Wypisanie elementów tablicy 2D

0

Java 8.

Wykrywa że e jest typu int[] mimo że jest to int/Integer
Kod ma w założeniu wypisać elementy tablicy 2d

int[][] tab = new int[10][10];

    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
      for (int j = 0; j < tab[0].length;j++) {
        tab[i][j] = i + j + 1;
      }
    }
    Arrays.asList(tab).forEach(t -> {
      final StringBuilder s = new StringBuilder("");
      Arrays.asList(t).stream().forEach(e -> s.append("\t").append(e));
      System.out.println(s.toString());
    });

Druga sprawa. Istnieje jakaś funkcja do tworzenia list, która przyjmuje funkcje której parametrami są indeksy danego elementu, Np:

Collections.fill((int x, int y) -> x + y + 1)
0

Zamiast forEach użyj flatMap dostaniesz listę jednowymiarową. Co do wypełniania to można stworzyć specyficzny Supplier i za jego pomocą wypełnić tablicę.

0

Właśnie chce wypisać w nowej linii każdą podtablice.
Nie używam też Arrays.toString bo chcę aby między elementami był znak tabulatora.

0
Integer[][] tab = //...
//...
Arrays.asList(tab).stream()
        .map(st -> Arrays.asList(st).stream()
            .map(Object::toString)
            .collect(Collectors.joining("\t")))
        .forEach(x -> System.out.println(x.toString()));

Przy czym typ głównej tablicy to Integer, a nie int ponieważ autoboxing nie poradzi sobie z transformacją int[] na Integer[] w przypadku wewnętrznego wywołania Arrays.asList.

// edit

public class Int2DJoin {

  public static void main(String[] args) {
    Integer[][] tab = new Integer[10][10];
    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
      tab[i] = Stream.generate(new IntGenerator(i)).limit(tab[i].length).toArray(Integer[]::new);

    }

    Arrays.asList(tab).stream()
        .map(st -> Arrays.asList(st).stream()
            .map(Object::toString)
            .collect(Collectors.joining("\t")))
        .forEach(x -> System.out.println(x.toString()));

  }

  static class IntGenerator implements Supplier<Integer> {

    private int start;

    public IntGenerator(int start) {
      this.start = start;
    }

    public Integer get() {
      return 1 + start++;
    }
  }

}

Generator nie jest najlepszy, bo mutuje i nie będzie bezpieczny wielowątkowo, ale to tak na szybko napisane.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0