Zmiana paneli w CardLayout bez zapisywania

2015-01-09 17:19
Kokanas
0

Witam

Wywołuje nowy widok za pomocą :

CardLayout cardLayout = (CardLayout) contentPane.getLayout();
cardLayout.show(contentPane,CARD2);

Coś zrobię w tym CARD2, zmienię tło z koloru czarnego na kolor czerwony.
I powiedzmy, że przełączę się na inny widok np. CARD1, a później znowu na ten CARD2.
Co zrobić aby po powrocie do CARD2 był znowu kolor czarny ?
Chodzi o to, aby nie zapisywał mi zmian.

Z góry dziękuję.

zamiana znacznika <code class="c"> na <code class="java"> - @furious programming

edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2016-12-13 18:26

Pozostało 580 znaków

2015-01-09 20:33
0

przed metodą show zawołaj na danym panelu metodę, która będzie przywracała kolor na defaultowy

Pozostało 580 znaków

2015-01-10 19:41
Kokanas
0

garai dzięki za odpowiedź. Pokażę o co mi dokładnie chodzi.
Klikam na daną markę, później na dany model. Jak kliknę znowu na te markę to mam wyświetlony konkretny model, a chciałbym wszystkie.


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

public class Main extends JPanel implements ActionListener {

  private static final String APPLE_CARD = "Home";
  private static final String BLUE_PANEL = "Blue Panel";
  private static final String RED_PANEL = "Red Panel";
  private static final String ORANGE_PANEL = "Orange Panel";
  private static final String CARD_JBUTTON = "Card JButton";

  private JPanel cardHolder;
  private JPanel panel;

  private JButton homeButton = new JButton("NOKIA");
  private JButton blueButton = new JButton("SONY");
  private JButton redButton = new JButton("APPLE");
  private JButton orangeButton = new JButton("SAMSUNG");

  private JButton appleButton;

  public JPanel createCardHolderPanel() {
    cardHolder = new JPanel(new CardLayout());
    cardHolder.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Model"));

    Model winn = new Model();

    cardHolder.add(winn, CARD_JBUTTON);

    cardHolder.add(ApplePanel(), APPLE_CARD);
    cardHolder.add(createColorPanel(Color.blue), BLUE_PANEL);
    cardHolder.add(createColorPanel(Color.red), RED_PANEL);
    cardHolder.add(createColorPanel(Color.orange), ORANGE_PANEL);
    cardHolder.setPreferredSize(new Dimension(100, 588));

    return cardHolder;

  }

  private JPanel createColorPanel(Color color) {
    JPanel panel2 = new JPanel();
    panel2.setBackground(color);
    return panel2;
  }

  private JPanel ApplePanel() {

    panel = new JPanel((new CardLayout()));

    Icon appleIcon = new ImageIcon(this.getClass().getResource(
        "/img/apple.png"));

    appleButton = new JButton(appleIcon);
    appleButton.setBorderPainted(false);
    appleButton.setContentAreaFilled(false);

    panel.add(appleButton);

    panel.setBackground(Color.BLACK);
    return panel;

  }

  public JPanel createButtonPanel() {
    JPanel buttonPanel = new JPanel(new GridLayout(0, 1, 22, 22));
    buttonPanel.setPreferredSize(new Dimension(100, 588));

    buttonPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Marka"));

    Icon appleIcon = new ImageIcon(this.getClass().getResource(
        "/img/apple.png"));

    appleButton = new JButton(appleIcon);
    appleButton.setBorderPainted(false);
    appleButton.setContentAreaFilled(false);

    homeButton.setPreferredSize(new Dimension(100, 60));

    buttonPanel.add(orangeButton);

    buttonPanel.add(homeButton);
    buttonPanel.add(blueButton);
    buttonPanel.add(redButton);

    buttonPanel.add(appleButton);

    homeButton.addActionListener(this);
    blueButton.addActionListener(this);
    redButton.addActionListener(this);
    orangeButton.addActionListener(this);
    appleButton.addActionListener(this);

    return buttonPanel;
  }

  public JPanel createContentPane() {
    JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
    panel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("KATALOG GSM"));
    panel.setBackground(Color.GRAY);
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(createButtonPanel(),
        ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED,
        ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
    scrollPane.setPreferredSize(new Dimension(150, 10));
    panel.setPreferredSize(new Dimension(499, 668));

