Kalkulator zamyka wszystkie okna

Złoty Pomidor
2015-01-15 20:23
Złoty Pomidor
0

Tak jak w temacie stworzyłem taki mały niezbędnik na zaliczenie i jest w nim kalkulator i po otwarciu go i zamknięciu zamyka się również okno z tym niezbędnikiem jak to zrobić żeby zamykało się tylko okno kalkulatora oto kody:

Aplikacja.java

 package aplikacja;

import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.KeyStroke;

public class Aplikacja extends JFrame implements ActionListener
{
  protected JButton bkonto, bkalk, bedytor, btemp, bwyjscie;
  JMenuBar menuBar;
  JMenu menuPlik, menuPomoc;
  JMenuItem mWyjscie, mOProgramie;

  public Aplikacja()
  {
    setSize(790,560);
    setTitle("Niezbędnik");

    menuBar = new JMenuBar();
    menuPlik = new JMenu("Plik");

    mWyjscie = new JMenuItem("Wyjście");

    menuPlik.add(mWyjscie);
    mWyjscie.addActionListener(this);
    mWyjscie.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke("ctrl X"));

    menuPomoc = new JMenu("Pomoc");

    mOProgramie = new JMenuItem("O Programie");

    menuPomoc.add(mOProgramie);
    mOProgramie.addActionListener(this);

    setJMenuBar(menuBar);
    menuBar.add(menuPlik);
    menuBar.add(Box.createHorizontalGlue());
    menuBar.add(menuPomoc);

    ImageIcon konto = new ImageIcon("konto.png");
    ImageIcon kalk = new ImageIcon("kalkulator.png");
    ImageIcon wyjscie = new ImageIcon("wyjscie.png");
    ImageIcon temp = new ImageIcon("temp.png");
    ImageIcon edytor = new ImageIcon("edytor.png");

    setLayout(new GridLayout(2, 4));
    bkalk = new JButton(kalk); 
    bkalk.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        new Kalkulator().setVisible(true);
      }
    });
    btemp = new JButton(temp);
    btemp.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        new Temperatura().setVisible(true);
      }
    });
    bedytor = new JButton(edytor);
    bedytor.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        new Edytor().setVisible(true);
      }
    });

    bkonto = new JButton(konto);
    bkonto.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        new Konto().setVisible(true);
      }
    });

    bwyjscie = new JButton(wyjscie);
    bwyjscie.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });

    bkonto.setToolTipText("Tworzenie konta");
    bkalk.setToolTipText("Kalkulator");
    bwyjscie.setToolTipText("Wyjście");
    btemp.setToolTipText("Przeliczanie stopni Celsiusza na Fahrenheita");
    bedytor.setToolTipText("Edytor tekstu");

    add(bkonto);
    add(bkalk);
    add(bwyjscie);
    add(btemp);
    add(bedytor);

  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e)
  {
    Object z = e.getSource();
    if (z==mWyjscie)
    {
      int odp = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Czy na pewno chcesz wyjść?", "Wyjście", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
      if (odp==JOptionPane.YES_OPTION)
        dispose();
    }

   if (z==mOProgramie)
     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Niezbędnik\nProgram na zaliczenie.\nWersja: 1.0", "Niezbędnik 1.0", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
  }

  public static void main(String[] args) 
  {
    Aplikacja aplikacja = new Aplikacja();
    aplikacja.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    aplikacja.setVisible(true);

  }

}

Kalkulator.java

package aplikacja;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.script.ScriptEngine;
import javax.script.ScriptEngineManager;
import javax.script.ScriptException;
import javax.swing.JFrame;

public class Kalkulator extends JFrame {

  public Kalkulator() {
    initComponents();
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    b4 = new javax.swing.JButton();
    b7 = new javax.swing.JButton();
    b1 = new javax.swing.JButton();
    b5 = new javax.swing.JButton();
    b8 = new javax.swing.JButton();
    b3 = new javax.swing.JButton();
    b6 = new javax.swing.JButton();
    b9 = new javax.swing.JButton();
    b0 = new javax.swing.JButton();
    bC = new javax.swing.JButton();
    bWynik = new javax.swing.JButton();
    bPlus = new javax.swing.JButton();
    bMinus = new javax.swing.JButton();
    b2 = new javax.swing.JButton();
    bDziel = new javax.swing.JButton();
    bMnoz = new javax.swing.JButton();
    bKropka = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jTextField1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 24)); // NOI18N
    jTextField1.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.RIGHT);
    jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField1ActionPerformed(evt);
      }
    });
    jTextField1.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
      public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        jTextField1KeyPressed(evt);
      }
    });

    b4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b4.setText("4");
    b4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b4ActionPerformed(evt);
      }
    });

    b7.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b7.setText("7");
    b7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b7ActionPerformed(evt);
      }
    });

    b1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b1.setText("1");
    b1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    b5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b5.setText("5");
    b5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b5ActionPerformed(evt);
      }
    });

    b8.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b8.setText("8");
    b8.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b8ActionPerformed(evt);
      }
    });

    b3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b3.setText("3");
    b3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b3ActionPerformed(evt);
      }
    });

    b6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b6.setText("6");
    b6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b6ActionPerformed(evt);
      }
    });

    b9.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b9.setText("9");
    b9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b9ActionPerformed(evt);
      }
    });

    b0.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b0.setText("0");
    b0.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b0ActionPerformed(evt);
      }
    });

    bC.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    bC.setText("C");
    bC.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bCActionPerformed(evt);
      }
    });

    bWynik.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    bWynik.setText("=");
    bWynik.setAutoscrolls(true);
    bWynik.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bWynikActionPerformed(evt);
      }
    });

