Polimorfizm, wypisanie metody z klasy bazowej

0
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class owoc
{
protected:
  string rodzaj;
  string kraj;
  int cena;
public:
  owoc();
  owoc(string a, string b, int c);
  owoc(owoc &mk);

  void setrodzaj(string a);
  void setkraj(string a);
  void setcena(int a);
  string getrodzaj();
  string getkraj();
  int getcena();

  virtual void wypisz() = 0;
  owoc *next;
};
owoc::owoc()
:rodzaj("cytrus"), kraj("Polska"), cena(1){}
owoc::owoc(string a, string b, int c){
  rodzaj = a;
  kraj = b;
  cena = c;
}
owoc::owoc(owoc &mk){
  rodzaj = mk.rodzaj;
  kraj = mk.kraj;
  cena = mk.cena;
}
void owoc::setrodzaj(string a){ rodzaj = a; }
void owoc::setkraj(string a){ kraj = a; }
void owoc::setcena(int a){ cena = a; }
string owoc::getrodzaj(){ return rodzaj; }
string owoc::getkraj(){ return kraj; }
int owoc::getcena(){ return cena; }
void owoc::wypisz(){
  cout << "[owoc]  rodzaj: " << rodzaj << "  kraj: " << kraj << "  cena: " << cena <<endl;
}

class truskawka
  :public owoc
{
private:
  string smak;
  string kolor;
  double waga;
public:
  truskawka();
  truskawka(string a, string b, double c, string d, string e, int f);
  truskawka(truskawka &mk);

  void setsmak(string a);
  void setkolor(string a);
  void setwaga(double a);
  string getsmak();
  string getkolor();
  double getwaga();

  void wypisz();
};
truskawka::truskawka()
:smak("slodka"), kolor("czerwona"), waga(1){}
truskawka::truskawka(string a, string b, double c, string d, string e, int f){
  rodzaj = d;
  kraj = e;
  cena = f;
  smak = a;
  kolor = b;
  waga = c;
}
truskawka::truskawka(truskawka &mk){
  smak = mk.smak;
  kolor = mk.kolor;
  waga = mk.waga;
}
void truskawka::setsmak(string a){ smak = a; }
void truskawka::setkolor(string a){ kolor = a; }
void truskawka::setwaga(double a){ waga = a; }
string truskawka::getsmak(){ return smak; }
string truskawka::getkolor(){ return kolor; }
double truskawka::getwaga(){ return waga; }
void truskawka::wypisz(){
  cout << "\n[owoc-truskawka]  smak: " << smak << "  kolor: " << kolor << "  waga: " << waga <<endl;
}

int main()
{
  owoc *head = NULL, *wsk = NULL, *owoc = NULL;
  truskawka ab;
  string r_rodzaj, k_kraj, s_smak, k_kolor;
  double c_cena = 0, w_waga = 0;
  int x = 0;

  cout << "Wybierz jaki owoc chcesz zmagazynowac.\n0 - zakoncz\n1 - truskawka\n";
  cin >> x;
  while (x >= 0 || x <= 1){
    if (x == 0){
      cout << "\nZakonczyles dodawanie elementow.\n";
      break;
    }
    if (x == 1){
      cout << "\nWybrales owoc: truskawka.\n";
      cout << "Podaj rodzaj [np. cytrus]: ";
      cin >> r_rodzaj;
      cout << "Podaj kraj pochodzenia: ";
      cin >> k_kraj;
      cout << "Podaj cene [1/kg]: ";
      cin >> c_cena;
      cout << "Podaj smak: ";
      cin >> s_smak;
      cout << "Podaj kolor: ";
      cin >> k_kolor;
      cout << "Podaj wage: ";
      cin >> w_waga;

      owoc = new truskawka(s_smak, k_kolor, w_waga, r_rodzaj, k_kraj, c_cena);
    }
    if(head == NULL){
      head = wsk = owoc;
      wsk->next = NULL;
    }
    else{
      wsk->next = owoc;
      wsk = wsk->next;
      wsk->next = NULL;
    }
    cout << "\nWybierz jaki owoc chcesz zmagazynowac.\n0 - zakoncz\n1 - truskawka\n";
    cin >> x;
  }
  //wypisz liste
  wsk = head;
  while(wsk){
    wsk->wypisz();
    wsk = wsk->next;
  }

  return 0;
}

W jaki sposób skonstruować listę dynamiczną, tak aby wyświetliła metodę wypisz() z klasy owoc, a następnie metodę wypisz() z klasy truskawka?

2

coś strasznie przekombinowujesz. Na dodatek nie wiadomo o co dokładnie ci chodzi.
Może o to?:

void truskawka::wypisz(){
  cout << "[owoc-truskawka]  "; 
  owoc::wypisz();
  cout << "smak: " << smak << "  kolor: " << kolor << "  waga: " << waga << endl;
}

To by było zrozumiałe.

Jest jeszcze taka możliwość:

wsk->owoc::wypisz();

Ale to jest bardzo złe rozwiązanie.

0

MarekR22, dziękuję za wskazówkę, o to mi chodziło. :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0