Przy podaniu wartości pola color zapytanie się nie wykonuje

0

Mam taki problem mam sobie stronę

Tutaj jest plik odpowiedzialny za wyświetlenie formularza

<?php
require("./clasy/config.php");
require("./clasy/data.php");
require("./clasy/user.php");
require("./funkcje.php");
$style= style;
print ("
<meta content=\"text/html; charset=utf-8\" http-equiv=\"content-type\">
<link href=$style rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" />
<title>Kalendarz</title>");
polacz_z_baza();
$user = new uzytkownicy;
//polacz_z_baza();

//$user = new uzytkownicy;

$uzytkownik = "";
//$_COOKIE["zapamietywanie"] = $user->zapamietywanie;
if ( !isset($_POST["login"]) or !isset($_POST["haslo"]) ) {
  if ($user->sprawdz_usera() == false) print ("<font class=blad>Musisz się zalogować </font>");
}
else {
  if ( isset($_POST["wyloguj"]) ) {
   $uzytkownik = $user->zaloguj(true);
  }
  else {
   $uzytkownik = $user->zaloguj(false);
  }
  //$user->zapamietywanie = true;

  if ($uzytkownik == 3) print ("<font class=blad>Nie podałeś hasła lub loginu</font>");
  if ($uzytkownik == 2) print ("<font class=blad>Nie prawidłowe dane</font>");

}
if ($uzytkownik == 1 or $user->sprawdz_usera() == true) {

  if ( isset($_POST["wyloguj"]) or isset($_COOKIE["zapamietywanie"]) ) {
   $user->utworz_cookie(true);
   $user->zapamietywanie = true;
  }
  else {
   $user->utworz_cookie(false);
  }

 //if (isset($_COOKIE["user"]) or isset ($_COOKIE["haslo"]) ) {
  $user2 = $user->user;
  $haslo = $user->haslo;

  $id_usera = mysql_query("select id from users where login = '$user2'");
  $id_usera = mysql_fetch_array($id_usera);
  print ("<font class=substancje>Modyfikuj daną substancję</font><form method=post><select id=substancje2>");
  $substancja = mysql_query("select id,nazwa,cena,rodzaj_porcji,color,za_ile from substancje where id_usera = '$id_usera[0]' ");
  while ($substancja2 = mysql_fetch_array($substancja) ) {
   print ("<option value=$substancja2[0]>$substancja2[1]</option>

   ");

  }

  print ("</select><font class=substancja>Cena</font><input type=text id= cena><font class=substancja>Rodzaj porcji</font><input type=text id=rodzaj><font class=substancja>Nazwa</font><font class=substancja></font><input type=text id= nazwa><font class=substancja>Color</font><input type=text id=color><font class=substancje>Za ile </font><input type=text id=ile><input type = \"button\" value =\"modyfikuj\"
  onclick = \"getData('edytuj_ustawienia2.php?id_usera=$id_usera[0]',
  'TargetDiv2')\"></form>");

  print ("<div id=TargetDiv2></div>");
  //print "dobrze";
}

?>

<script language="javascript">
var XMLHttpRequestObject = false;
 if (window.XMLHttpRequest) {
  XMLHttpRequestObject = new XMLHttpRequest ();
 }
 else if (window.AtiveXObject) {
  XMLHttpRequestObject = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
   function getData (dataSource, divID) {
  if(XMLHttpRequestObject) {
   var obj = document.getElementById(divID);
   //var obj = document.getElementById(divID);
   var nazwa = document.getElementById('nazwa').value;
   var substancje2 = document.getElementById('substancje2').value;
   var cena = document.getElementById('cena').value;
   var rodzaj = document.getElementById('rodzaj').value;
   var color = document.getElementById('color').value;
   var ile = document.getElementById('ile').value;
  // var typ = document.getElementById('typ').value;
   XMLHttpRequestObject.open("GET", dataSource + "&nazwa=" + nazwa + "&cena=" + cena + "&rodzaj=" + rodzaj + "&color=" + color + "&ile=" + ile + "&substancje2=" + substancje2);
   XMLHttpRequestObject.onreadystatechange = function ()
  {
  if (XMLHttpRequestObject.readyState == 4 && XMLHttpRequestObject.status == 200) {

    //document.write("sfdsf");
    /*if (setInterval("load",1000) ) {
   obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;
    }*/
    //while (setInterval("load",1000) ) {
   obj.innerHTML = XMLHttpRequestObject.responseText;

   //document.forms["form"].submit();
    //}
  }
  }
   XMLHttpRequestObject.send(null);
   //document.write("sfdsf");
  }
 }
 </script>

No i tutaj jest przysyłane pole HTML o nazwie color i w momencie jak to pole będzie puste to to zapytanie się dobrze wykona, ale jak będą tam jakieś wartości to zapytanie się nie wykona.