    bPlus.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    bPlus.setText("+");
    bPlus.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bPlusActionPerformed(evt);
      }
    });

    bMinus.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    bMinus.setText("-");
    bMinus.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bMinusActionPerformed(evt);
      }
    });

    b2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    b2.setText("2");
    b2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        b2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    bDziel.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    bDziel.setText("/");
    bDziel.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bDzielActionPerformed(evt);
      }
    });

    bMnoz.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    bMnoz.setText("*");
    bMnoz.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bMnozActionPerformed(evt);
      }
    });

    bKropka.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    bKropka.setText(".");
    bKropka.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        bKropkaActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(20, 20, 20)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(b4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(b7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(b0, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
              .addComponent(b1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(b5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(b8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(b2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(b6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                    .addComponent(bMinus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(b3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                    .addComponent(bPlus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                  .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addComponent(b9, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                    .addComponent(bMnoz, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(bC, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(10, 10, 10)
                .addComponent(bKropka, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(bDziel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 81, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(bWynik, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 78, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addContainerGap(24, Short.MAX_VALUE))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jTextField1)
            .addContainerGap())))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(24, 24, 24)
        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 63, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(41, 41, 41)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addComponent(b7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(b3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(b1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(bPlus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(b2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(b5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(b6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(b4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(bMinus, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                  .addComponent(b8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(b9, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(bMnoz, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(b0, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(bC, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(bDziel, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(bKropka, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addComponent(bWynik, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 306, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(25, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jTextField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void b4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '4');
  }                 

  private void b7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '7');
  }                 

  private void b1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '1');
  }                 

  private void b5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '5');
  }                 

  private void b8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '8');
  }                 

  private void b3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '3');
  }                 

  private void b6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '6');
  }                 

  private void b9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '9');
  }                 

  private void b0ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '0');
  }                 

  private void bCActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText("");
  }                 

  private void bWynikActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    ScriptEngineManager mgr = new ScriptEngineManager();
    ScriptEngine engine = mgr.getEngineByName("JavaScript");
    String foo = jTextField1.getText();
    try {
      jTextField1.setText(String.valueOf(engine.eval(foo)));
    } catch (ScriptException ex) {
      Logger.getLogger(Kalkulator.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }

  }                   

  private void bPlusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '+');
  }                   

  private void bMinusActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '-');
  }                   

  private void b2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                  
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '2');
  }                 

  private void bDzielActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '/');
  }                   

  private void bMnozActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '*');
  }                   

  private void jTextField1KeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {                    
    switch (evt.getKeyChar())
    {
      case '\n':
        ScriptEngineManager mgr = new ScriptEngineManager();
        ScriptEngine engine = mgr.getEngineByName("JavaScript");
        String foo = jTextField1.getText();
        try {
          jTextField1.setText(String.valueOf(engine.eval(foo)));
        } catch (ScriptException ex) {
          Logger.getLogger(Kalkulator.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        break;
    }
  }                   

  private void bKropkaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    jTextField1.setText(jTextField1.getText() + '.');
  }                    

  public static void main(String args[]) {

        Kalkulator kalk = new Kalkulator(); 
        kalk.setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
        kalk.setVisible(true);

  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton b0;
  private javax.swing.JButton b1;
  private javax.swing.JButton b2;
  private javax.swing.JButton b3;
  private javax.swing.JButton b4;
  private javax.swing.JButton b5;
  private javax.swing.JButton b6;
  private javax.swing.JButton b7;
  private javax.swing.JButton b8;
  private javax.swing.JButton b9;
  private javax.swing.JButton bC;
  private javax.swing.JButton bDziel;
  private javax.swing.JButton bKropka;
  private javax.swing.JButton bMinus;
  private javax.swing.JButton bMnoz;
  private javax.swing.JButton bPlus;
  private javax.swing.JButton bWynik;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  // End of variables declaration          
}
edytowany 2x, ostatnio: bogdans, 2016-12-13 18:26
!Wstawiaj kod w znaczniki &lt;code=java&gt;&lt;/code&gt; - bogdans 2015-01-15 21:45

Pozostało 580 znaków

2015-01-15 20:40

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

tu masz odpowiedź
Jak powinna wyglądać prosta aplikacja okienkowa?

Pozostało 580 znaków

Świetny Pomidor
2015-01-15 20:41
Świetny Pomidor
0

.dispose();

to jest pytanie :)? - garai 2015-01-15 20:47

Pozostało 580 znaków

Złoty Pomidor
2015-01-16 16:06
Złoty Pomidor
0

Nic nie działa dalej zamyka się wszystko nawet z tego innego tematu.

a u mnie działa :) - garai 2015-01-16 16:11

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 16:18

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

Zacznij od wyrzucenia metody main z kalkulatora lub z niej nie korzystaj. Jak to zrobisz, to może Cię "olśni" :)

Pozostało 580 znaków

Złoty Pomidor
2015-01-16 16:25
Złoty Pomidor
0

Nie mam zielonego pojęcia a jak wywale motode main to się nie odpala

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 16:26

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

Bo powinienes odpalac maina z klasy Aplikacja

Pozostało 580 znaków

Złoty Pomidor
2015-01-16 16:32
Złoty Pomidor
0

Nie wiem jak to zrobic... Wszystko inne mi się normalnie zamyka jak powinno tylko nie ten kalkulator.

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 16:35

Rejestracja: 7 lat temu

Ostatnio: 9 miesięcy temu

0

po usunięciu metody main z kalkulatora, ustaw w konstruktorze klasy kalkulator

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0