Zapisywanie i odczytywanie obiektów/danych z Socketów

0

Witam,

Piszę podstawową aplikację składającą się z Serwera, który łączy się z bazą danych mysql oraz Klienta. Klient wysyła jakieś żądanie do Serwera, a ten sprawdza to w bazie danych i odsyła obiekt czy też informację z powrotem.

Póki co chce zrobić logowanie na kliencie z weryfikacją danych logującego na serwerze (imię, nazwisko, hasło naszego pracownika).

Problem polega na tym, że nie mogę odebrać wysyłanych danych na serwerze. Kiedy przesyłam obiekt "Employee" dostaję wyjątek:
"java.net.SocketException: Software caused connection abort: socket write error"
Próbowałem sprawdzić wysyłając tylko int'a przy pomocy metod writeInt() i readInt(). Nie ma błędu, ale nie mogę odczytać odebranej (o ile w ogóle ją odbiera) liczby, przykładowo operacja wypisania jej na konsolę serwera nic nie wyświetla.

Co robię źle? Z góry dziękuję za pomoc !

Kod na Serwerze:

// Komunikacja (Obsługa) z klientem
  class ClientCommunication implements Runnable {
    private Socket incoming;

    public ClientCommunication(Socket clientSocket) {
      incoming = clientSocket;

    }

    public void run() {
      try {
        synchronized (this) {
          try {          
            serverObjectOutput = new ObjectOutputStream(
                incoming.getOutputStream());
            serverObjectInput = new ObjectInputStream(
                incoming.getInputStream()); 
          } finally {
            incoming.close();
          }
        }
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      synchronized(this) {
        while (true) {
          try{            
            int operation = serverObjectInput.readInt();            
            console.append("Operation: " + operation);
            switch(operation) {
            case 1:
                Employee employee = (Employee) serverObjectInput.readObject();
                String SelectUserDataSQL = "SELECT COUNT(*) AS COUNT FROM pracownik where Imie = ? AND Nazwisko = ? AND Haslo = ?";
                PreparedStatement CheckEmployeeLogin;
                CheckEmployeeLogin = conn.prepareStatement(SelectUserDataSQL);

                CheckEmployeeLogin.setString(1, employee.getFirstName());
                CheckEmployeeLogin.setString(2, employee.getLastName());
                CheckEmployeeLogin.setString(3, new String(employee.getPassword()));          

                ResultSet resultSQL = CheckEmployeeLogin.executeQuery();
                if (resultSQL.next()) 
                  if (resultSQL.getInt("COUNT") == 0)
                    serverObjectOutput.writeInt(1);
                  else serverObjectOutput.writeInt(-1);
                break;
          }
        } catch(IOException | ClassNotFoundException | SQLException ex)         
        {          
        }
       }
      }
    }
  }

  // Otworzenie serwera, podłączenie z BD, wywoływanie wątku
  // "ClientCommunication" przy nowym podlaczeniu
  class ServerStart implements Runnable {
    private int portNumber;

    public ServerStart(int portNumber) {
      this.portNumber = portNumber;
    }

    public void run() {

      // Podlaczenie do bazy danych
      try {
        conn = getConnection();
        stat = conn.createStatement();

        showSuccess("Połączono z Baza danych.");
        console.append(dateFormat.format(new Date())
            + " Połączono z bazą danych\n");
      } catch (SQLException e1) {
        console.append(dateFormat.format(new Date())
            + " Błąd połaczenia z Baza danych.\n");
        showFailure("Błąd przy tworzeniu połączenia z Baza danych");
        e1.printStackTrace();
      } catch (IOException e1) {
        console.append(dateFormat.format(new Date())
            + " Błąd połaczenia z Baza danych.\n");
        showFailure("Błąd przy tworzeniu połączenia z Baza danych #2");
        e1.printStackTrace();
      } catch (InterruptedException e) {
        showFailure("Nieoczekiwane zamknięcie połączenia.");
        console.append(dateFormat.format(new Date())
            + " Nieoczekiwane przerwanie.\n");
        e.printStackTrace();
      }

      // Otwarcie gniazda Serwera
      try {
        serverSocket = new ServerSocket(portNumber);

        showSuccess("Uruchomiono server.");

        off.setEnabled(true);
        on.setEnabled(false);
        info.setEnabled(true);
        part.setEnabled(true);

        console.append(dateFormat.format(new Date())
            + " Włączono serwer.\n");
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
        console.append(dateFormat.format(new Date())
            + " Błąd podczas włączania serwera.\n");
        showFailure("Błąd przy tworzeniu gniazda.");
      }