Ten plik jest odpowiedzialny za wykonanie zapytania.

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
?>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type">
<link href="./style/domyslny.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<title>Kalendarz</title>
<table border=0 width=700 align=center>
<tr>
<?php

require("./clasy/config.php");
require("./clasy/data.php");
require("./clasy/user.php");
require("./funkcje.php");

$obiekt_data = new data;

polacz_z_baza();
mysql_query("SET NAMES utf-8");

?>

<?php

$user = new uzytkownicy;

$uzytkownik = "";
//$_COOKIE["zapamietywanie"] = $user->zapamietywanie;
if ( !isset($_POST["login"]) or !isset($_POST["haslo"]) ) {
  if ($user->sprawdz_usera() == false) print ("<font class=blad>Musisz się zalogować </font>");
}
else {
  if ( isset($_POST["wyloguj"]) ) {
   $uzytkownik = $user->zaloguj(true);
  }
  else {
   $uzytkownik = $user->zaloguj(false);
  }
  //$user->zapamietywanie = true;

  if ($uzytkownik == 3) print ("<font class=blad>Nie podałeś hasła lub loginu</font>");
  if ($uzytkownik == 2) print ("<font class=blad>Nie prawidłowe dane</font>");

}
if ($uzytkownik == 1 or $user->sprawdz_usera() == true) {

  if ( isset($_POST["wyloguj"]) or isset($_COOKIE["zapamietywanie"]) ) {
   $user->utworz_cookie(true);
   $user->zapamietywanie = true;
  }
  else {
   $user->utworz_cookie(false);
  }

 //if (isset($_COOKIE["user"]) or isset ($_COOKIE["haslo"]) ) {
  $user2 = $user->user;
  $haslo = $user->haslo;
 //}
  $id_usera2 = atak_sql($_GET["id_usera"]);
  $nazwa = atak_sql($_GET["nazwa"]);
  $cena = atak_sql($_GET["cena"]);
  $rodzaj = atak_sql($_GET["rodzaj"]);
  $color = atak_sql($_GET["color"]);
  $ile = atak_sql($_GET["ile"]);
  $substancje2 = atak_sql($_GET["substancje2"]);

  $id_usera = mysql_query("select id from users where id = '$id_usera2' ");
  $id_usera = mysql_fetch_array($id_usera);
  $user4 = "";
  if ($id_usera[0] == "") {
   print ("<font class=blad>Nie prawidłowy login</font>");
  }
  if ($cena == "") {
   print ("<font class=blad>Uzupełnij pole cena</font>");
  } 
  if ($rodzaj == "") {
   print ("<font class=blad>Uzupełnij pole rodzaj</font>");
  }  
  if ($color != "" and !strstr("#",$color) and strlen($color) != 7 ) {
   print ("<font class=blad>Uzupełnij color musi się składać z 7 znaków i mieć w sobie znak #</font>");
  }
  else {

   //print $nazwa . "<br>" . $cena . "<br>" . $rodzaj . "<br>" . $ile . "<br>" . $color . "<br>" . $substancje2 . "<br>";
   //print $substancje2;
  //mysql_query("insert into substancje(nazwa,cena,rodzaj_porcji,id_usera,za_ile,color) values ('$nazwa','$cena','$rodzaj','$id_usera2','$sztuki','$color') ");
  if ($nazwa == "") {
   $nazwa2 = mysql_query("select nazwa from substancje where id = '$substancje2'");
   $nazwa2 = mysql_fetch_array($nazwa2);
   $nazwa = $nazwa2[0];
  }
  mysql_query("update substancje set nazwa='$nazwa',cena='$cena',rodzaj_porcji='$rodzaj',za_ile='$ile',color='$color' where id_usera = '$id_usera2' and id = '$substancje2' ");

  print ("<font color=sukces>Pomyślnie Zmodyfikowano substancje</font>");
  }

 print $color;
}

  //print $id_usera2;
print "dobrze";

?>

Chodzi o to zapytanie

mysql_query("update substancje set nazwa='$nazwa',cena='$cena',rodzaj_porcji='$rodzaj',za_ile='$ile',color='$color' where id_usera = '$id_usera2' and id = '$substancje2' ");

dodanie znaczników <code class="javascript"> i <code class="html"> - @furious programming

0

Co to znaczy zaptytanie się nie wykona?
Wypluj sobie to zapytanie na ekran i zobacz czy jest poprawnie sformatowane, jak tak to wpisz je do mySQL Workbench albo Phpmyadmin i zobacz jaki błąd zwróci.
A przede wszyskim: przejdź na PDO!.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0