Dynamiczna alokacja pamięci dla wskaźnika struktury

2014-12-31 16:07
0

Piszę programik, który ma wrzucać wiadomości do skrzynki według priorytetu.
Na razie wygląda to tak.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>

struct wiadomosc{
  char *txt;
  int priorytet;
};

struct lista{
  struct wiadomosc message;
  struct lista * prev;
  struct lista * next;
};

int wstaw(char*,int,int *,struct lista *);        //wstawia wiadomosci w odpowiednie miejsce wedlug priorytetu
char* pobierz();          //zwraca wskazanie na tekst wiadomosci

int main()
{
bool wyjscie=false;
int inbox=0;               //ile wiadomosci aktualnie w skrzynce
struct lista *pocz=NULL;          //wskazanie na pierwsza wiadomosc w skrzynce

do
  {char znak;
   char * wiadomost;
   printf("Co chcesz zrobic?\n");
   printf("a) wstawic wiadomosc\n");
   printf("b) przeczytac wiadomosc\n");
   printf("c) oproznic skrzynke\n");
   printf("d) wyjsc z poczty\n");
   znak=getchar();
   getchar();
   switch(znak)
    {case 'a':
      {int prioryty;
       fgets(wiadomost,100,stdin);
       scanf("%d",&prioryty);
       wstaw(wiadomost,prioryty,&inbox,pocz);}
     case 'd': {wyjscie=true;}
    }//switch
  }//do_while
while(wyjscie==false);

getchar();
return 0;
}

int wstaw(char* msg,int prio,int *ile, struct lista* pocz)
  {struct lista* akt=pocz;
   struct lista* poprzednik=NULL;

   if(*ile==100)
    return 0;

   (*ile)++;
   struct lista *nowy=(struct lista *)malloc(sizeof(struct lista));
   (nowy->message).txt=msg;
   (nowy->message).priorytet=prio;

   if(pocz==NULL)
    {(pocz->message).txt=msg;
     (pocz->message).priorytet=prio;
     return 1;}

   while(akt!=NULL&&prio<=(akt->message).priorytet)
    {poprzednik=akt;
     akt=(akt->next);}

   (poprzednik->next)=nowy;
   (nowy->prev)=poprzednik;
   (nowy->next)=akt;

   if(akt!=NULL)
    (akt->prev)=nowy;

   return 1;}

Niestety prawdopodobnie w momencie alokacji pamięci w funkcji wstaw program przestaje działać wyrzucając komunikat:
"Segmentation fault. Core dumped." Czy w tym miejscu jest błąd?

Pozostało 580 znaków

2014-12-31 16:18
0

na co jest ustawiony
wiadomost?

(to pytanie zawiera odpowiedz co jest zle)

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0