Nie wyświetla się okno kalkualtora

0

Cześć czemu nie mogę wyświetlić ekrany klakulatora?

package Calculator;
 
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.DisplayMode;
import java.awt.Event;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
 
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
 
public class CalculatorPanel extends JPanel{
 
  private JButton display;
  private JPanel panel;
  private double result;
  private String lastCommand;
  private boolean start;
 
  public CalculatorPanel(){
    setLayout(new BorderLayout());
 
    result = 0;
    lastCommand = "=";
    start = true;
 
    display = new JButton("0");
    display.setEnabled(false);
    add(display, BorderLayout.NORTH);
 
    ActionListener insert = new InsertAction();
    ActionListener command = new CommandAction();
 
    panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new GridLayout(4, 4));
 
    addButton("7", insert);
    addButton("8", insert);
    addButton("9", insert);
    addButton("/", command);
 
    addButton("4", insert);
    addButton("5", insert);
    addButton("6", insert);
    addButton("*", command);
 
 
    addButton("1", insert);
    addButton("2", insert);
    addButton("3", insert);
    addButton("-", command);
 
    addButton("0", insert);
    addButton(".", insert);
    addButton("=", command);
    addButton("+", command);
 
    add(panel, BorderLayout.CENTER);
 
  }
  private void addButton(String label, ActionListener listener) {
    JButton button = new JButton(label);
    button.addActionListener(listener);
    panel.add(button);
 
  }
 
 
 
     private class InsertAction implements ActionListener{
 
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent input) {
        if(start){
          display.setText("");
          start = false;
        }
        display.setText(display.getText() + input);
      }
 
     }
 
 
     private class CommandAction implements ActionListener{
 
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent event) {
 
          String command = event.getActionCommand();
          if(start){
            if (command.equals("-")) {
 
            display.setText(command);
            start = false;
          }
            else lastCommand = command;
        }
          else{
            calualte(Double.parseDouble(display.getText()));
            lastCommand = command;
            start = true;
 
          }
        }
     }
 
public void calualte(double x)
{
  if (lastCommand.equals("+"))result +=x;
  else if (lastCommand.equals("-"))result -=x;
  else if (lastCommand.equals("*"))result *=x;
  else if (lastCommand.equals("/"))result /=x;
  else if (lastCommand.equals("="))result =x;
  display.setText("" + result);
}
 
}


package Calculator;
 
 
 
public class TestCal {
 
  public static void main(String[] args) {
     CalculatorPanel m = new CalculatorPanel();
      m.setVisible(true);
  }
 
}
0

Klasa CalculatorPanel dziedziczy po JPanel i nie możesz jej wyświetlać samej. Musisz umieścić go w JFrame i dopiero to JFrame wyświetlić:

JFrame ramka = new JFrame();
    CalculatorPanel m = new CalculatorPanel();
    ramka.add(m);
    ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    ramka.setSize(300, 300);
    ramka.setVisible(true);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1