Tworzenie bazy danych w swoim folderze

0

Jak ustawić aby pliki bazy danych były przechowywane w innej lokalizacji na dysku niż domyślnie?

0
USE master;
GO
CREATE DATABASE Sales
ON 
( NAME = Sales_dat,
  FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\saledat.mdf',
  SIZE = 10,
  MAXSIZE = 50,
  FILEGROWTH = 5 )
LOG ON
( NAME = Sales_log,
  FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\salelog.ldf',
  SIZE = 5MB,
  MAXSIZE = 25MB,
  FILEGROWTH = 5MB ) ;
GO

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0