Throw New System.Exception("Zły plik")

Problem polega, na tym, że okno które się pojawia ma tytuł "Windows Form Application" Jak to zmienić ?