cześć mam problem mam oto taki kod lua.

start = nil
focus = 0
talk_start = 0
target = 0
following = false
attacking = false

dofile("./config.lua")

 function onThingMove(creature, thing, oldpos, oldstackpos)
 end

 function onCreatureAppear(creature)
 end

 function onCreatureDisappear(cid, pos)
 end

 function onCreatureTurn(creature)
 end

function msgcontains(txt, str)
 end

 function onCreatureSay(cid, type, msg)
 end

 function onCreatureChangeOutfit(creature)
 end

function onThink()
if start == nil then
  start = os.time()
end
if(effects_emblamed == "yes")then
    if os.difftime (os.time(), start) >= (co_ile) then
      for i,v in pairs(efekty) do
        doNpcSendAnimatedText(v.text, (random_colour == "yes" and math.random(1, 254) or v.color), v.pos.x, v.pos.y, v.pos.z)
        doNpcSendMagicEffect((random_effect == "yes" and math.random(0, 24) or v.effect), v.pos.x, v.pos.y, v.pos.z)
      end
      start = os.time()
    end
  end
end

ale nie mogę np dać koloru czerwonego dając w configu

--czy efekty są włączone (yes/no)
effects_emblamed = "yes"
--czy kolor textu jest losowy(yes/no)
random_colour = "no"
--czy efekt jest losowy(yes/no)
random_effect = "no"
--co jaki czas sie wyświetla efekt w sekundach
co_ile = 2
-- {text="tekst", pos={x=pozycja_x, y=pozycja_y, z=pozycja_z}, color=kolor_textu, effect=nr_efektu}
efekty = {
        {text="Nayeli", pos={x=32485, y=32500, z=6}, color=1, effect=12},
        {text="Nayeli", pos={x=32485, y=32501, z=6}, color=2, effect=12},
        }

i tu jak daje color 1,2,3,4 to jest bez zmian

dodanie znaczników <code class="lua"> - @furious programming