Losowanie liczb do tablicy.

2014-12-28 13:45
0

Witam, moim zadaniem jest stworzenie programu który:

 • zawiera tabele 10x10
 • posiada button do automatycznego wypełnienia tej tabeli liczbami binarnymi (czyli 0 lub 1) <-- za każdym kliknięciem wypełnia od nowa w inny sposób
 • posiada wyszukiwarke ciągu liczb w pionie/poziomie/po przekątnej (maxymalnie 10), po wyszukaniu ich zamienia je w tabeli na gwiazdki albo pogrubia je, cokolwiek

Moje pytanie:

 1. W jaki sposób mogę dostać się do mojej aktualnej tabeli którą stworzyłem za pomocą "TStringGrid" ? Chciałbym po prostu w jakis sposób uruchomić ten button "Losuj Liczby". Myślałem aby każda komórka w tabeli miała swój indeks w formie tabeli Array. [0][0], [0][1] itd. Potem łatwiej będzie przeszukać taką tabele.

Proszę o wsparcie, załączam screena który obrazuje moją aplikacje i aktualny jej stan:

 • 1.jpg (0,36 MB) - ściągnięć: 86

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 13:52
0

StringGrid ma właściwość Cells


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 14:26
0

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, Grids,
 StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  szukaj: TEdit;
  StringGrid1: TStringGrid;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Label2Click(Sender: TObject);
  procedure szukajChange(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 tablica: array[0..9,0..9] of integer;
 i,j: integer;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.szukajChange(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm1.Label2Click(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
   randomize;
   for i:=0 to 9 do
     for j:=0 to 9 do
     begin
      tablica[i][j]:=random(1);
      StringGrid1.Cells[i,j] := tablica[i][j];
     end;
end;

begin

end.

Błąd w załączniku, proszę o pomoc jak dokonać tej konwersji (chyba z longint na ansistring?)
Rozchodzi o się o błąd w tej linii:

 StringGrid1.Cells[i,j] := tablica[i][j];   
 • 2.jpg (0,03 MB) - ściągnięć: 74
edytowany 1x, ostatnio: xavi_sof, 2014-12-28 14:27

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 14:30
0

Zrobiłem:

 StringGrid1.Cells[i,j] := IntToStr(tablica[i][j]);  

Kieruje kolejne pytanie:

Jak zmienić w moim kodzie, aby po znalezieniu pogrubiał czcionke i zmieniał jej kolor na czerwony?

for i:=0 to 9 do
      for j:=0 to 9 do
      begin
       if IntToStr(tablica[i][j])=k[1] then StringGrid1.Cells[i,j].Canvas.Font.Color := clBlue;  <--- TUTAJ NIE WIEM, help!

      end;    

Dziękuje

Pozostało 580 znaków

2014-12-28 16:14
0

http://stackoverflow.com/ques[...]center-text-stringgrid-delphi


Wykonuję programy na zamówienie, pisać na Priv.
Asm/C/C++/Pascal/Delphi/Java/C#/PHP/JS oraz inne języki.

Pozostało 580 znaków

2014-12-30 10:40
0

Proszę o pomoc... Problem przy zmianie Caption Label przez procedure:

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, Grids,
 StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  szukaj: TEdit;
  StringGrid1: TStringGrid;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Label2Click(Sender: TObject);
  procedure szukajChange(Sender: TObject);

  procedure brak_znakow;
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 tablica: array[0..9,0..9] of integer;
 i,j,spr: integer;
 k: string;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 - moj program }

procedure TForm1.szukajChange(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm1.Label2Click(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
   randomize;
   for i:=0 to 9 do
     for j:=0 to 9 do
     begin
      tablica[i][j]:=random(2);
      StringGrid1.Cells[i,j] := IntToStr(tablica[i][j]);
     end;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
   k:=szukaj.Text;

   if length(k)=0 then brak_znakow;

   {if length(k)=1 then jeden_znak(); }

end;

{Funkcje glowne}

procedure brak_znakow;
begin
   Label3.Caption := 'Prosze o wpisanie odpowiednich znakow (0 lub 1)';
end;

{function jeden_znak();

     for i:=0 to 9 do
      for j:=0 to 9 do
      begin
       if IntToStr(tablica[i][j])=k[1] then StringGrid1.Canvas.Font.Color := clBlue;

         {sprawdzenie czy poziomo_lewo
         if tablica[i-1][j]=k[2] then poziomo_lewo(i,j);  }

      end;   }

{Funkcje wyszukiwania w roznych kierunkach}

function poziomo_lewo(a, b : integer) : Integer;
begin

end;

end.
 • blad.png (0,1 MB) - ściągnięć: 121

Pozostało 580 znaków

2014-12-30 21:41
2

Koniecznie poczytaj kurs z podstawami. Ponieważ bez nich nie wiesz i nie myślisz w ogóle co robisz. Procedura brak_znakow nie jest u Ciebie częścią TForm1, która zawiera Label3. Dlatego jej "nie widzi". Rozwiązanie to umieścić procedurę jako element klasy TForm1 albo odwołać się do Form1.Label3....


edytowany 1x, ostatnio: olesio, 2014-12-30 21:41

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0