 172px; margin-left: -11px;"/></li>
      <li><input type="password" name="haslo_l" id="haslo_l" placeholder="Haslo" style="width: 172px; margin-left: -11px;" /></li>
    </ul>
    <input type="hidden" name="sublogin" value="true" />
    <input class="btn" type="submit" value="Zaloguj" name="submit" style="height: 27px; margin-left: -12px; margin-top: -5px;" />
  </form>
  <?php
}
 if($_GET['logout'] == 'tak'){
   session_destroy();
   echo "<span class=\"alert alert-dismissable alert-success\" />Zostałeś pomyślnie wylogowany ze swojego konta. Za chwilę nastąpi przekierownie na stronę główną ...</span> <meta http-equiv=\"Refresh\" content=\"2; url=index.php\" />";
}
else if($user != ''){
echo "JESTEŚ ZALOGOWANY JAKO: $user";  
}
else if (!isset($_POST['sublogin']))
{

}
else {
$loginl = $_POST['login_l'];
$haslol = $_POST['haslo_l'];

if(empty($loginl) || empty($haslol)){

}
else {
  $haslol = md5($haslol);

$da = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE MD5(nick) = MD5('$loginl') AND haslo='$haslol'");
$ilewpisow = mysql_num_rows($da);

if($ilewpisow > 0){

  $zapytanie2 = mysql_fetch_assoc(mysql_query("SELECT * FROM users WHERE MD5(nick) = MD5('$loginl')"));
    $haslo = $zapytanie2['haslo']; 
    $idto = $zapytanie2['id'];
    /*
      session_register("zalogowany_mastercooks");
      session_register("nick_mastercooks");
      session_register("id_mastercooks");*/
      $_SESSION['zalogowany_mastercooks'] = "TAK";
      $_SESSION['nick_mastercooks'] = $loginl;

      $_SESSION['id_mastercooks'] = $idto;
      echo "<span class=\"alert alert-dismissable alert-success\" />Zostałeś pomyślnie zalogowany na swoje konto. Za chwilę nastąpi przekierownie na stronę główną ...</span> <meta http-equiv=\"Refresh\" content=\"3; url=index.php\" />";

}
else {
echo "<span class=\"alert alert-dismissable alert-errors\" />Wpisałeś niepoprawne hasło lub login. Spróbuj ponownie</span>";  
}
}
}
  ?> 
<?php
  if(!isset($_POST['submitted'])){

  }else{ 
    $loginf = clear($_POST['login']);
    $haslof = clear($_POST['haslo']);
    $emailf = clear($_POST['email']);
    $regf = clear($_POST['regulamin']);

  if(empty($loginf) || empty($haslof) || empty($emailf)){
    echo "Uzupełnij wszystkie dane!!";
  }else{
    $t = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE MD5(nick) = MD5('$loginf')");
    $ilenickow = mysql_num_rows($t);
    $ta = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE email = '$emailf'");
    $ilemail = mysql_num_rows($ta);

    if($ilenickow > 0){
      error("Login jest już używany.");      
    }else if($ilemail > 0){
      error('Email jest już używany.');
          }else if($regf > 0){
      error('Zatwierdź regulamin serwisu.');
    }else{
      $haslof = md5($haslof);
      mysql_query("INSERT INTO users SET nick='$loginf', haslo='$haslof', email='$emailf', kasa='1', active='0'");
      $id = mysql_insert_id(); 

      $link = str_replace('register.php', '', $_SERVER['SCRIPT_NAME']);      
      $link = $_SERVER['HTTP_HOST'].$link;

      success("Zostałeś zarejestrowany. Aby się zalogować musisz potwierdzić adres email poprzez wejście w link który został wysłany na twóją skrzynkę.");  

      $naglowki = "Reply-to: [email protected] <[email protected]>".PHP_EOL;
      $naglowki .= "From: [email protected] <[email protected]>".PHP_EOL;
      $naglowki .= "MIME-Version: 1.0".PHP_EOL;
      $naglowki .= "Content-type: text/html; charset=UTF-8".PHP_EOL; 

      $messange = '<div style="text-align:center">
              <span style="color:rgb(0,0,255)">
                <font size="6">
                  <b>Witaj '.$loginf.'!</b>
                </font>
                </span>
                <br>
                <font size="4">
                  Aby aktywować swoje konto kliknij <a target="_blank" href="http://'.$link.'?activate='.$id.'&key='.$haslof.'">Tutaj</a><br /><br />
                  Jeśli nie działa link wklej w go swoją przeglądarkę<br />
                    http://'.$link.'?activate='.$id.'&key='.$haslof.'
                </font>
            </div>';

      mail($emailf, 'Potwierdzenie adresu e-mail [email protected]', $messange, $naglowki);

    }
  }

}
  ?> 
1

Zapisuj w bazie czy konto już jest aktywowane? ;p

Poza tym:
1.Nie korzystaj z mail.
2.Nie korzystaj z funkcji mysql_* - są zdeprecjonowane i będą usunięte z PHP.
3.W ogóle to masz niezły rozpiź... brud w tym kodzie. Podziel to sensownie na kontroler, model i widok.

0
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^produkty,([0-9]+),([0-9]+)\.html$ '.$link.'?activate='.$id.'&key='.$haslof [L]

Coś takiego ma sens?

0

Może i tak, ale nie w naszym świecie.
Co to miałoby robić? Wiesz w ogóle, jak działa RewriteRule? :P

0

Dobra odpadam :) Kombinowałem, ale nie wykombinowałem.

0

Pomógłby ktoś zabezpieczyć lukę w kodzie?

