Wątek przeniesiony 2015-01-13 23:01 z C/C++ przez ŁF.

C - obsługa plików/zmiennych

0

Witam
Mam problem z kodem który ma za zadanie zmiane liczb napisanych w systemie dec,bin,hex na dec,bin,hex . Jest to takie podsumowanie semestru i tego co się nauczyłem ( tak to ja traktuje). Postawiłem na funkcje,ify,switche, obsługe plików, ogólnie rzecz mówiąc na wszystko co umiem.
Mam problem z tym kodem:

#include <stdio.h>
int DEC (int zwykla,int na)
{
  int spr,fu,j=0;
  int wynik,i=0;
  char tab[40];
  switch(na)
  {
  case 1:
    printf("Wynik to: %d ",zwykla);
    break;
  case 2:
    while(zwykla!=0)
    {
      i++;
      tab[i]=zwykla%2;
      zwykla/=2;
    }
    printf("Wynik to: ");
    while(i!=0)
    {
      printf("%d",tab[i]);
      i--;
    }
    break;
  case 3:
    for(i=268435456;i!=0;i=i/16)
    {
      if(zwykla>=i){
      fu=zwykla/i;
      tab[j]=conv(fu);
      zwykla%=i;
      j++;
      }
    }
    spr=j;
    for(j=0;spr!=j;j++)
    {
      if(tab[j]<10)
      printf("%d",tab[j]);
      else
      printf("%c",tab[j]);
    }
    break;

  }
}
int BIN (int zwykla,int na)
{
  char tab[40];
  char czas;
  int wynik=0,i=0,tmp,j=1,czasowo;
  if(na==1){
  FILE *odc,*zap;
  zap=fopen("nowy.txt", "a");
  fprintf(zap,"%d",zwykla);
  fclose(zap);
  odc=fopen("nowy.txt", "r");
  while(tab[i]!=EOF)
  {
    czasowo=fgetc(odc);
    printf("%d",czasowo-48);
    tab[i]=(czasowo-48);
    i++;
  }
  tmp=i;
  for(i=tmp;i!=0;i--)
  {

    tab[i]=tab[i]*j;
    wynik=wynik+tab[i];
    j*=2;
  }
  printf("Wynik to : %d", wynik);
  fclose(odc);
  }
}
int HEX (int zwykla,int na)
{
  int wynik;
}
int main()
{
  int zwykla,z,na;
  printf("podaj liczbe do przekonwertowania \n");
  scanf("%d", &zwykla);
  printf("Jaka jest to liczba? 1-DEC 2-BIN 3-HEX : ");
  scanf("%d", &z);
  printf("Na jaka liczbe ma byc przekonwertowana ? 1-DEC 2-BIN 3-HEX :");
  scanf("%d", &na);
  switch(z)
  {
  case 1:
    DEC(zwykla,na);
    break;
  case 2:
    BIN(zwykla,na);
    break;
  case 3:
    HEX(zwykla,na);
    break;
  default:
    printf("nieprawidlowa wartosc/n");
    break;
  }
  getch();
  return 0;
}
int conv (int fu )
{
  switch(fu)
  {
  case 10:
    return 'A';
    break;
  case 11:
    return 'B';
    break;
  case 12:
    return 'C';
    break;
  case 13:
    return 'D';
    break;
  case 14:
    return 'E';
    break;
  case 15:
    return 'F';
    break;
  default:
    return fu;
    break;
  }
}

a dokładnie z tym kawałkiem ( przepraszam za syf ale sa pozostałości bo wielu probach ominiecia problemów:

int BIN (int zwykla,int na)
{
tab[40]
  char czas;
  int wynik=0,i=0,tmp,j=1,czasowo;
  if(na==1){
  FILE *odc,*zap;
  zap=fopen("nowy.txt", "a");
  fprintf(zap,"%d",zwykla);
  fclose(zap);
  odc=fopen("nowy.txt", "r");
  while(tab[i]!=EOF)
  {
    czasowo=fgetc(odc);
    printf("%d",czasowo-48);
    tab[i]=(czasowo-48);
    i++;
  }
  tmp=i;
  for(i=tmp;i!=0;i--)
  {

    tab[i]=tab[i]*j;
    wynik=wynik+tab[i];
    j*=2;
  }
  printf("Wynik to : %d", wynik);
  fclose(odc);
  }
} 

Proszę o pomoc.

0

Cóż mogę powiedzieć ...
http://4programmers.net/Forum/1005274
... może sam siebie oceń.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0