Ustawienie kursora na JTextField

0

Mam dwa pola tekstowe: Pole1 i Pole2. Co zrobić, aby kursor domyślnie ustawiał się na Pole2?

1
Pole2.requestFocus();
0

Poniżej public void actionPerformed(ActionEvent e) - działa. Co zrobić, aby po uruchomieniu programu, kursor oczekiwał w Pole2?

`dodanie znacznika ``` - @furious programming

0

Dopisz to na końcu konstruktora, przed

setVisible(true);
0

Ale chyba z wnętrza metody statycznej nie możemy odwołać się do Pole2, nie zadeklarowanego jako statyczne.
Wstawiam przykładowy kod.

public class Rozmowa_1_1 extends JFrame implements ActionListener
{
  private JTextArea Pole1;
  private JTextField Pole2;
  private JButton przyciskOK;
  private JLabel lTutajWpisz;

  public static void main(String[] args)
  {
    Rozmowa_1_1 aplikacja = new Rozmowa_1_1();
    aplikacja.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    aplikacja.setVisible(true);
  }  

  public Rozmowa_1_1()
  {  
    setSize(1440,860);
    setTitle("ROZMOWA");
    setLayout(null);

    Pole1 = new JTextArea("");
    Pole1.setBounds(260,100,800,100);
    Pole1.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 15));
    add(Pole1);

    Pole2 = new JTextField("");
    Pole2.setBounds(450,275,400,50);
    add(Pole2);

    JButton przyciskOK = new JButton ("OK");
    przyciskOK.setBounds(600, 350, 80, 50);
    add(przyciskOK);
    przyciskOK.addActionListener(this);

    lTutajWpisz = new JLabel("Tutaj wpisz odpowiedź i zatwierdź przyciskiem OK");
    lTutajWpisz.setBounds(450, 230, 300, 50);
    add(lTutajWpisz);

    Pole1.setText("Jak masz na imię?"); 
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {

    String pytania = Pole1.getText();
    String odpowiedzi = Pole2.getText();

    if (pytania.equals("Jak masz na imię?") && odpowiedzi.equalsIgnoreCase("Ola"))
    {
      Pole1.setText("Cześć Ola! Ile masz lat?");
      Pole2.setText("");
      Pole2.requestFocus();
    }

    else if (pytania.equals("Cześć Ola! Ile masz lat?") && Integer.parseInt(odpowiedzi) == 10)
    {
      Pole1.setText("10 lat... To pewnie chodzisz do czwartej klasy. \nLubisz matematykę?");
      Pole2.setText("");
      Pole2.requestFocus();
    }

    else if (pytania.equals("10 lat... To pewnie chodzisz do czwartej klasy. \nLubisz matematykę?") && odpowiedzi.equalsIgnoreCase("Tak"))
    {
      Pole1.setText("To mam dla Ciebie zadanie. Ile to będzie: 8 x 9?");
      Pole2.setText("");
      Pole2.requestFocus();
    } 
  }

  public JButton getPrzyciskOK() 
  {
    return przyciskOK;
  }

  public void setPrzyciskOK(JButton przyciskOK) 
  {
    this.przyciskOK = przyciskOK;
  }    
}
0

Napisałem

Dopisz to na końcu konstruktora
.

0

Nie działa, chyba coś źle rozumiem.
Mam wstawić:

Pole2.requestFocus();

pod:

Pole1.setText("Jak masz na imię?");

?

dodanie znaczników <code class="java"> - @furious programming

0

Wczoraj przeczytałem gdzieś, że nie da się przez

requestFocus();

Naprawdę nie ma w JAVA prostego sposobu, żeby kursor oczekiwał w polu tekstowym, po uruchomieniu programu?

0

Fragment dokumentacji metody

requestFocus();

Note that the use of this method is discouraged because its behavior is platform dependent. Instead we recommend the use of requestFocusInWindow(boolean).

Korzystaj z dokumentacji https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0