Wyświetlanie tablicy w listboxie

0

Witam. Znalazłem w necie coś takiego.
http://zchpit.blogspot.com/20[...]alnego-kursu-walut-z-nbp.html

Ale chciałem sobie to przerobić, żeby zamiast do konsoli wyświetlało mi to w listboxie.

jak na razie mam to:

  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string url = @"http://www.nbp.pl/kursy/xml/LastA.xml";
      List<Currency> currencyList = ImportData(url);

      foreach (Currency currency in currencyList)
      {

      }
    }

    private static List<Currency> ImportData(string url)
    {
      // Creates an HttpWebRequest with the specified URL. 
      HttpWebRequest myHttpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
      // Sends the HttpWebRequest and waits for the response.      
      HttpWebResponse myHttpWebResponse = (HttpWebResponse)myHttpWebRequest.GetResponse();
      // Gets the stream associated with the response.
      Stream receiveStream = myHttpWebResponse.GetResponseStream();
      Encoding encode = System.Text.Encoding.GetEncoding("iso-8859-2");
      // Pipes the stream to a higher level stream reader with the required encoding format. 
      StreamReader readStream = new StreamReader(receiveStream, encode);
      string readedData = readStream.ReadToEnd();
      myHttpWebResponse.Close();
      // Releases the resources of the Stream.
      readStream.Close();
      XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument();
      xmlDoc.LoadXml(readedData);
      XmlNodeList currencyListXml = xmlDoc.GetElementsByTagName(Constraints.POSITION);
      var date = xmlDoc.GetElementsByTagName(Constraints.PUBLICATION_DATE);
      DateTime currencyDate = Convert.ToDateTime(date[0].FirstChild.Value);

      List<Currency> currencyList = new List<Currency>();
      foreach (XmlNode currencyXml in currencyListXml)
      {
        //XmlNodeList nodes = currencyXml.ChildNodes;
        Currency currency = new Currency();
        currency.CurrencyName = currencyXml.ChildNodes[0].FirstChild.Value;
        currency.Converter = currencyXml.ChildNodes[1].FirstChild.Value;
        currency.CurrencyCode = currencyXml.ChildNodes[2].FirstChild.Value;
        currency.CurrencyRate = Convert.ToDouble(currencyXml.ChildNodes[3].FirstChild.Value);
        currency.CurrencyDate = currencyDate;
        currencyList.Add(currency);
      }
      return currencyList;
    }

    class Currency
    {
      public string CurrencyName { get; set; }
      public string Converter { get; set; }
      public string CurrencyCode { get; set; }
      public double CurrencyRate { get; set; }
      public DateTime CurrencyDate { get; set; }

      public Currency() { }
    }

    class Constraints
    {
      public static readonly string PUBLICATION_DATE = "data_publikacji";
      public static readonly string POSITION = "pozycja";
      public static readonly string CURRENCY_NAME = "nazwa_waluty";
      public static readonly string CONVERETER = "przelicznik";
      public static readonly string CURRENCY_CODE = "kod_waluty";
      public static readonly string CURRENCY_RATE = "kurs_sredni";
    }
  } 

Proszę o podpowiedz

Z góry dziękuję :)

0

To musi być listbox? Bo w tym chyba się nie da, użyj DataGridView

dataGridView.DataSource = ImportData(url);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0