    JScrollPane scrollPane2 = new JScrollPane(createCardHolderPanel(),
        ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
        ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    scrollPane2.setPreferredSize(new Dimension(400, 300));

    panel.add(scrollPane, BorderLayout.WEST);
    panel.add(scrollPane2, BorderLayout.CENTER);
    return panel;
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    CardLayout cardLayout = (CardLayout) (cardHolder.getLayout());
    if (e.getSource() == homeButton) {
      cardLayout.show(cardHolder, APPLE_CARD);
    }
    if (e.getSource() == blueButton) {
      cardLayout.show(cardHolder, BLUE_PANEL);
    }
    if (e.getSource() == redButton) {
      cardLayout.show(cardHolder, RED_PANEL);
    }
    if (e.getSource() == orangeButton) {

      cardLayout.show(cardHolder, CARD_JBUTTON);
    }

  }

  public static void createAndShowGUI() {
    JFrame frame = new JFrame("Simple CardLayout Program");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    Main main = new Main();

    frame.add(main.createContentPane());

    Toolkit kit = Toolkit.getDefaultToolkit();
    Dimension screenSize = kit.getScreenSize();
    int screenHeight = screenSize.height;
    int screenWidth = screenSize.width;
    frame.setSize(screenWidth / 2, screenHeight / 2);
    frame.setLocation(screenWidth / 4, screenHeight / 5 + 100);

    frame.setVisible(true);

  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        createAndShowGUI();
      }
    });
  }
}

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

import javax.swing.*; // Packages used in this program imported  

public class Model extends JPanel implements ActionListener {

  JPanel cards;
  JPanel widok;
  JButton button1, button2, button3;

  public Model() {
    init2();
  }

  private void init2() {
    // The entry point into your program

    setBackground(Color.BLUE);
    setPreferredSize(new Dimension(440, 411));
    button1 = new JButton("MODEL 1");
    button2 = new JButton("MODEL 2");

    button1.addActionListener(this);
    button2.addActionListener(this);

    // Create the cards

    JPanel card1 = new JPanel();
    card1.setMinimumSize(new Dimension(400, 411));
    card1.setBackground(Color.CYAN);

    card1.add(button1);
    card1.add(button2);

    JPanel card2 = new JPanel();

    JLabel label2 = new JLabel("Opis danego modelu 11111111");
    card2.setPreferredSize((new Dimension(400, 331)));

    card2.add(label2);

    card2.setBackground(Color.WHITE);

    JPanel card3 = new JPanel();

    JLabel label3 = new JLabel("Opis danego modelu 2222222");
    card3.setPreferredSize((new Dimension(400, 331)));

    card3.add(label3);
    card3.setBackground(Color.WHITE);

    // Create the panel that contains the "cards".

    cards = new JPanel(new CardLayout());

    cards.add(card1, "Card 1");
    cards.add(card2, "Card 2");
    cards.add(card3, "Card 3");

    this.add(cards);

    setVisible(true); // Make JFrame visible
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getSource() == button1) {

      CardLayout cardLayout = (CardLayout) cards.getLayout();
      // cardLayout.previous(cards);

      cardLayout.show(cards, "Card 2");

      // What do i put here to change to Panel card2 or card3 and so on.
    }

    if (e.getSource() == button2) {

      CardLayout cardLayout = (CardLayout) cards.getLayout();
      // cardLayout.previous(cards);

      cardLayout.show(cards, "Card 3");

      // What do i put here to change to Panel card2 or card3 and so on.
    }

  }

}

Pozostało 580 znaków

2015-01-10 22:57

"trochę" tu namieszałeś...

 1. Model jako pole klasy
  private Model winn;
 2. W metodzie createCardHolderPanel w ten sposób stwórz model
  winn = new Model();
 3. W modelu stwórz metodę
  public void restoreDefaultSettings(){
    CardLayout cardLayout = (CardLayout) cards.getLayout();
    cardLayout.show(cards, "Card 1");
  }
 4. i zawołaj ją przed show
  if (e.getSource() == orangeButton) {
      winn.restoreDefaultsettings();
      cardLayout.show(cardHolder, CARD_JBUTTON);
  }

Pozostało 580 znaków

2015-01-11 00:14
Kokanas
0

garai dziękuję, działa !

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0