Lista rozwijana i odczytywanie z pliku dowolnej ilości danych

2015-01-10 13:10
ina
0

Cześć. Piszę program zawierający listę rozwijaną i mam problem. Chcę, aby po kliknięciu pojawiały mi się wykresy liniowe, tylko że nie wyświetlają się z danymi. Napisałam coś takiego. Proszę bardzo o pomoc.

import java.awt.Component;
import java.awt.Container;
import java.awt.Font;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;

public class Ramka extends JFrame implements ActionListener{

  JComboBox<String> lista;
  JLabel tekst;
  JPanel panel, wykres;
  JFreeChart w;
  Component chartPanel;

  double a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m;

  public Ramka(){
    setTitle("Wykres");
    setSize(1000,700);
    setLocationRelativeTo(null);

    tekst = new JLabel("Wykres");
    tekst.setFont(new Font("Serif", Font.PLAIN, 20));
    tekst.setBounds(0, 0, 400, 20);

    lista = new JComboBox<String>();
    lista.setBounds(50,100, 100, 20);
    lista.addItem("1");
    lista.addItem("2");
    lista.addItem("3");
    lista.addItem("4");
    lista.addItem("5");
    lista.addActionListener(this);

    JPanel panel = new JPanel();

    add(panel);

    Container cp = getContentPane();
    cp.setLayout(new GridLayout(1,1));
    cp.setBounds(0,200,500,400);

    XYSeries series = new XYSeries("XYGraph");
    series.add(a, b);
    series.add(c, d);
    series.add(m, f);
    series.add(g, h);
    series.add(i, j);
    series.add(k, l);
    XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
    dataset.addSeries(series);
    w=ChartFactory.createXYLineChart(
        "XY Chart", "X-axis", "Y-axis", dataset,
        PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);
    ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(w);
    chartPanel.setBounds(0, 200, 500, 400);
    cp.add(chartPanel);

    panel.add(tekst);

    panel.add(lista);

    panel.add(chartPanel);

  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
     Object zrodlo = e.getSource();
     if(zrodlo == lista){
       String wykres = (String) lista.getSelectedItem();
       if (wykres.equals("1")){
       a=1;
       b=3; 
       c=4;
       d=5;
       m=5;
       f=9;
       g=5;
       h=2;
       i=8;
       j=5;
       k=4;
       l=2;
       }
     else if (wykres.equals("2"))
       a=1;
       b=3; 
       c=4;
       d=5;
       m=5;
       f=9;
       g=5;
       h=2;
       i=8;
       j=5;
       k=4;
       l=2;
     }
     else if (wykres.equals("3")){
       a=1;
       b=3; 
       c=4;
       d=5;
       m=5;
       f=9;
       g=5;
       h=2;
       i=8;
       j=5;
       k=4;
       l=2;
     }
     else if (wykres.equals("4")){
       a=1;
       b=3; 
       c=4;
       d=5;
       m=5;
       f=9;
       g=5;
       h=2;
       i=8;
       j=5;
       k=4;
       l=2;
     }
     else if (wykres.equals("5")){
       a=1;
       b=3; 
       c=4;
       d=5;
       m=5;
       f=9;
       g=5;
       h=2;
       i=8;
       j=5;
       k=4;
       l=2;
     }

  }
}
edytowany 1x, ostatnio: bogdans, 2015-01-10 13:50
!Wstawiaj kod w znaczniki &lt;code=java&gt;&lt;/code&gt; - bogdans 2015-01-10 13:50
rekord post ma już 10h i nikt nie shejtował tego kodu - MoorfoxD 2015-01-10 23:52

Pozostało 580 znaków

2015-01-10 14:31
0

Od czego by tu zacząć... Za dużo do poprawy, więc wrzucam "gotowy" kod.

package luke.test;

import java.awt.Component;
import java.awt.Container;
import java.awt.Font;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;

public class App extends JFrame implements ActionListener {

  JComboBox<String> lista;
  JLabel tekst;
  JPanel panel;
  JFreeChart w;
  Component chartPanel;

  double a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m;
  XYSeriesCollection dataset;

  public App() {
    setTitle("Wykres");
    setSize(1000, 700);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    tekst = new JLabel("Wykres");
    tekst.setFont(new Font("Serif", Font.PLAIN, 20));
    tekst.setBounds(0, 0, 400, 20);

    lista = new JComboBox<String>();
    lista.setBounds(50, 100, 100, 20);
    lista.addItem("1");
    lista.addItem("2");
    lista.addItem("3");
    lista.addItem("4");
    lista.addItem("5");
    lista.addActionListener(this);

    panel = new JPanel();

