Formatowanie tekstu w JTextField

0

Zadanie nie jest proste myślę. Piszęprogram, który rozwiązuje układy równań liniowych. Do wczytywania danych od uzytkownika uzywam JTextField. Pierwsze okno zawiera pytanie o liczbę równań (tzw. n) - moze to być jedynie liczba naturalna. Zablokowałem mozliwość wpisywania innych znaków - z tym sobie jakoś poradziłem, ale.... juz drugie okienko kaze nam wpisać kolejno współczynniki równania. I tu moje pytanie:
czy da się ustawić JTextField tak, aby np. mozna było wpisać dane jedynie w postaci "-1.4 4 6.7 3... "itd. To znaczy chodzi mi głwnie o to aby:

 1. Kazdy kolejny współczynnik odzielony musi być spacją.
 2. Dostępne znaki to: cyfry od 0 do 9, znak -(minus) i znak .(kropka)
 3. Spacja nie moze znalezc się na początku, bezpośrednio po kropce, bezpośrednio po minusie i bezpośrednio po spacji(czyli chce uniknąć wpisów typu " - 4. 56 .7 ".
 4. Kropka nie moze znalezc się na początku, bezpośrednio po minusie, dwa razy w jednym współczynniku, bezpośrednio przed spacją(czyli chce uniknąć sytuacji typu ".. 4.5.6 -.4 . "
 5. Minus jezeli ma się pojawić to moze jedynie bezpośrednio po spacji.

Program dopiero zaczynam pisać więc jezeli chodzi o algorytmy rozwiązywania i wiele innych rzeczy to jeszcze ich nie napisałem. Stanąłem w tym miejscu i nie wiem jak validować poprawność JTextField w czasie rzeczywistym w przypadku który opisałem. Podsyłam to co mam do tej pory. Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc!

Pasek Opcji

import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;

public class Pasek_Opcji extends JPanel{

  JLabel opcje1=new JLabel("OPCJE DANYCH");
  JLabel opcje2=new JLabel("METODY OBLICZANIA");
  JLabel opcje3=new JLabel("INNE OPCJE");
  JButton recznie=new JButton("Wpisz współczynniki ręcznie");
  JButton wczytaj=new JButton("Wczytaj współczynniki z pliku");
  JButton zapisz=new JButton("Zapisz rozwiązanie do pliku");
  JButton gauss=new JButton("Metoda eliminacji Gauss'a");
  JButton crout=new JButton("Metoda Crout'a");
  JButton cholesky=new JButton("Metoda Cholesky'ego");
  JButton wyczysc=new JButton("Wyczyść dane");
  JButton wyjscie=new JButton("Wyjście");
  JButton empty=new JButton("");

  /* potrzebne elementy interfejsu  */

  public Pasek_Opcji() {

    this.setLayout(new GridLayout(4,3)); //dodanie zarządcy rozkładu do tego pola gdzie rysuje przyciski

    /*utworzenie przyciku i dodanie go do okienka  */
    this.add(opcje1);
    this.add(opcje2);
    this.add(opcje3);
    this.add(recznie);
    this.add(gauss);
    this.add(wyczysc);
    this.add(wczytaj);
    this.add(crout);
    this.add(empty);
    this.add(zapisz);
    this.add(cholesky);
    this.add(wyjscie);
  }
}

Okno działań

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JEditorPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingUtilities;
import java.awt.Dimension;

import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.text.AbstractDocument;
import javax.swing.text.AttributeSet;
import javax.swing.text.BadLocationException;
import javax.swing.text.DocumentFilter;
import javax.swing.text.DocumentFilter.FilterBypass;

public class Okno_Dzialan extends JPanel {

  public JTextField czytnik;
  private final JEditorPane komunikaty = new JEditorPane();
  private MyDocumentFilter documentFilter;

  public Okno_Dzialan() {
    super();
    setLayout(new BorderLayout());
    tekst("\nWITAJ W PROGRAMIE!\n");
    createPanels();
  }

    public void createPanels() {
    czytnik = new JTextField();
    ((AbstractDocument)czytnik.getDocument()).setDocumentFilter(
        new MyDocumentFilter2()); 
    komunikaty.setEditable(false);
    czytnik.setEditable(false);
    komunikaty.setBackground(Color.lightGray);
    czytnik.setBackground(Color.lightGray);
    this.add(komunikaty, BorderLayout.NORTH);
    this.add(czytnik, BorderLayout.CENTER);
  }

  public void tekst(String a) {
    komunikaty.setText(a);
  }

  public void odblokowanie(){
    czytnik.setEditable(true);
    czytnik.setBackground(Color.white);
  }

  public int wczytaj_n(){
    int b = Integer.parseInt(czytnik.getText());
    return b;
  }

  public void zamiana_pola(){
        ((AbstractDocument)czytnik.getDocument()).setDocumentFilter(
        new MyDocumentFilter()); 
  }

}

class MyDocumentFilter extends DocumentFilter
{  
  @Override
      public void replace(FilterBypass fb, int offset, int length,
          String text, AttributeSet attrs)
          throws BadLocationException {
        try {
          if (text.equals(".")
              && !fb.getDocument()
                  .getText(0, fb.getDocument().getLength())
                  .contains(".")) {
            super.insertString(fb, offset, text, attrs);
            return;
          }

