Wczytywanie stringów do tablicy pomiędzy liniami null

0

witam
Chciałem się was zapytać dlaczego gdy wczytuje dane z pliku tekstowego takiego

cos cos cos cos
cos cos cos cos
cos cos cos cos

to gdy kompiluje wyskakuje mi kilka nulli pomiędzy linijkami ?

public class Alogrytm_4 
{
 
   public static void main(String[] args) {
 
     System.out.println("Podaj nazwie pliku txt\nnp.liczby.txt");
     Scanner scan=new Scanner(System.in);
     String nazwa = scan.nextLine();
     String[][] m = createMatrixBasedOnGivenArray(getTxtFileContent(new File(nazwa)));
 
     for (String[] i : m) 
     {
        for (String j : i) 
        {
          System.out.println(j);
        }
     }
   }
 
   public static ArrayList<String> getTxtFileContent(File file) 
   {
 
     BufferedReader reader;
     ArrayList<String> array = new ArrayList<String>();
 
     try {
        reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(file)));
        String line;
 
        while((line = reader.readLine()) != null) {
          array.add(line);
        }
        reader.close();
 
     } catch (IOException ex) {
        ex.printStackTrace();
     }
     return array;
   }
 
   public static String[][] createMatrixBasedOnGivenArray(ArrayList<String> array) 
   {
 
     String[] firstLine = array.get(0).split("\\s");
     String[][] plik_dane = new String[array.size()][firstLine[0].length()];
 
     try {
        for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
          String[] lineFromArray = array.get(i).split("\\s");
 
          for (int j = 0; j < lineFromArray.length; j++) {
             plik_dane[i][j] = lineFromArray[j].trim();
          }
        }
     } catch (NullPointerException ex) {
        ex.printStackTrace();
     }
     return plik_dane;
   }
   
} 
0

spróbuj zmienić \\s na \\s+ w

String[] firstLine = array.get(0).split("\\s");

dodanie znaczników `` i <code class="java"> - @furious programming

0

W tym miejscu...

for (int j = 0; j < lineFromArray.length - 1; j++) { // ...musisz odjąć 1 od wartości lineFromArray.length.
	 plik_dane[i][j] = lineFromArray[j].trim();
}

Po tym zabiegu wczytuje mi wszystkie wartości do macierzy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1