    XYSeries series = new XYSeries("XYGraph");
    series.add(a, b);
    series.add(c, d);
    series.add(m, f);
    series.add(g, h);
    series.add(i, j);
    series.add(k, l);
    dataset = new XYSeriesCollection();
    dataset.addSeries(series);
    w = ChartFactory.createXYLineChart(
        "XY Chart", "X-axis", "Y-axis", dataset,
        PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);
    chartPanel = new ChartPanel(w);
    panel.add(tekst);
    panel.add(lista);
    panel.add(chartPanel);
    add(panel);
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    Object zrodlo = e.getSource();
    if (zrodlo == lista) {
      String wykres = (String) lista.getSelectedItem();
      if (wykres.equals("1")) {
        a = 1d;
        b = 3d;
        c = 4d;
        d = 5d;
        m = 5d;
        f = 9d;
        g = 5d;
        h = 2d;
        i = 8d;
        j = 5d;
        k = 4d;
        l = 2d;
        changeData(wykres);
      } else if (wykres.equals("2")) {
        a = 1d;
        b = 8d;
        c = 2d;
        d = 7d;
        m = 3d;
        f = 1d;
        g = 4d;
        h = 5d;
        i = 5d;
        j = 9d;
        k = 6d;
        l = 2d;
        changeData(wykres);
      } else if (wykres.equals("3")) {
        a = 1d;
        b = 3d;
        c = 4d;
        d = 5d;
        m = 5d;
        f = 9d;
        g = 5d;
        h = 2d;
        i = 8d;
        j = 5d;
        k = 4d;
        l = 2d;
        changeData(wykres);
      } else if (wykres.equals("4")) {
        a = 1d;
        b = 3d;
        c = 4d;
        d = 5d;
        m = 5d;
        f = 9d;
        g = 5d;
        h = 2d;
        i = 8d;
        j = 5d;
        k = 4d;
        l = 2d;
        changeData(wykres);
      } else if (wykres.equals("5")) {
        a = 1d;
        b = 3d;
        c = 4d;
        d = 5d;
        m = 5d;
        f = 9d;
        g = 5d;
        h = 2d;
        i = 8d;
        j = 5d;
        k = 4d;
        l = 2d;
        changeData(wykres);
      }

    }
  }

  private void changeData(String title) {
    dataset.removeAllSeries();
    XYSeries ser = new XYSeries(title);
    ser.add(a, b);
    ser.add(c, d);
    ser.add(m, f);
    ser.add(g, h);
    ser.add(i, j);
    ser.add(k, l);
    dataset.addSeries(ser);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new App().setVisible(true);
  }
}
edytowany 1x, ostatnio: garai, 2015-01-10 14:36

Pozostało 580 znaków

2015-01-10 15:33
ina
0

Dziękuję bardzo ;) Jestem początkująca i nie wiedziałam jak z tego wybrnąć.

Edit: Mam jeszcze jedno pytanie: co muszę napisać, żeby te dane odczytać z pliku txt?

edytowany 1x, ostatnio: ina, 2015-01-10 17:25

Pozostało 580 znaków

2015-01-10 23:20
0
 1. Dobrze by było abyś miała dane w pliku uporządkowane
 2. Idealnie pasuje tu stworzenie klasy Point i utworzenie listy punktów, które będą czytane z pliku (opcjonalne)
 3. Skorzystać z następującego przykładu do czytania z pliku
  http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/file.html

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 09:11
ina
0

Mam zrobione odczytywanie z pliku, ale teraz chciałabym, żeby w actionPerformed zrobić tak, żeby odczytywanie danych było uogólnione. Zrobiłam tam pętlę for a później if, ale nie wiem dlaczego nie działa. Byłabym wdzięczna za pomoc.

package ramka;

public class Aktywator {

  public static void main(String[] args) {

    Ramka mojaRamka = new Ramka();
    mojaRamka.setVisible(true);

  }
}

package ramka;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Component;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;

public class Ramka extends JFrame implements ActionListener{

  JComboBox<String> lista;
  JLabel tekst;
  JPanel panel;
  JFreeChart w;
  Component chartPanel;
  ArrayList<Dane> lista2 = new ArrayList<Dane>();
  int r;
  double a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l,m, xsr = 114/12, n = ((((1-xsr)*a)+((2-xsr)*b)+((3-xsr)*c)+((4-xsr)*d)+((5-xsr)*f)+
      ((6-xsr)*g)+((7-xsr)*h)+((8-xsr)*i)+((9-xsr)*j)+((10-xsr)*k)+((11-xsr)*l)+((12-xsr)*m))/((1-xsr)+(2-xsr)+(3-xsr)+
          (4-xsr)+(5-xsr)+(6-xsr)+(7-xsr)+(8-xsr)+(9-xsr)+(10-xsr)+(11-xsr)+(12-xsr))), 
          ysr = (a+b+c+d+f+g+h+i+j+k+l+m)/12, o = ysr-(n*xsr), y11 = (n*1)+o, y12 = (n*12)+o;
  XYSeriesCollection akcje;

