Witam, chciałbym w swoim kodzie dodać sprawdzanie zawartości w pliku *.bin

Jeżeli w adresie &H10 jest wartość 26 to jest ok i program ma lecieć dalej
Jeżeli w adresie &H10 jest inna wartość niż 26 to chciałbym aby wyświetlał się msg box z napisem wrong file.

Tu jest mój kod, na razie niezależnie od wartości w &H10 zawsze wyświetla msgbox.

Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
      TextBox1.Clear()
      TextBox2.Clear()
      TextBox3.Clear()
      Dim OFD As New OpenFileDialog
      Dim fullFile() As Byte
      With OFD
        .Filter = "Binary files (*.bin)|*.bin"
      End With

      If OFD.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
        fullFile = File.ReadAllBytes(OFD.FileName)
        If fullFile(&H10) <> 26 Then
          MsgBox("WRONG FILE")
        End If
        TextBox1.AppendText(fullFile(&H1E).ToString("X2") & " ")
        TextBox1.AppendText(fullFile(&H1F).ToString("X2"))
      End If

dodanie znacznika <code class="vbnet"> - @furious programming