      // Podlaczanie nowych klientow
      try {
        while (true) {
          Socket incoming = serverSocket.accept();

          clientSockets.add(incoming);
          console.append(dateFormat.format(new Date()) + " Anonymous"
              + clientSockets.indexOf(incoming)
              + " has been connected to the server.\n");
          Runnable r = new ClientCommunication(incoming);
          Thread t = new Thread(r);
          t.start();
        }
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
        // showFailure("Klient nie zdołał się podłączyć");
      }
    }

    // Podlaczanie do DB
    public Connection getConnection() throws SQLException, IOException,
        InterruptedException {
      Properties props = new Properties();
      try (InputStream in = Files.newInputStream(Paths
          .get("database.properties"))) {
        props.load(in);
      }
      String drivers = props.getProperty("jdbc.drivers");
      if (drivers != null)
        System.setProperty("jdbc.drivers", drivers);
      String url = props.getProperty("jdbc.url");

      console.append(dateFormat.format(new Date())
          + "Oczekiwanie na polaczenie z baza danych." + "\n");

      LoginFrame login = new LoginFrame();

      return DriverManager.getConnection(url, login.getUserName(), new String(login.getUserPassword()));
    }
  }

Kod na Kliencie:

        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          if (isConnected == false) {
            String ServerIP = ip.getText().trim();
            //ip.setEditable(false);
            int ServerPort = Integer
                .parseInt(port.getText().trim());
            //port.setEditable(false);

            try {
              ClientSocket = new Socket(ServerIP, ServerPort);            
              // Utworzenie streamerów wejsciowych/wyjsciowych
              clientObjectInput = new ObjectInputStream(
                  ClientSocket.getInputStream());
              clientObjectOutput = new ObjectOutputStream(
                  ClientSocket.getOutputStream());
              showSuccess();
              isConnected = true;
            } catch (IOException ex) {
              ip.setEditable(true);
              port.setEditable(true);
              showFailure();
            }
            synchronized (this) {
              try {                
                ClientLoginFrame login = new ClientLoginFrame();

                Employee employee = login.getEmployee();                                
                clientObjectOutput.writeInt(1);
                clientObjectOutput.writeObject(employee);                
                int result = clientObjectInput.readInt();

                if(result == 1)
                {
                tabs.setEnabledAt(2, true);
                tabs.setEnabledAt(3, true);
                tabs.setEnabledAt(4, true);
                tabs.setEnabledAt(5, true);
                tabs.setEnabledAt(6, true);

                tabs.setEnabledAt(0, false);
                tabs.setEnabledAt(1, false);

                tabs.setSelectedIndex(2);

                create.setEnabled(true);
                logout.setEnabled(true);
                showComm("Zalogowano do Systemu.");
                }
                else { 
                  ClientSocket.close();
                  showComm("Błąd. Złe dane logowania.");
                }              
              } catch (IOException ex) {
                ex.printStackTrace();
                showComm("Błąd przy przesyłaniu obiektu.");
              }
            }
          }
        }
      });
      add(new JPanel());
      jp4.add(connect);
      add(jp4);
    }  
0

Umieram trochę środku jak widzę taki kod. Właściwie nic w nim nie jest dobrze, no ale cóż, nie każdemu dane jest zostać programistą. Mam nadzieję że ty nie masz tego w planach. Kod jest napisany tragicznie, nieczytelnie i generalnie sam za 3 dni nie będziesz wiedział co się w nim dzieje. I dare you, skasuj to:

                tabs.setEnabledAt(2, true);
                tabs.setEnabledAt(3, true);
                tabs.setEnabledAt(4, true);
                tabs.setEnabledAt(5, true);
                tabs.setEnabledAt(6, true);
                tabs.setEnabledAt(0, false);
                tabs.setEnabledAt(1, false);

Nie zaglądaj do tego projektu aż do nowego roku a potem spróbuj to napisać z pamięci. Ciekawe czy będziesz pamiętał o co w ogóle chodziło i które numerki masz zrobić enabled a które disabled...

Tak czt siak, twój największy błąd jest tu:

        } catch(IOException | ClassNotFoundException | SQLException ex)          
        {          

Pusty catch wewnątrz while(true) oznacza że guzik wiesz co się w ogóle dzieje z kodem. Może się tam wszystko sypać jak domki w afganistanie a ty o niczym sie nie dowiesz. Przypuszczam że widziałbyś już tam co się wysypało.
A tak poza tym to debuger w dłoń i klikaj.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0