  public Ramka(){

    load(lista2);
    setTitle("Notowanie akcji giełdowych");
    setSize(1000,700);
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    tekst = new JLabel("Notowanie akcji giełdowych");
    tekst.setFont(new Font("Serif", Font.PLAIN, 20));
    tekst.setBounds(0, 300, 400, 20);

    lista = new JComboBox<String>();
    lista.addItem("Akcja 1");
    lista.addItem("Akcja 2");
    lista.addItem("Akcja 3");
    lista.addItem("Akcja 4");
    lista.addItem("Akcja 5");
    lista.addActionListener(this);
    lista.setBounds(800,0, 100, 50);

    panel = new JPanel();

    akcje = new XYSeriesCollection();

    XYSeries serie1 = new XYSeries("Akcje");
    serie1.add(1, a);
    serie1.add(2, b);
    serie1.add(3, c);
    serie1.add(4, d);
    serie1.add(5, f);
    serie1.add(6, g);
    serie1.add(7, h);
    serie1.add(8, i);
    serie1.add(9, j);
    serie1.add(10, k);
    serie1.add(11, l);
    serie1.add(12, m);

    akcje.addSeries(serie1);

    XYSeries serie2 = new XYSeries("Średnia krocząca");
    serie2.add(2, (a+b+c)/3);
    serie2.add(3, (b+c+d)/3);
    serie2.add(4, (c+d+f)/3);
    serie2.add(5, (d+f+g)/3);
    serie2.add(6, (f+g+h)/3);
    serie2.add(7, (g+h+i)/3);
    serie2.add(8, (h+i+j)/3);
    serie2.add(9, (i+j+k)/3);
    serie2.add(10, (j+k+l)/3);
    serie2.add(11, (k+l+m)/3);

    XYSeries serie3 = new XYSeries("Trend");
    serie3.add(0, 5);
    serie3.add(12, 9);

    akcje.addSeries(serie2);

    akcje.addSeries(serie3);

    w=ChartFactory.createXYLineChart(
        "XY Chart", "Czas", "Cena", akcje,
        PlotOrientation.VERTICAL, true, true, false);

    chartPanel = new ChartPanel(w);
    chartPanel.setBounds(400, 100, 600, 500);

    panel.add(tekst);
    panel.add(lista);
    panel.add(chartPanel, BorderLayout.SOUTH);
    add(panel); 

  }

  private static void load(ArrayList <Dane> lista2) {
    File file = new File("Dane.txt");
    FileReader freader =null ;
    try {
      freader = new FileReader(file);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
    BufferedReader breader = new BufferedReader(freader);
    lista2.clear();
    String line;
    try {
      while ((line = breader.readLine()) != null) {
        if (line.equals("Akcja")) {
          String nazwa = breader.readLine();
          String a = breader.readLine();
          String b = breader.readLine();
          String c = breader.readLine();
          String d = breader.readLine();
          String f = breader.readLine();
          String g = breader.readLine();
          String h = breader.readLine();
          String i = breader.readLine();
          String j = breader.readLine();
          String k = breader.readLine();
          String l = breader.readLine();
          String m = breader.readLine();

          Dane mojDokumentTekstowy = new Dane(nazwa, a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m);
          lista2.add(mojDokumentTekstowy);
        }
      }
    } catch (IOException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
    try {
      breader.close();
    } catch (IOException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
     Object zrodlo = e.getSource();
     if(zrodlo == lista){
       String wykres = (String) lista.getSelectedItem();
       for (int r = 0; r < lista2.size(); r++){
         if (wykres.equals(lista2.get(r)))
         a = Double.parseDouble(lista2.get(r).geta());
         b = Double.parseDouble(lista2.get(r).getb());
         c = Double.parseDouble(lista2.get(r).getc());
         d = Double.parseDouble(lista2.get(r).getd());
         f = Double.parseDouble(lista2.get(r).getf());
         g = Double.parseDouble(lista2.get(r).getg());
         h = Double.parseDouble(lista2.get(r).geth());
         i = Double.parseDouble(lista2.get(r).geti());
         j = Double.parseDouble(lista2.get(r).getj());
         k = Double.parseDouble(lista2.get(r).getk());
         l = Double.parseDouble(lista2.get(r).getl());
         m = Double.parseDouble(lista2.get(r).getm());

         changeData(wykres);
         }
       }
  }
  private void changeData(String title) {

    akcje.removeAllSeries();
    XYSeries serie1 = new XYSeries(title);
    serie1.add(1, a);
    serie1.add(2, b);
    serie1.add(3, c);
    serie1.add(4, d);
    serie1.add(5, f);
    serie1.add(6, g);
    serie1.add(7, h);
    serie1.add(8, i);
    serie1.add(9, j);
    serie1.add(10, k);
    serie1.add(11, l);
    serie1.add(12, m);
    akcje.addSeries(serie1);