          Double.parseDouble(text);
          super.replace(fb, offset, length, text, attrs);
        } catch (Exception e) {
          Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
        }

      }
}

class MyDocumentFilter2 extends DocumentFilter
{  
  @Override
  public void insertString(DocumentFilter.FilterBypass fp
      , int offset, String string, AttributeSet aset)
                throws BadLocationException
  {
    int len = string.length();
    boolean isValidInteger = true;

    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
      if (!Character.isDigit(string.charAt(i)))
      {
        isValidInteger = false;
        break;
      }
    }
    if (isValidInteger)
      super.insertString(fp, offset, string, aset);
    else
      Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
  }

  @Override
  public void replace(DocumentFilter.FilterBypass fp, int offset
          , int length, String string, AttributeSet aset)
                    throws BadLocationException
  {
    int len = string.length();
    boolean isValidInteger = true;

    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
      if (!Character.isDigit(string.charAt(i)))
      {
        isValidInteger = false;
        break;
      }
    }
    if (isValidInteger)
      super.replace(fp, offset, length, string, aset);
    else
      Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
  }
}

Program

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Program extends JFrame implements ActionListener {
  BorderLayout rozklad = new BorderLayout(1,1); 
  JFileChooser wybor_pliku = new JFileChooser("C:\\"); 
  Pasek_Opcji pasek=new Pasek_Opcji();
  Okno_Dzialan okno = new Okno_Dzialan();
  boolean czy = false;
  int n;
  public Program(){
    this.setLayout(rozklad);
    this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    this.setSize(800, 480);
    this.setTitle("Rozwiązywanie Układów Równań Liniowych"); 
    this.add(okno, BorderLayout.CENTER);
    this.add(pasek, BorderLayout.SOUTH); 
    pasek.recznie.addActionListener(this);
    pasek.gauss.addActionListener(this);
    pasek.wyczysc.addActionListener(this);
    pasek.wczytaj.addActionListener(this);
    pasek.crout.addActionListener(this);
    pasek.zapisz.addActionListener(this);
    pasek.cholesky.addActionListener(this);
    pasek.wyjscie.addActionListener(this);
    this.setVisible(true); 
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    if (e.getSource() == pasek.recznie) {
      okno.odblokowanie();
      okno.tekst("\nPODAJ ILOŚĆ RÓWNAŃ (n):\n");
      okno.czytnik.addKeyListener
      (new KeyAdapter() {
        public void keyPressed(KeyEvent e) {
          int key = e.getKeyCode();
            try{
              if (key == KeyEvent.VK_ENTER) {
                Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
                n = okno.wczytaj_n();
                okno.tekst("\nPODAJ WSPÓŁCZYNNIKI DLA "+n+" RÓWNAŃ\n(współczynniki oddziel kolejno spacją):\n");
                okno.zamiana_pola();
              }
            }catch (NumberFormatException nfe) {}
        }
      });
    }

    else if (e.getSource() == pasek.wczytaj) {
    }
    else if (e.getSource() == pasek.zapisz) {
      }
    else if (e.getSource() == pasek.gauss) {
      if(czy==false) {
        okno.tekst("\nBRAK DANYCH! PODAJ WSPÓŁCZYNNIKI!\n");
       }
      }
    else if (e.getSource() == pasek.crout) {
      if(czy==false) {
        okno.tekst("\nBRAK DANYCH! PODAJ WSPÓŁCZYNNIKI!\n");
       }
    }
    else if (e.getSource() == pasek.cholesky) {
      if(czy==false) {
        okno.tekst("\nBRAK DANYCH! PODAJ WSPÓŁCZYNNIKI!\n");
       }
    }
    else if (e.getSource() == pasek.wyczysc) {
      okno.tekst("\nWITAJ W PROGRAMIE!\n");
      okno.createPanels();
      n=0;
    }
    else if (e.getSource() == pasek.wyjscie) {
    }  
  }

  public static void main(String[] args) {
     EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
       public void run() {
         new Program();
       }
     });
  }

}

P.S. Póki co dostępna jest tylko funkcja "Wpisz współczynniki ręcznie" bo właśnie do niej potrzebne mi to wszystko.

dodanie znaczników <code class="java"> - furious programming

1

Jesli chodzi o samo wpisywnie to wydaje mi sie, ze nie ma mozliwosci, ale mozesz na to spojrzec z innej strony. Wartości, ktore wpisze użytkownik (opcja z minusem i kropka to normalne oznaczenia w liczbach) to liczby. Po wczyaniu wartosci rozdzielasz String np za pomoca split(" ") i probujesz uzyc np. parseDouble(String s). Jesli wartosc nie bedzie liczba to zostanie zgloszony wyjatek NumberFormatException. Jesli wystapi taki wyjatek to dajesz uzytkownikowi stosowny komunikat i niech jeszcze raz wpisze wartosci.

0

Masz rację :) za bardzo chciałem kombinować. Dzięki za pomoc!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0