Dodanie elementu do JFrame/Jpanel

Złoty Lew
2015-01-28 21:32
Złoty Lew
0

Hejka, proszę o porady, otóż chce stworzyć obiekt w poniższym kodzie, ale jednocześnie chcę zachować podział borderlayout/gridlayout....

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Container;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GridLayout;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;

import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingUtilities;

class MyPanel extends JPanel implements Runnable {
  /**
   * 
   */
  Graphics gr;
  Color c;
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  void newColor() {
    c = new Color((float)Math.random(), (float)Math.random(), (float)Math.random());
  }
   public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    System.out.println("paint()");
    g.setColor(c);
    g.fillOval(100, 100, 30, 30);
  }

  public void setBounds(int x, int y, int width, int height) {
    // TODO Automatycznie generowany szkielet metody
    //System.out.println("setBounds");
    super.setBounds(x, y, width, height);
  }
  @Override
  public void run() {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
}
public class LayApp extends JFrame{
  /**
   * 
   */

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  public static void main(String args[]) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new LayApp();
      }
    });
  }
  JButton newC, remove;
  MyPanel canvas;
  LayApp() {
    Container pane = getContentPane();
    canvas = new MyPanel();
    canvas.setPreferredSize(new Dimension(400,400));
    pane.add(canvas);

    JFrame ramka = new JFrame();
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(2,2));
    panel.setBackground(Color.GRAY);
    JLabel x1 = new JLabel("x1");
    panel.add(x1);
    JTextField a = new JTextField(5);
    panel.add(a);
    JLabel x2 = new JLabel("x2");
    panel.add(x2);
    JTextField b = new JTextField(5);
    panel.add(b);
    ramka.getContentPane().add(BorderLayout.EAST, panel);

    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

    pack();
    setVisible(true);

    JMenuBar menuBar = new JMenuBar();

    setJMenuBar(menuBar);

    JMenu fileMenu = new JMenu("File");
    menuBar.add(fileMenu);

    JMenuItem Open = new JMenuItem("Open");
    fileMenu.add(Open);
    JMenuItem Exit = new JMenuItem("Exit");
    fileMenu.add(Exit);

    JMenu editMenu = new JMenu("Help");
    menuBar.add(editMenu);
    JMenuItem About = new JMenuItem("About");
    editMenu.add(About);

  }

}
edytowany 1x, ostatnio: bogdans, 2016-12-13 18:26
!Wstawiaj kod w znaczniki <code=java></code> - bogdans 2015-01-28 22:10

Pozostało 580 znaków

2015-01-28 22:11
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

1

Po tak precyzyjnym opisie problemu, mogę udzielić tylko takiej rady: dopisz gdzieś w kodzie

new Object();

To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

Złoty Lew
2015-01-28 23:06
Złoty Lew
0

Konkretnie chodzi mi o to, że po dodaniu tego, w podanym miejscu powininno wyświetlać się kółeczko w podanym miejscu
Wcześniej w troszeczke innym kodzie gdzie uzywałem containera kółeczko się pokzywało, ale nie było tam gridlayout`a

 void newColor() {
    c = new Color((float)Math.random(), (float)Math.random(), (float)Math.random());
  }
   public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    System.out.println("paint()");
    g.setColor(c);
    g.fillOval(100, 100, 30, 30);
  }

Pozostało 580 znaków

2015-01-29 01:57
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Niepotrzebnie tworzysz obiekt typu JFrame o nazwie ramka.

  LayApp() {
    //Container pane = getContentPane();
    canvas = new MyPanel();
    canvas.setPreferredSize(new Dimension(400,400));
    add(canvas);

    //JFrame ramka = new JFrame();
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(2,2));
    panel.setBackground(Color.GRAY);
    JLabel x1 = new JLabel("x1");
    panel.add(x1);
    JTextField a = new JTextField(5);
    panel.add(a);
    JLabel x2 = new JLabel("x2");
    panel.add(x2);
    JTextField b = new JTextField(5);
    panel.add(b);
    add(BorderLayout.EAST, panel);
    ...

To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0