Kod ponizej porownuje i zlicza table1 z table2. Co zrobic jesli bede mial jszcze jakies np

 Dim table3 As Integer() = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Czyli chce aby table1 bylo porownywane z table2 i table3 a nastepnie zwracalo wynik w rodzaju:
liczba : ilosc

Private Shared Sub Main(args As String())
  Dim table1 As Integer() = {1, 2, 3, 4, 1, 2, _
    3, 4, 1, 2, 3, 4, _
    1, 2, 3, 4}
  Dim table2 As Integer() = {1, 2, 3, 4, 5, 6, _
    7, 8, 9, 9, 9}
  Dim merge = table1.Concat(table2).ToArray()
  Dim dist = merge.Distinct()

  For Each i As var In dist
    Dim iloc = merge.Count(Function(x) x.Equals(i))
    Console.WriteLine(Convert.ToString(i) & " : " & Convert.ToString(iloc))
  Next
  Console.ReadKey()
End Sub