    XYSeries serie2 = new XYSeries("Średnia krocząca");
    serie2.add(2, (a+b+c)/3);
    serie2.add(3, (b+c+d)/3);
    serie2.add(4, (c+d+f)/3);
    serie2.add(5, (d+f+g)/3);
    serie2.add(6, (f+g+h)/3);
    serie2.add(7, (g+h+i)/3);
    serie2.add(8, (h+i+j)/3);
    serie2.add(9, (i+j+k)/3);
    serie2.add(10, (j+k+l)/3);
    serie2.add(11, (k+l+m)/3);
    akcje.addSeries(serie2);

    XYSeries serie3 = new XYSeries("Trend");
    serie3.add(0, 5);
    serie3.add(12, 9);
    akcje.addSeries(serie3);
  }
}

package ramka;

import java.util.ArrayList;

public class Dane {

  private String nazwa;
  private String a;
  private String b;
  private String c;
  private String d;
  private String f;
  private String g;
  private String h;
  private String i;
  private String j;
  private String k;
  private String l;
  private String m;

  public Dane(String nazwa, String a, String b, String c, String d, String f, String g, String h, String i, String j, String k, String l, String m)
  {
    this.nazwa = nazwa;
    this.a = a;
    this.b = b;
    this.c = c;
    this.d = d;
    this.f = f;
    this.g = g;
    this.h = h;
    this.i = i;
    this.j = j;
    this.k = k;
    this.l = l;
    this.m = m;

  }
  public void seta(String a) {
    this.a = a;
  }
  public String geta() {
    return a;
  }
  public void setb(String b) {
    this.b = b;
  }
  public String getb() {
    return b;
  }
  public void setc(String c) {
    this.c = c;
  }
  public String getc() {
    return c;
  }
  public void setd(String d) {
    this.d = d;
  }
  public String getd() {
    return d;
  }  
  public void setf(String f) {
    this.f = f;
  }
  public String getf() {
    return f;
  }
  public void setg(String g) {
    this.g = g;
  }
  public String getg() {
    return g;
  }  
  public void seth(String h) {
    this.h = h;
  }
  public String geth() {
    return h;
  }
  public void setj(String j) {
    this.j = j;
  }
  public String getj() {
    return j;
  }  
  public void setk(String k) {
    this.k = k;
  }
  public String getk() {
    return k;
  }
  public void seti(String i) {
    this.i = i;
  }
  public String geti() {
    return i;
  }  
  public void setl(String l) {
    this.l = l;
  }
  public String getl() {
    return l;
  }
  public void setm(String m) {
    this.m = m;
  }
  public String getm() {
    return m;
  }
}

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 09:44
0

Nie wiem co to znaczy uogólnione ale widzę, że w na pewno "coś" tu nie gra :)

 if (wykres.equals(lista2.get(r)))

Porównujesz Stringa oraz obiekt Dane. Może chciałaś coś takiego

 if (wykres.equals(lista2.get(r).getNazwa()))//tylko dodaj tego gettera w klasie Dane
edytowany 1x, ostatnio: garai, 2015-01-16 09:45

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 09:55
ina
0

Najpierw miałam dla wszystkich akcji pętlę if, a chciałabym tylko jedną pętlę, żeby kod nie był taki długi. Trudno mi się wysłowić :D

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 10:06
0

Jestem ciężko kapujący więc wybacz :) ja widzę w metodzie actionPerformed jedną pętlę i warunek i powinien on działać dla każdego itemu z CB tylko zmień na to co Ci napisałem w poście wyżej oraz nazwa wykresu z pliku musi być zgodna z item z CB

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 10:17
ina
0

Spoko :) W ogóle jestem wdzięczna za pomoc. Zrobiłam tak jak napisałeś, ale teraz na wykresie zmieniają mi się tylko pierwsza wartość akcji i pierwsza wartość średniej kroczącej.

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 10:25
0

if powinien zawierać wszystkie parsowania +changeData a nie tylko pierwsze, dodaj klamry

Pozostało 580 znaków

2015-01-16 10:27
ina
0

Nie zwróciłam na to uwagi, działa. Jeszcze raz dzięki ;)

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0