Witam.
potrzebuje pomocy przy stwożeniu macra.

Napisać makropolecenie, które nie pozwala na zapisanie zmian dokonanych w skoroszycie.
w miejsce tego pokazuje komunikat o niemożliwości zapisu

oto co sam próbowałem zrobić

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) 
Cancel = True 
MsgBox "Nie możesz zapisać zmian w tym pliku." 
End Sub 

Sub m()

z góry dziękuje

dodanie znacznika <code class="vbnet"> - @furious programming