Piszę sobie aplikacje w Vba która wypowiada tekst i zapisuje do pliku w postaci wav. Lecz mam problem z wypowiedzeniem nie wiem dlaczego to nie działa

Private Sub CommandButton2_Click()
Dim msg, sapi, FileStream, Path
msg = "siema"
Path = "C:\test\test.wav"
Set FileStream = CreateObject("sapi.SpFileStream")
Set sapi = CreateObject("sapi.spvoice")
FileStream.Open Path, SSFMCreateForWrite, True
Set sapi.AudioOutputStream = FileStream
 sapi.Speak "hello"  <<<<<<<<<<<<<<<<<<Bład
FileStream.Close
Set FileStream = Nothing
Set sapi = Nothing
End Sub 

Bład jaki otrzymuje
Method ' Speak' of object 'IspeechVoice' failed