Program na zaliczenie

0

Witam, jestem uczniem technikum i na lepsze oceny w ostatniej klasie mamy zrobić projekt. A ze rok szkolny się zaczął...

Nie chcę kopiować stąd i wklejać do siebie więc mam pytanie do użytkownika @_13th_Dragon i jego kodu

#include <stdio.h>
 
int main()
 {
  unsigned T,N,K,W,H,by,bv,cv,x,y;
  scanf("%u",&T);
  while(T--)
   {
   scanf("%u",&N);
   K=(N+4)/5;
   for(bv=2*(K*44+4)*(K*10+2),by=K+1,y=1;y<=K;++y)
    {
     x=K/y;
     if(y*x==K)
      {
      cv=(y*44+4)*(x*10+2);
      if(bv>cv)
       {
        bv=cv;
        by=y;
       }
      }
    }
   H=by*44+4;
   W=K/by*10+2;
   printf("%u x %u = %u\n",W>H?W:H,W>H?H:W,W*H);
   }
  return 0;
 }

Mianowicie:

Po co K=(N+4)/5;? Zamiast modulo?
Czemu tutaj bv=2*(K*44+4)*(K*10+2) mnożysz to razy 2?
I po co w by=K+1 dodawanie zawsze o jeden więcej?

Jakbyś mógł mi pomóc, byłoby fajnie :)

Tresc byla poruszana na pw, jednak napisano mi bym napisał na forum. Nie za bardzo ogarniam programowanie, stąd też pewnie dziwne pytania.

dodanie znaczników `` - furious programming

0

Jakbyś podał treść zadania które ten kod rozwiazuje to byłoby prościej ;]

0

Ah, przepraszam :]

Kontenery w porcie gromadzone są na specjalnym placu terminalu. Aby umożliwić dowóz
kontenerów różnymi drogami (kolej, samochody, żegluga śródlądowa) postanowiono, że
najlepszym wyjściem będzie budowa takiego placu przy ujściu rzeki. Takie rozwiązanie ma
niestety pewne wady. Grunt jest tam bardzo grząski, a jak wiadomo budowanie na stabilnym
gruncie jest znacznie tańsze. Oznacza to, że plac przeznaczony na kontenery nie powinien być
większy, niż jest to potrzebne.
Pojedynczy kontener ma 40 stóp długości i 8 stóp szerokości. Kontenery mogą być położone
jeden na drugim, przy czym wysokość stosu nie może przekraczać pięciu kontenerów. Takie
stosy są następnie układane w rzędy. Pomiędzy poszczególnymi stosami oraz pomiędzy
zewnętrznym stosem, a granicą placu (wzdłuż dłuższej ściany) musi zostać zachowana
odległość 2 stóp. Analogiczne odległości liczone wzdłuż krótszego boku kontenera muszą
wynosić 4 stopy. Wszystkie kontenery muszą być ułożone w ten sam sposób. Powyższe
ograniczenia są oczywiście narzucane przez sposób przenoszenia kontenerów, gdyż
wykonujące to zadanie dźwigi muszą mieć miejsce, aby schwycić ładunek i nie mogą się
obracać.
Plac ma mieć kształt prostokąta. Zadanie polega na określeniu optymalnego rozmiaru placu.
Najważniejszym kryterium jest jego wielkość, kolejnym kształt jak najbardziej zbliżony do
kwadratu. Poniższy rysunek pokazuje plan dla 8 stosów. Ustawienie dwóch rzędów po cztery
stosy prowadzi do całkowitej powierzchni 92× 42 = 3864 .

Wejście
W pierwszej linii znajduje się jedna liczba całkowita dodatnia, nie przekraczająca 100,
odpowiadająca liczbie przypadków testowych.
Każdy przypadek testowy zawiera jedną liczbę całkowitą dodatnią n ( 12
n ≤ 10 ), wymaganą
pojemność placu wyrażoną w liczbie kontenerów.
Wyjście
Dla każdego przypadku testowego powinna być wyprowadzona jedna linia zawierająca
długość (a), szerokość (b, b<=a) oraz powierzchnię placu. Przykładowy, choć nie wymagany
format widoczny jest poniżej.

Dla danych wejściowych:
6
1
15
22
29
36
43

Poprawną odpowiedzią jest:
48 x 12 = 576
48 x 32 = 1536
52 x 48 = 2496
92 x 32 = 2944
92 x 42 = 3864
136 x 32 = 4352

U kolegi ten program działa, jednakże mi chodzi o moje pytania :) Bo kompletnie nie wiem jak się do tego zabrac.

0

Ad 1. K -> ile rozpoczętych rzędów zajmie N kontenerów jeżeli w każdym rzędzie 5 kontenerów? (N+4)/5
Ad 2. Normalne równanie kwadratowe, przeczytaj zadanie uważnie.
Ad 3. Aby na początku by miała wartość początku następnego wiersza.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1