JavaFX Hello World! Could not find or load main class

0

Mam taki kod w JavaFX:

package helloworld;
 
import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;
 
public class HelloWorld extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
  
  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    primaryStage.setTitle("Hello World!");
    Button btn = new Button();
    btn.setText("Say 'Hello World'");
    btn.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
 
      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        System.out.println("Hello World!");
      }
    });
    
    StackPane root = new StackPane();
    root.getChildren().add(btn);
    primaryStage.setScene(new Scene(root, 300, 250));
    primaryStage.show();
  }
}
 

Z kompilował się i nie chce się uruchomić:

[email protected]:~/java/exercise$ java HelloWorld 
Error: Could not find or load main class HelloWorld
[email protected]:~/java/exercise$ java -version
java version "1.8.0_31"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_31-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.31-b07, mixed mode)

 

Wcześniej miałem do czynienia tylko ze Swigiem. Więc jestem zielony w JavaFX.

1

Nie jesteś zielony ze JavaFX, tylko z Javą w ogóle. Twoja klasa znajduje się w pakiecie helloworld więc musisz użyć pełnej kwalifikowanej nazwy klasy i uruchamiać to jako java helloworld.HelloWorld

0

To też nie działa!

[email protected]:~/java/exercise$ java helloworld.HelloWorld
Error: Could not find or load main class helloworld.HelloWorld
[email protected]:~/java/exercise$ 

Usunąłem z kodu package helloworld; i program działa.

1

Jesteś zielony z Javy. Paczki mają odpowiedniki w strukturze katalogów z klasami.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1