Wątek przeniesiony 2015-01-14 07:19 z Java przez bogdans.

Widoczność TextArea

0

Tworzę program w netbeans używając kreatora. Okienkowa aplikacja Java JFrame Form.
Próbuję zaktualizować jTextArea z innej klasy ale TextArea nie jest widoczna tej klasie.

private void initComponents() 

mam "wyszarzone" i tu nie moge nic zmienić.

Jak zrobić aby można było aktualizować treść TextArea z innych klas?

0
 1. Najprościej zrobić akcesory do pola textarea
 2. Powinieneś mieć model, w którym byłoby pole typu String i to pole aktualizować a panel powinien byc listenerem na zmiany w modelu. MVC się kłania :)
0

initComponent jest na szaro, bo budowałeś GUI przez Netbeansa GUI przez kreatora, a nie ręcznie. Jeśli chcesz zmieniać text w JTextArena to wystarczy odwoływać poprzez utworzenie nowej metody i z poziomu drugiej klasy wywołujesz tą metodę.

0
package area;
public class Area extends javax.swing.JFrame {
  public Area() {
    initComponents();
    wstawtext wstaw = new wstawtext(); wstaw.wstaw();
  }
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jTextArea1.setColumns(20);
    jTextArea1.setRows(5);
    jScrollPane1.setViewportView(jTextArea1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 151, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 149, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  public static void main(String args[]) {

    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Area.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Area.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Area.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Area.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Area().setVisible(true);
      }
    });
  }
  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea1;
  // End of variables declaration          
}// ********** jak przeniosę ten nawias na sam dół to działa czyli jak klasa **wstawtekst** jest podklasą klasy **Area**

class wstawtext {
  void wstaw(){
    jTextArea1.append("przykladowy tekst");
  }
}

Czy może mógłby ktoś przerobić ten przykład tak żeby zadziałało.

0
public class Test extends javax.swing.JFrame {

  public Test() {
    initComponents();
    wstaw();
  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jTextArea1.setColumns(20);
    jTextArea1.setRows(5);
    jScrollPane1.setViewportView(jTextArea1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 151, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(0, 149, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  public static void main(String args[]) {

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Test().setVisible(true);
      }
    });
  }
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea1;

  public void wstaw() {
    jTextArea1.append("przykladowy tekst");
  }
}
0

Wielkie dzięki za pomoc ale nie o to mi chodziło, przedstawię problem trochę inaczej.
Docelowo to nie ma się uruchamiać za pomocą: initComponents();
tylko przy użyciu przycisku

public class Test extends javax.swing.JFrame {
  public Test() {
    initComponents();
  } 
  @SuppressWarnings("unchecked")           
  private void initComponents() {//###wyciałem ten fragment kodu żeby łatwiej się czytało ####
  }            

  public static void main(String args[]) {

    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Test().setVisible(true);
      }
    });
  }
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea1;

 private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
  DzialanieButton1 b1= new DzialanieButton1();
  b1.wykonajB1();
  } 
 private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
  DzialanieButton2 b2= new DzialanieButton2();
  b2.wykonajB2();    
  } 
  public void wstaw(String text) {
    jTextArea1.append(text);
  }
}
// klasa ta ma być w oddzielnym pliku
public class DzialanieButton1{
  void wykonajB1(){
    // i tutaj szereg działań które mają zostać wykonane po naciśnięciu przycisku...
    // działania dają rezultat który zapisujemy w zmiennej string
    String wynik= "rezultat dzialan";
    Test butt1= new Test();
    butt1.wstaw(wynik);
  }
}
public class DzialanieButton2{
  void wykonajB2(){
    //szereg działań
    String wynik= "rezultat dzialan";
    Test butt2= new Test();
    butt2.wstaw(wynik);
  }
}
1

Moim zdaniem, wymyślamy coś naokoło :)

class DzialanieButton1{
  private Test test; // zmien ta nazwe test (wiem że jest ode mnie:))

public DzialanieButton1(Test test) {
    this.test = test;//działaj na przekazanej referencji a nie na nowym obiekcie
  }

  void wykonajB1(){
    String wynik= "rezultat dzialan";
//tu nie twórz nowego obiektu test
    test.wstaw(wynik);
  }
}
0

Wielkie dzięki, jutro się tym pobawię i spróbuje podłączyć, dziś już zmykam spać.

0

Sorki ale nie umiem odpalic metody za pomocą przycisku.
Kilka godzin walczę.

chodzi mi o uruchomienie metody wykonajB1
przy użyciu przycisku jButton1ActionPerformed

Jak byś mógł jeszcze podpowiedzieć jak to zrobić :)

package test;
public class Test extends javax.swing.JFrame {
  public Test() {
    initComponents();

  }
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jTextArea1.setColumns(20);
    jTextArea1.setRows(5);
    jScrollPane1.setViewportView(jTextArea1);

    jButton1.setText("jButton1");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jScrollPane1)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(20, 20, 20)
        .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 152, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(228, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 184, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 75, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 35, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // Jak odpalić metodę "wykonajB1" z tego przycisku 

  }                    
  public static void main(String args[]) {
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Test().setVisible(true);
      }
    });
  }
  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea1;
  // End of variables declaration          

 public void wstaw(String tekst) {
     jTextArea1.append("przykladowy tekst\n");
    jTextArea1.append(tekst+"\n");
  }
}
class DzialanieB{
  private Test test; // zmien ta nazwe test (wiem że jest ode mnie:))
public DzialanieB(Test test) {
    this.test = test;//działaj na przekazanej referencji a nie na nowym obiekcie
  }
  void wykonajB1(){
    String wynik= "rezultat dzialan";
//tu nie twórz nowego obiektu test
    test.wstaw(wynik);
  }
}

Musze poczytać o tych referencjach bo szczerze mówiąc nie orientuje się w nich.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0