Plan zajęć z XML na prezentację XSL

0

witam
Chciałem się was zapytać jak zrobić aby poniższy plik xml przedstawić w xsl żeby wyglądało to jak plan zajęć t.j

Poniedziałek Nazwa Forma Sala
8.30 -9.30 przedmiot1 wyklad F3
9.45 - 11.15 przedmiot2 wyklad V2/12

itd.

Wtorek i reszta tak samo

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<semestr Rok="2014/2015" Semestr="letni">

 <dzienne tydzien="parzysty">
  <poniedzialek>

  </poniedzialek>

  <wtorek>
   <przedmiot godzina="8.00-9.30" nazwa="WF" forma="cwiczenia" sala="basen uniwersytecki" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="9.45-11.15" nazwa="algebra" forma="wyklad" sala="B1" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="11.45-13.15" nazwa="systemy sterowania" forma="cwiczenia" sala="A3/16" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="13.30-15.00"></przedmiot>
   <przedmiot godzina="15.15-16.45"></przedmiot>
  </wtorek>

  <sroda>

  </sroda>

  <czwartek>

  </czwartek>

  <piatek>

  </piatek>
 </dzienne>

 <dzienne tydzien="nieparzysty">
  <poniedzialek>
   <przedmiot godzina="8.00-9.30" nazwa="gimnastyka" forma="cwiczenia" sala="A1/15" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="9.45-11.15" nazwa="bazy danych" forma="wyklad" sala="B1" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="11.45-13.15" nazwa="programowanie strukturalne" forma="cwiczenia" sala="A3/16" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="13.30-15.00"></przedmiot>
   <przedmiot godzina="15.15-16.45"></przedmiot>
  </poniedzialek>

  <wtorek>
   <przedmiot godzina="8.00-9.30" nazwa="gimnastyka" forma="wyklad" sala="B2" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="9.45-11.15" nazwa="programowanie obiektowe" forma="cwiczenia" sala="D0/15" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="11.45-13.15" nazwa="analiza matematyczna" forma="wyklad" sala="C1" ></przedmiot>
   <przedmiot godzina="13.30-15.00"></przedmiot>
   <przedmiot godzina="15.15-16.45"></przedmiot>
  </wtorek>

  <sroda>

  </sroda>

  <czwartek>

  </czwartek>

  <piatek>

  </piatek>
 </dzienne>

 <zaoczne data="22/23 lis 2014">
  <sobota>

  </sobota>

  <niedziela>

  </niedziela>
 </zaoczne>

 <zaoczne data="29/30 lis 2014">
  <sobota>

  </sobota>

  <niedziela>

  </niedziela>
 </zaoczne>
</semestr>

dodanie znacznika <code class="xml"> i znaczników tabelki - @furious programming

0

Masz listę. Przerób sobie na tabelki ;)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

 <xsl:template match="/">
  <html>
   <body>
    <h2>Rok: <xsl:value-of select="semestr/@Rok"/>, Semestr: <xsl:value-of select="semestr/@Semestr"/></h2>
    <xsl:apply-templates match="semestr/*"/>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="dzienne|zaoczne">
  Studia <xsl:value-of select="name()"/>, 
  tydzień/data: <xsl:value-of select="@tydzien"/> <xsl:value-of select="@data"/>
  <ul>
   <xsl:apply-templates match="*"/>
  </ul>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="poniedzialek|wtorek|sroda|czwartek|piatek|sobota|niedziela">
  <li>
   Dzień tygodnia: <xsl:value-of select="name()"/>
   <ul>
    <xsl:apply-templates match="przedmiot"/>
   </ul>
  </li>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="przedmiot">
  <li>
   <xsl:for-each select="./@*">
    <xsl:value-of select="name()"/> = <xsl:value-of select="."/>;
   </xsl:for-each>
  </li>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0