Brak wartości zmiennej w "gałęzi" if'a

0

Witam serdecznie.
Dzisiejszym moim problemem jest dość nietypowy, ponieważ w programowaniu spotykam się, z tym problem pierwszy raz.

Załóżmy, że mam klasę, która wykona swoje zadanie w zależności od jakiegoś parametru.
Czyli przechodzi przez wiele ifów, które pozwalają lub nie, na wykonanie czynności w programie.
Ale mam jeden problem. Nie wyświetla się w ogóle MessageBox.Show, mimo, że deklaracja zmiennej nastąpiła.(w kodzie wyróżniony enterami) Jakaś wartość, jest także w tej zmiennej. Żadnego błędu czy komunikatu. Nic. Dlaczego? Myślałem, że jest to problem z zbyt wielu if'ow, ale niestety nie. W ruchu desperacji próbowałem ponownie tworzyć jakąś nową zmienną, która będzie przechowywała wartość, ale to także się nie zadziałało.

  if (wejsciowystring != "-1")
  {
   int a = wejsciowystring.IndexOf("<!--data_wystawienia-->");
  /*Jakieś funkcje, które operują na liczbie a. */

  a = wejsciowystring.IndexOf("<!--wiersz_do_kopiowania-->"); //27 /* Ponowna zmiana wartości */
  int b = wejsciowystring.IndexOf("<!--/wiersz_do_kopiowania-->"); //28
  if (((a != -1) && (b != -1)) && (zbiordanych.iloscwartosci_faktur != 1)) /* Warunki, które muszą występować, aby pogram mógł wejść w 
  gałąź */
  {
   wejsciowystring = wejsciowystring.Insert(a + 23, zbiordanych.sprzedawca.pesel);/*Wykonanie jakiś instrukcji*/
   string tmp1 = wejsciowystring.Substring(a, (b + 28) - a);                  /**/
   wejsciowystring = wejsciowystring.Remove(a, (b + 28) - a);                /**/
   string tmp = tmp1; int c;

   MessageBox.Show(Convert.ToString(a)); /*Brak wyskakującego MEESSAGEBOX.Show */ 

   for (int i = zbiordanych.iloscwartosci_faktur - 1; i > -1; i--)
   {
    /*Jakieś instrukcje, nie związane z zmienną a*/ 
   wejsciowystring.Insert(a, tmp); /* brak wartości a*/
   tmp = tmp1;
   }
  }
  pliki.zapisywanie_dopliku(wejsciowystring, 1);
  }

Dlaczego ta wartość jest, aż tak potrzebna? Ponieważ jest tak jakby moim drogowskazem, gdzie zmodyfikowany stringa mam wpisać. Czyli:

string a="Ala ma kota"
string b=" Ala ma kota"
operacje wykonujące na stringu
b="ma psa"
połączenie stringów a+b= Ala ma psa ma kota".
1

Umieść kursor na if, wciśnij F9 (umieszczanie breakpointa) i uruchom program F5. Jak się program zatrzyma (na breakpoincie) sprawdź wartości zmiennych i naciśnij F10. Wszystko będziesz wiedział

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1