Ustawienie polskich znaków w MySQL

0

Korzystam z konsoli. Wpisałam do bazy mąka, wyświetliło m?ka. Idąc za ciosem zmieniłam kodowanie na takie:
ALTER DATABASE stan_jedzenia DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci

Dla tabeli zrobiłam tak samo, nadal mam "?" w miejscu liter z polskimi znakami. Podczas dodawania do bazt daje za to warning o to on:

 |
+---------+------+--------------------------------------------------------------
+
| Warning | 1366 | Incorrect string value: '\xA5ka' for column 'nazwa' at row 1
|

Zarządzam MySQL przez włączenie cmd i zalogowanie się do MySQL przez mysql -u root -p

Sprawdziłam kodowanie w MySQL, wynik przedstawia się następująco:

 -----------+
| character_set_client   | cp852
      |
| character_set_connection | cp852
      |
| character_set_database  | utf8
      |
| character_set_filesystem | binary
      |
| character_set_results  | cp852
      |
| character_set_server   | latin1
      |
| character_set_system   | utf8
      |
| character_sets_dir    | C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.6\share
\charsets\ |
+--------------------------+----------------------------------------------------
-----------+

Które z tego powinnam zmienić (chyba na utf8) Aby poprawnie była dodawana mąka, nawet w litrach :) do bazy danych i poprawnie wyświetlana?

0

Spróbuj komendą set global character_set_server=utf8 powinno pomóc.

0

Spróbuj dać SET NAMES UTF8;

0

Problem nadal występuję...

Jakieś inne pomysły? :)

0

wprowadziłeś nowy rekord? czy sprawdzałeś rekordy już wprowadzone w bazie?
sprawdź tutaj: http://ronaldbradford.com/blog/migrating-mysql-latin1-to-utf8-preparation-2-2010-02-22/

0
lightinside napisał(a):

Problem nadal występuję...

Jakieś inne pomysły? :)

A dałaś SET NAMES UTF8 bezpośrednio przed zapytaniem?

0

Dałam tak:

 
mysql> SET NAMES UTF8
  -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> insert into stan_jedzenia values(null,"mąka",23,"kg");
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)

mysql>

A tu mam w porządku?

 mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'collation%'
  -> ;
+----------------------+-------------------+
| Variable_name    | Value       |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | utf8_unicode_ci  |
| collation_database  | utf8_unicode_ci  |
| collation_server   | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
0
+----------------------+-------------------+
| Variable_name    | Value       |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | utf8_unicode_ci  |
| collation_database  | utf8_unicode_ci  |
| collation_server   | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE "%collation%"
  -> ;
+----------------------+-------------------+
| Variable_name    | Value       |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | utf8_unicode_ci  |
| collation_database  | utf8_unicode_ci  |
| collation_server   | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
 
+--------------------------+----------------------------------------------------
-----------+
| character_set_client   | utf8
      |
| character_set_connection | utf8
      |
| character_set_database  | utf8
      |
| character_set_filesystem | binary
      |
| character_set_results  | utf8
      |
| character_set_server   | latin1
      |
| character_set_system   | utf8
      |
| character_sets_dir    | C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.6\share
\charsets\ |
+--------------------------+----------------------------------------------------
-----------+
8 rows in set (0.00 sec)
 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1