Aplet w formie galerii z miniaturami, powiększanymi po kliknięciu

0

Musze zrobić programik w formie galerii z miniaturami, które po naciśnięciu się powiększy. Myślałam, żeby zrobić to w mouseClicked ale tam kombinuje i wykombinować nie umiem.. Pomożecie? ;)

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import javax.swing.JApplet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class imidz extends JApplet implements MouseListener
{
	private int x=0, y=0, z=500, j=0;
	Image img1;
	Image img2;

	public void init()
	{
		addMouseListener(this);
		img1=getImage(getDocumentBase(), "ojciec.gif");
		img2=getImage(getDocumentBase(), "kot.gif");
	}
	public void paint (Graphics gDC)
	{
		gDC.drawImage(img1,x,y, this);
		gDC.drawImage(img2,z,j, this);
	}
	public void mouseClicked(MouseEvent e)
	{

	}
	public void mousePressed(MouseEvent evt) {}
	public void mouseExited(MouseEvent evt) {}
	public void mouseEntered(MouseEvent evt) {}
	public void mouseReleased(MouseEvent evt) {}
}
0

Co oznacza zwrot "się powiększy"? Zostanie wyświetlony inny plik graficzny, czy też wyświetlana wcześniej miniaturka zostanie przeskalowana.

0

Dokładnie tak. Ten sam obraz zostanie przeskalowany. Przepraszam za ten niedokładny zwrot.

0

Masz przykładowy kod, zawiera kilka magicznych stałych związanych z wymiarami obrazków, których używałem do testowania.

import javax.swing.*;
import javax.imageio.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.*;
import java.util.*;
import java.io.*;

public class Galeria extends JApplet
{
  private ArrayList<BufferedImage> thumbnails = new ArrayList<BufferedImage>();
  private ArrayList<Rectangle> rectangles = new ArrayList<Rectangle>();
  private boolean firstPainting = true;
  private Image img;

  public void init()
  {
    setLayout(new BorderLayout(3,3));
    BufferedImage img1 = null;
    BufferedImage img2 = null;
    try
    {
      img1 = ImageIO.read(new File("Delete.gif"));
      img2 = ImageIO.read(new File("Import.gif"));
    }
    catch(Exception e)
    {
      System.out.println(e);
    }
    for(int i=0;i<6;i++)
    {
      thumbnails.add(img1);
      thumbnails.add(img2);
    }
    add(new Miniaturki(),BorderLayout.WEST);
    add(new Obraz(),BorderLayout.CENTER);
    repaint();    
  }
  class Miniaturki extends JPanel implements MouseListener
  {
    public Miniaturki()
    {
      setPreferredSize(new Dimension(63,179));
      setBackground(Color.WHITE);
      setBorder(BorderFactory.createLineBorder(new Color(0,135,189)));
      addMouseListener(this);
    }
    public void paintComponent(Graphics g)
    {
      super.paintComponent(g);
      int x = 5;
      int y = 5;
      for(int i=0;i<thumbnails.size();i++)
      {
        g.drawImage(thumbnails.get(i),x,y,null);
        g.drawRect(x,y,24,24);
        if(firstPainting)
        {
          rectangles.add(new Rectangle(x,y,24,24));
        }
        if(i % 2 == 0)
        {
          x+=29;
        }
        else
        {
          x = 5;
          y+=29;
        }
      }
    }
    public void mouseClicked(MouseEvent e)
    {
      int x = e.getX();
      int y = e.getY();
      for(int i=0;i<rectangles.size();i++)
      {
        Rectangle r = rectangles.get(i);
        if(r.contains(x,y))
        {
          img = thumbnails.get(i).getScaledInstance(179,179,Image.SCALE_FAST);
          Galeria.this.repaint();
          return;
        }
      }
    }
    public void mousePressed(MouseEvent evt) {}
    public void mouseExited(MouseEvent evt) {}
    public void mouseEntered(MouseEvent evt) {}
    public void mouseReleased(MouseEvent evt) {}    
  }
  class Obraz extends JPanel
  {
    public Obraz()
    {
      setPreferredSize(new Dimension(179,179));
      setBackground(Color.WHITE);
      setBorder(BorderFactory.createLineBorder(new Color(0,135,189)));
    }
    public void paintComponent(Graphics g)
    {
      super.paintComponent(g);
      if(img != null)
      {
        g.drawImage(img,0,0,null);
      }
    }
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1