Wyświetlanie obrazu przez JFileChooser

0

Witam,
mam pewien problem, nie wyświetla mi obrazka po jego wybraniu. Ty jest kod:

    JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
    setJMenuBar(menuBar);

    JMenu plik = new JMenu("Plik");
    menuBar.add(plik);
      JMenuItem otworz = new JMenuItem("Otwórz");
      otworz.addActionListener(new FileOpenListener());
      JMenuItem wyjscie = new JMenuItem("Wyjśćie");
      wyjscie.addActionListener(new ActionListener() {

        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          int odp = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Czy napewno chcesz zamknąć ?", "Exit", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);
          if(odp == JOptionPane.OK_OPTION)
            System.exit(0);

        }
      });

      plik.add(otworz);
      plik.add(wyjscie);

      chooser = new JFileChooser();

  }

  private class FileOpenListener implements ActionListener
  {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent ev) {

      int result = chooser.showOpenDialog(Frame.this);

      if(result == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
      {
        File img = chooser.getSelectedFile();
        System.out.println(img.getName());

        try 
        {
          image = ImageIO.read(img);
        }
        catch (IOException e) 
        {
          System.err.println("Blad odczytu obrazka");
        }

      }
    }

  }
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
    g2.drawImage(image,10,10,this);
  }
  private JFileChooser chooser;
  private BufferedImage image;

Z góry dziękuje.

0

Brakuje repaint().

0

Z repaint też nie działa :(

 image = ImageIO.read(img);
          System.out.println("jestem");
          repaint();
0

Zamieściłeś urywki kodu. Nie sposób się zorientować czy to repaint(); dotyczy komponentu, w którym jest metoda:

  public void paintComponent(Graphics g)
  {
    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
    g2.drawImage(image,10,10,this);
  }
0

Sorki, o to pełen kod klasy Frame :

import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.AbstractAction;
import javax.swing.Action;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JToolBar;

@SuppressWarnings("serial")
public class Frame extends JFrame{
  public Frame()
  {
    this.setSize(800,600);
    this.setTitle("Okno Wyboru plikow");
    this.setLocation(100, 100);

    JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
    setJMenuBar(menuBar);

    JMenu plik = new JMenu("Plik");
    menuBar.add(plik);
      JMenuItem otworz = new JMenuItem("Otwórz");
      otworz.addActionListener(new FileOpenListener());
      JMenuItem wyjscie = new JMenuItem("Wyjśćie");
      wyjscie.addActionListener(new ActionListener() {

        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          int odp = JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Czy napewno chcesz zamknąć ?", "Exit", JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION);
          if(odp == JOptionPane.OK_OPTION)
            System.exit(0);

        }
      });

      plik.add(otworz);
      plik.add(wyjscie);

      JToolBar tool_bar = new JToolBar();
      add(tool_bar);
      Action kwadrat = new AbstractAction("Kwadrat", new ImageIcon("kwadrat.jpg")) 
      {

        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          // TODO Auto-generated method stub

        }
      };

      Action kolo = new AbstractAction("Koło", new ImageIcon("kolo.jpg")) 
      {

        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          // TODO Auto-generated method stub

        }
      };
      tool_bar.add(kwadrat);
      tool_bar.add(kolo);

      kwadrat.putValue(Action.SHORT_DESCRIPTION, "Kwadrat");
      kolo.putValue(Action.SHORT_DESCRIPTION, "Kolo");

      chooser = new JFileChooser();

  }

  private class FileOpenListener implements ActionListener
  {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent ev) {

      int result = chooser.showOpenDialog(Frame.this);

      if(result == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
      {
        File img = chooser.getSelectedFile();
        System.out.println(img.getName());

        try 
        {
          image = ImageIO.read(img);
          repaint();
        }
        catch (IOException e) 
        {
          System.err.println("Blad odczytu obrazka");
        }

      }
    }

  }
    public void paintComponent(Graphics g)
    {
      Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
      g2.drawImage(image,10,10,this);
      System.out.println("tutja");
    }
  private JFileChooser chooser;
  private BufferedImage image;
}
1

W konstruktorze klasy Frame (myląca nazwa, Frame to nazwa klasy bibliotecznej - z pakietu AWT - o bardzo podobnym przeznaczeniu):

this.setTitle("Okno wyboru plików");
this.setLocation(100, 100);
add(new Panelik(),BorderLayout.CENTER);
...
add(tool_bar,BorderLayout.NORTH);
pack();

a gdzieś w klasie dopisz kod

  private class Panelik extends JPanel
  {
    public Panelik()
    {
      setPreferredSize(new Dimension(800,600)); 
    }
    public void paintComponent(Graphics g)
    {
      Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
      g2.drawImage(image,10,10,null);
      System.out.println("tutja");
    }
  }
0

Wszystko działa, wielkie dzięki :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0