Dodawanie do jednej listy obiektów różnych klas

0

Witam. Moje zadanie polega na stworzeniu klas do przechowywania przesyłek, które to zdefiniowane są w pliku tekstowym, a następnie dodanie ich do wspólnej listy i wypisanie typu przesyłek, ich ilości i sumarycznej ceny. Klasy mam, a problem pojawia się w dodaniu tego do listy. Nie wiem w jaki sposób odróżnić poszczególne typy i dodać informacji np. o wadze. W jaki sposób to zrobić?

package przesylki;

public class Listy {
  private int masaListu;

  public Listy() {
  }

  public Listy(int masaListu) {
    this.masaListu = masaListu;
  }

  public int getMasaListu() {
    return masaListu;
  }

  public void setMasaListu(int masaListu) {
    this.masaListu = masaListu;
  }
  
  public double cenaListu(){
    double cena=0;
    if(masaListu<=300)
      cena=1.75;
    else if(masaListu>350&&masaListu<=1000)
      cena=3.7;
    else if(masaListu>1000&&masaListu<=2000)
      cena=6.3;
    return cena;
      
  }
}
package przesylki;

public class Przekaz {
  private double kwotaPrzekazu;

  public Przekaz() {
  }

  public Przekaz(double kwotaPrzekazu) {
    this.kwotaPrzekazu = kwotaPrzekazu;
  }

  public double getKwotaPrzekazu() {
    return kwotaPrzekazu;
  }

  public void setKwotaPrzekazu(double kwotaPrzekazu) {
    this.kwotaPrzekazu = kwotaPrzekazu;
  }
  
  public double cenaPrzekazu(){
    double cena=kwotaPrzekazu*0.05;
    if(cena<3.5)
      cena=3.5;
    else if(cena>100)
      cena=100.0;
    return cena;
  }
} 
package przesylki;

public class Paczka {
  private double ubezpieczenie;
  private double masaPaczki;

  public Paczka(double ubezpieczenie, double masaPaczki) {
    this.ubezpieczenie = ubezpieczenie;
    this.masaPaczki = masaPaczki;
  }

  public double getUbezpieczenie() {
    return ubezpieczenie;
  }

  public void setUbezpieczenie(double ubezpieczenie) {
    this.ubezpieczenie = ubezpieczenie;
  }
  
  public double obliczCene(){
    double cena = Math.ceil(masaPaczki/1000.0)*7.2;
    if(ubezpieczenie>0)
      cena+=cena*0.03;
    
    return cena; //brak zaokraglenia
  }
} 

Dane w pliku tekstowym wyglądają następująco (obok listu jego waga, przy paczce waga i wartość ubezpieczenia, przy przekazie kwota przekazu):

list;100
list;780
paczka;2300;0
przekaz;500
paczka;8700;156
przekaz;50
list;1500
1

Stwórz klasę (ewentualnie interfejs) o nazwie Przesylka, klasy Listy, Przekaz i Paczka będą dziedziczyć po klasie Przesylka (implementować interfejs Przesylka). Wtedy możesz informacje o wszystkich przesyłkach przechowywać w jednej kolekcji, np. ArrayList<Przesylka>. Do czytania z pliku możesz użyć klasy Scanner.

ArrayList<Przesylka> przesylki = ArrayList<Przesylka>();
Scanner sc = new Scanner(new File(nazwaPliku));
while(sc.hasNextLine())
{
  String items = sc.nextLine().split(";");
  String typ = items[0];
  switch(typ)
  {
     case "list":
       przesylki.add(new Listy(items[1]));
       break;
     case "przekaz":
       ...
       break:
    case "paczka":
       ...
       break;
    default:
       break;
  }
}
0

Zamieniłem w klasach pola na stringi, a w metodach do liczenia cen zrobiłem parsowanie na odpowiednie typy. Natomiast mam teraz taki kod:

public class Przesylka {
  /**
   * @param args the command line arguments
   * @throws java.io.FileNotFoundException
   */
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
    Scanner skan = new Scanner(new File("przesylki.txt"));
    ArrayList<Przesylka> przesylki = new ArrayList<Przesylka>();
    
    while(skan.hasNextLine()){      
      String linia[] = skan.nextLine().split(";");
      String typ = linia[0];
      switch(typ){
        case "list":
          przesylki.add(new Listy(linia[1]));
          break;
        case "paczka":
          przesylki.add(new Paczka(linia[1], linia[2]));
          break;
        case "przekaz":
          przesylki.add(new Przekaz(linia[1]));
          break;  
        default:
          break;
      }
      
    }
    for(Przesylka p: przesylki)
      System.out.println(p);
     HashSet<Przesylka> set = new HashSet<>();
    for(Przesylka t: przesylki)
    {
      set.add(t);
    }
    System.out.println(set);
  }
} 

Jak wyświetlić poprawnie listę, żebym nie miał rzeczy typu: [email protected]? A także jak wyliczyć cenę dla danego typu przesyłki?

dodanie znacznika <code class="java"> - @furious programming

0

Dla obiektów możesz przeciążyć metodę toString. Ale raczej powinieneś zrobić klasę przesyłka z polami i nie wyświetlać obiektu przesyłka tylko odpowiednie pola
Zamiast

System.out.println(przesyłka);

powinno być np.

System.out.println(przesyłka.getName());

dodanie znacznika <code class="java"> - @furious programming

0

Zmień nazwy klas, bezsensowne jest by klasy Paczka, Przekaz i Listy dziedziczyły po klasie Przesylka, której zamieściłeś w ostatnim poście.

0

W jakim sensie nazwy mają znaczenie?

0

Żeby Twój kod się kompilował, to klasy Paczka, Przekaz i Listy powinny dziedziczyć po klasie Przesylka. A klasa Przesylka, którą zamieściłeś nie ma sensu jako klasa bazowa dla klas Paczka, Przekaz i Listy. Powinno być tak:

class Przesylka
  class Paczka extends Przesylka
  class Przekaz extends Przesylka
  class Listy extends Przesylka
class TestPrzesylek

z kodem, który umieściłeś w klasie Przesylka.
Albo

interface Przesylka
  class Paczka implements Przesylka
  class Przekaz implements Przesylka
  class Listy implements Przesylka

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1