Wątek przeniesiony 2014-10-28 14:30 z C# i .NET przez ŁF.

Gdzie są błędy?

0

Witam,

Muszę stworzyć kalkulator konsolowy w csharp.
Napisałem taki o to program ktory liczy średnią geometryczną
ale mam bląd " cannot implicitly convert type double to float"

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Calculator
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      float a;
      int i;
      float S = 0.0f;
      float SredniaArytmetyczna;
      ConsoleKeyInfo WyborFunkcji;
      Console.WriteLine("\n\t Moje menu (wybierz jedna z podanych funkcjonalnosci naciscajac \n\t odpowiedny clawisz!,:");
      Console.WriteLine("\n\t\t A. oblicz seme oraz iloczyn yjemnych liczb nieparzystych");
      Console.WriteLine("\n\t\t B. oblicz seme sredniej harmonicznej");
      Console.WriteLine("\n\t\t C. oblicz seme sredniej geometrycznej");
      Console.WriteLine("\n\t\t D. oblicz seme sredniej kwadratpowej");
      Console.WriteLine("\n\t\t E. oblicz seme srednied potegowej");
      Console.WriteLine("\n\t\t Zakonczenie dzialania programu");
      Console.Write("\n\t Twoj wybor : ");
      WyborFunkcji = Console.ReadKey();
      if (WyborFunkcji.Key == ConsoleKey.A) { }
      else
        if (WyborFunkcji.Key == ConsoleKey.B)
        {
          do
          {
            Console.Write("\n\tPodaj ilosc liczb n:");
            while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out n))
            {
              Console.WriteLine("\n\tERROR: wystapily niedozwolone znaki u napisie n!");
              Console.WriteLine("\n\tNacisnij dowolny klawisz dla kontunacji...");
              Console.ReadKey();

            }
            if (n <= 0)
            {
              Console.WriteLine("\n\t ERROR: losc liczb n musi specialniac warunek: n>0!");
              Console.WriteLine("\n\tNacisnij dowolny klawisz dla kontynacji ...");
              Console.ReadKey();
            }
          } while (n <= 0);
          i = 0;
          do
          {
            i = i + 1;
            Console.Write("\n\tPodaj kolejna liczbe (dla obliczenia sredniej geometrycznej): ");

            while (!float.TryParse(Console.ReadLine(), out a))
            {
              Console.WriteLine("\n\t ERROR wystapily niedozwolone znaki w Zapisanie liczby dla obliczenia sredniej geometrycznej ): liczba musi byc typu float ");
              Console.WriteLine("\n\t Nacisnij dowolny klawisz dla contynacji...");
              Console.ReadKey();
              Console.Write("\n\t Podaj kolejna liczbe dla obliczenia sredniej geometrycznej):");
            }
            S = S *a;
          } while (i < n);

            SredniaArytmetyczna =n*Math .Sqrt(S) ;
            Console.WriteLine("\n\t Sredia geometryczna n wczytanych liczb = {0,6:F}", SredniaArytmetyczna);
          Console.WriteLine("n=\n\tNacisnij dowolny klawis dla kontynuacji ...");
          Console.ReadKey();
        }
    }
  }
}

kto wie jak to naprawić?foo

0
 SredniaArytmetyczna =n*Math .Sqrt(S) ;

n jest typu int, S jest typu float, brak konwersji typu.

0

musię być konwersja n na typ float lub S na typ int,tak?

EroSanin napisał(a):
SredniaArytmetyczna =n*Math .Sqrt(S) ;

n jest typu int, S jest typu float, brak konwersji typu.

0

Taka mała uwaga - to nie jest C, nie trzeba deklarować wszystkich zmiennych na początku funkcji. Lepiej je deklarować tam, gdzie są potrzebne, wtedy trudniej się pogubić.

0
Kotsuyba napisał(a):

musię być konwersja n na typ float lub S na typ int,tak?

Nie, musi być konwersja tego calego wyrażenia po prawej na float (teraz jest double)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0