Jak dodać UserControl po kliknięciu w przycisk?

0

Mam stworzone kilka kontrolek użytkownika i chce je wyświetlić po kliknięciu w konkretny button. Problem w tym, że nie chodzi mi o nałożenie kontrolek na główne okno programu i użycie opcji Visible.

1
//Tworzysz przycisk
Button button = new Button();

//Ustawiasz jego właściwości, np.:
button.Text = "Przycisk";

//Dodajesz go do okna
Controls.Add(button);

Analogicznie postępujesz w przypadku innych kontrolek.

0

Dzięki działa !

Ok, działa to ale tylko w przypadku przeciągnięcia z przybornika na główną formę programu. A jak to zrobić bez tego ?

0

Dodanie przycisku na formie głównej po kliknięciu na przycisk button1

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button NewButton = new Button();
      this.Controls.Add(NewButton);
      NewButton.Text = "NOWY";
      NewButton.BringToFront();    // na wszelki wypadek, żeby być pewnym że nowy przycisk nie "schowa" się pod czymś  
    }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1