0

Kiedyś jak trochę dziargałem w php to korzystałem z PDO. Pewności nie mam że tak dalej się robi ale na pewno jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia SQL Injection:
http://code.tutsplus.com/tuto[...]or-database-access--net-12059

Using prepared statements will help protect you from SQL injection.

Konkrety:
http://php.net/manual/en/pdostatement.bindvalue.php

0

W jaki sposób to mogę zastosować w kodzie na pobieranie danych? Czy to zwiększy bezpieczeństwo?

<?php

  try
  {
   $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=produkty', 'root', 'root');
   $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

   $stmt = $pdo->query('SELECT id, nazwa, opis FROM produkty');
   echo '<ul>';
   foreach($stmt as $row)
   {
     echo '<li>'.$row['nazwa'].': '.$row['opis'].'</li>';
   }
   $stmt->closeCursor();
   echo '</ul>';
  }
  catch(PDOException $e)
  {
   echo 'Połączenie nie mogło zostać utworzone: ' . $e->getMessage();
  }
?>

Nie mam pojęcia jak załatać tą lukę sql injection w kodzie poniżej:

<?php
  if(!isset($_POST['submitted'])){

  }else{  
    $loginf = clear($_POST['login']);
    $haslof = clear($_POST['haslo']);
    $emailf = clear($_POST['email']);
    $regf = clear($_POST['regulamin']);

  if(empty($loginf) || empty($haslof) || empty($emailf)){
    echo "Uzupełnij wszystkie dane!!";
  }else{
    $t = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE MD5(nick) = MD5('$loginf')");
    $ilenickow = mysql_num_rows($t);
    $ta = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE email = '$emailf'");
    $ilemail = mysql_num_rows($ta);

    if($ilenickow > 0){
      error("Login jest już używany.");      
    }else if($ilemail > 0){
      error('Email jest już używany.');
          }else if($regf > 0){
      error('Zatwierdź regulamin serwisu.');
    }else{
      $haslof = md5($haslof);
      mysql_query("INSERT INTO users SET nick='$loginf', haslo='$haslof', email='$emailf', kasa='1', active='0'");
      $id = mysql_insert_id(); 

      $link = str_replace('register.php', '', $_SERVER['SCRIPT_NAME']);      
      $link = $_SERVER['HTTP_HOST'].$link;

      success("Zostałeś zarejestrowany. Aby się zalogować musisz potwierdzić adres email poprzez wejście w link który został wysłany na twóją skrzynkę.");  

      $naglowki = "Reply-to: [email protected] <[email protected]>".PHP_EOL;
      $naglowki .= "From: [email protected] <[email protected]>".PHP_EOL;
      $naglowki .= "MIME-Version: 1.0".PHP_EOL;
      $naglowki .= "Content-type: text/html; charset=UTF-8".PHP_EOL; 

      $messange = '<div style="text-align:center">
              <span style="color:rgb(0,0,255)">
                <font size="6">
                  <b>Witaj '.$loginf.'!</b>
                </font>
                </span>
                <br>
                <font size="4">
                  Aby aktywować swoje konto kliknij <a target="_blank" href="http://'.$link.'?activate='.$id.'&key='.$haslof.'">Tutaj</a><br /><br />
                  Jeśli nie działa link wklej w go swoją przeglądarkę<br />
                    http://'.$link.'?activate='.$id.'&key='.$haslof.'
                </font>
            </div>';

      mail($emailf, 'Potwierdzenie adresu e-mail [email protected]', $messange, $naglowki);

    }
  }

}
  ?> 
0

Przepisz na PDO :P

0

Masz tu tak na szybko

<?php

class RejestracjaUzytkownika {
  private $login;
  private $haslo;
  private $email;
  private $bazaDanych;

  public function ($formularz) {
    if (empty($this->login) || empty($this->hassle) empty($this->email) empty($this->regulamin))
      return "Wypelnij wszystkie pola formularza";

    $this->login = md5($_POST['login']);
    $this->login = md5($_POST['haslo']);
    $this->login = md5($_POST['email']);

    $this->bazaDanych = $bazaDanych = new PDO("tutajConnectionStringDlaTwojejBazy");
    $uzytkownicy = $bazaDanych->prepare("SELECT count(*) FROM users WHERE nick=:login OR email=:email");
    $uzytkownicy->bindValue(':login', $this->login);
    $uzytkownicy->bindValue(':email', $this->email);
    $uzytkownicy->execute();
    $uzytkownicy = $uzytkownicy->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

    if ($uzytkownicy['count(*)] > 0)
      return "Login lub e-mail jest juz w uzyciu";

    $dodaj = $this->bazaDanych->prepare("INSERT INTO users (nick, haslo, email, klasa, active) VALUES (":nick", ":haslo", ":email", 1, 0));
    $dodaj->bindValue('nick', $this->login);
    $dodaj->bindValue('haslo', $this->haslo);
    $dodaj->bindValue('email', $this->email);
    $dodaj->execute();

    // tutaj mozesz zweryfikowac czy uzytkownik zostal dodany, ale nie widze pola ID wiec takie troche grzebanie kijem w mrowisku
    return "Uzytkownik zostal dodany";
  }

  public function WyslijEmailRejestracyjny() {
    // zrob to po Bozemu i nie uzywaj mail bo 70% maili w ogole nie dojdzie
  }
}

?>
 1. Mozesz wrapnac PDO w try...catch jezeli zwroci wyjatek.
 2. Nie uzywaj mail!!
 3. Nie znam twojej bazy danych ale juz na oko mi cos nie pasuje jezeli zaczniesz z relacjami walczyc. Obawiam sie dalszej spojnosci bazy jezeli bedziesz mial sporo rzeczy zwiazanych z uzytkownikami w bazie
 4. Ja bym do bazy dodal tez osobiscie timestamp. Moze sie przydac w wielu sytuacjach ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0