Nieprawidłowości z includami

0

Witam
Do rzeczy

//
//
// Generated by StarUML(tm) C++ Add-In
//
// @ Project : Untitled
// @ File Name : TWydzial.h
// @ Date : 2015-03-20
// @ Author :
//
//

#if !defined(_TWYDZIAL_H)
#define _TWYDZIAL_H

#include <string>
#include <vector>
#include "Wykladowca.h"

using namespace std;

class TWydzial {
public:
  string getNazwa();
  int getID();
  void dodajWykladowce(TWykladowca* wykladowca);
  void usunWykladowce(int wykladowca);
  vector<TWykladowca*> odczytWszystkichWykladowcow();
  TWydzial(string xNazwa,int xId);
private:
  string nazwa;
  int id;
  vector<TWykladowca*> wykladowcy;
};

#endif //_TWYDZIAL_H
//
//
// Generated by StarUML(tm) C++ Add-In
//
// @ Project : Untitled
// @ File Name : TUczelnia.h
// @ Date : 2015-03-20
// @ Author :
//
//

#if !defined(_TUCZELNIA_H)
#define _TUCZELNIA_H

#include <string>
#include <vector>
#include "TWydzial.h"

class TUczelnia {
public:
  void zmienTelefon(string nowyTelefon);
  string odczytTelefonu();
  void dodajWydzial(TWydzial* wydzial);
  void usunWydzial(int wydzial);
  vector<TWydzial*> odczytWydzialow();
  string getNazwa();
  string getAdres();
  TUczelnia(string xNazwa, string xAdres, string xNumer);
private:
  string nazwa;
  string adres;
  string telefon;
  vector<TWydzial*> wydzialy;
};

#endif //_TUCZELNIA_H
//
//
// Generated by StarUML(tm) C++ Add-In
//
// @ Project : Untitled
// @ File Name : TWykladowca.h
// @ Date : 2015-03-20
// @ Author :
//
//

#if !defined(_TWYKLADOWCA_H)
#define _TWYKLADOWCA_H

#include <string>
#include <vector>
#include "TWydzial.h"

using namespace std;

class TWykladowca {
public:
  string getImie();
  string getNazwisko();
  vector<TWydzial*> getWydzialy();
  void dodajWydzial(TWydzial* wydzial);
  void usunWydzial(int wydzial);
  TWykladowca(string xImie,string xNazwisko);
private:
  string imie;
  string nazwisko;
  vector<TWydzial*> wydzialy;
};

#endif //_TWYKLADOWCA_H

oraz bład ...TWydzial.h|19|fatal error: Wykladowca.h: No such file or directory
Wszystkie pliki sa w tym samym katalogu

0

Sorry tam powinno być TWykladowca ale to nie zmienia faktu ze potem dostaje blad
...TWykladowca.h|25|error: 'TWydzial' was not declared in this scope|

2

Masz rekurencyjne zależności: TWydzial potrzebuje wykładowcy, a TWykladowca potrzebuje wydziału. Dodaj:

class TWydzial;

przed deklaracją TWykladowca.

BTW using namespace w plikach nagłówkowych to kiepska praktyka.

0

Poszło, dzięki ;) Nie jestem fanem c++ a do tego zostałem zmuszony.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0