Wczytywanie z pliku linii, w której jest dane słowo

0

Program po wybraniu 1 ma wczytać nazwę miasta, wyszukać w pliku tekstowym to miasto i wyświetlić całą linię razem z godzinami, np. w pliku jest:

Olsztyn 3:00 4:00 5:00
Warszawa 6:30 6:00 2:00

Po wpisaniu Warszawa program ma wyświetlić z pliku linię Warszawa 6:30 6:00 2:00. Proszę o pomoc jak to zrobić :)

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
  int liczba;
  string wiersz, miejscowosc, godziny;
  fstream plik;
  cout<<"           ROKLAD JAZDY AUTOBUSOW"<<endl<<endl;
  cout<<"1.Wyszukiwarka polaczen"<<endl<<"2.Dodaj polaczenie"<<endl<<"3.Usun polaczenie"<<endl<<endl;
  cout<<"Wybierz: ";
  cin>>liczba;
  switch(liczba)
  {
  case 1:
     system("cls");
     cout<<"Dokad chcesz jechac?"<<endl;
     break;
  case 2:
     system("cls");
     cout<<"Miejscowosc: ";
     cin>>miejscowosc;
     cout<<"Godziny odjazdu: ";
     cin.sync();
     getline(cin, godziny);
     plik.open("rozklad.txt",ios::out|ios::app);
     plik<<endl<<miejscowosc<<" "<<godziny;
     plik.close();
     cout<<endl<<"Polaczenie zostalo dodane!";
     break;
  case 3:
     system("cls");
     cout<<"Miejscowosc, ktora chcesz usunac: ";
     break;
  }
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
0
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <vector>
using namespace std;

class Line : public string {
  friend std::istream & operator>>(std::istream & is, Line & line) {  
    return std::getline(is, line);
  }
};

int main() {
  string phrase = "Olsztyn";
  vector<Line> lines;
  copy_if(
    istream_iterator<Line>(cin),
    istream_iterator<Line>(),
    back_inserter(lines),
    [&](const Line& line) { return line.find(phrase) != string::npos; }
  );
  copy(lines.begin(), lines.end(), ostream_iterator<Line>(cout, "\n"));
  return 0;
}

http://ideone.com/EZaq9O

1

jeszcze noob version. //nie wiem czy to dobrze (nie lubię C++), no ale,.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <sstream>

using namespace std;

int main(void) {
  ifstream file("plik.txt");
  if(!file.good()) exit(EXIT_FAILURE);

  string line, city, tofind;
  cin >> tofind;
  while(getline(file,line)) {
    istringstream iss(line);
    iss >> city;
    if(city == tofind)
      cout << line << endl;
  }
  file.close();
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: DotBot