Jak zrobić tablicę poza pętlą?

0

witam
Otóż mam problem, który ciągle nie daje mi spokoju. Mianowicie w kodzie poniżej chciałbym aby zmienna x była tablicą która znajduje się w pętli i aby można było z jej korzystać oraz ją wypisać poza pętlą np. Wpisuje poza pętlą

Console.WriteLine("Elementy tablicy to: " +x//); // i wtedy żeby wypisywało mi taką tablicę która znajduje się w pętli. 

Proszę was bardzo o pomoc

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Podaj liczbe kolumn: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Podaj liczbę wierszy: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[,] tab = new int[a,b];
      Random rnd = new Random();
      int s=0;
      int x=0;
      int k=0;
      int i=0;

      Console.WriteLine("Wartości tablicy: ");
      for ( i = 0; i < a; i++)
      {
        
        for ( k = 0; k < b; k++)
        {
          tab[i, k] = rnd.Next(0, 9);
          s = tab[i, k];
          Console.Write(s + " ");
        }
        Console.WriteLine(" ");
        
      }
      
      
      Console.WriteLine(" Pierwszy element to: " + tab[0, 0]);
      Console.WriteLine("Ostatni element to: " +s);
      Console.WriteLine(s);

      Console.ReadLine();
      
    }
  }
} 
0

Może trochę bardziej to rozjaśnij bo nic nie rozumiem.

0

chodzi mi o to jak zrobić żeby np. jak wpisze poza pętlą for

Console.WriteLine("Elementy tablicy to: " +x)

to jak napisać żeby ta zmienna x była tą tablicą, która jest w pętli i przy wywołaniu tej komendy wypisze wszystkie elementy tablicy.

Przepraszam za chaotyczne pisanie

0

Napisz swoją klasę, która opakujesz tablicę i w której nadpiszesz metodę ToString().

0

a czy mógłbyś mi napisać jak to zrobić jako kod? dopiero zaczynam programowanie w c# i nie za bardzo rozumiem :(

2

Proponuje Ci jakiś kurs przeczytać. Jak na kogoś 4 lata zarejestrowanego na forum słabo jest:

using System;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void WypiszTablice(int[,] tab)
    {
      for (int x = 0; x < tab.GetLength(0); x++)
      {
        Console.Write("|");
        if (tab.GetLength(1) > 0)
        {
          Console.Write("{0}", tab[x, 0]);
        }
        for (int y = 1; y < tab.GetLength(1); y++)
        {
          Console.Write(",{0,5}", tab[x, y]);
        }
        Console.WriteLine("|");
      }
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Podaj liczbe kolumn: ");
      int a = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Podaj liczbę wierszy: ");
      int b = int.Parse(Console.ReadLine());

      int[,] tab = new int[a, b];
      Random rnd = new Random();
      int s = 0;
      int x = 0;
      int k = 0;
      int i = 0;

      Console.WriteLine("Wartości tablicy: ");
      for (i = 0; i < a; i++)
      {

        for (k = 0; k < b; k++)
        {
          tab[i, k] = rnd.Next(0, 9);
          s = tab[i, k];
          Console.Write(s + " ");
        }
        Console.WriteLine(" ");

      }


      Console.WriteLine(" Pierwszy element to: " + tab[0, 0]);
      Console.WriteLine("Ostatni element to: " + s);
      Console.WriteLine(s);
      WypiszTablice(tab);

      Console.ReadLine();

    }
  }
}
2

Post powinien być w dziale 'Newbie'.
A rozwiązanie można napisać bardziej elegancko niż to zrobił @krwq np: z wykorzystaniem Extension Methods:

public static class ArrayExtensions
  {
    /// <summary>
    ///   Generyczna metoda rozszerzająca tablice 2-wymiarowe (dla dowolnego typu danych) o możliwość konwersji do sformatowanego tekstu
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">Typ danych</typeparam>
    /// <param name="items">Elementy tablicy</param>
    /// <returns>Reprezentacja tablicy 2-wymiarowej w postaci sformatowanego tekstu</returns>
    public static string SerializeTwoDimensionalArrayToString<T>(this T[,] items)
    {
      var str = new StringBuilder();

      str.Append("[");

      for(var i = 0 ; i < items.GetLength(0); i++)
      {
        str.Append("[");

        for(var j = 0; j < items.GetLength(1); j++)
        {          
          str.Append(items[i, j] + ((j != items.GetLength(1) - 1) ? ", " : string.Empty)); // Jakby kogoś bolała ta konkatenacja to można śmiało wyciągnąć warunek poza Append()
        }

        str.Append("]" + ((i != items.GetLength(0) - 1) ? ", " : string.Empty)); // Analogicznie jak wyżej
      }

      str.Append("]");

      return str.ToString();
    }
  }

I wykorzystanie w w kodzie (+ przykład szybkiej serializacji tabeli 1-elementowej)

// Tablica jednowymiarowa
int[] array = { 1, 2, 3, 4, 5 };

// Wypisanie wszystkich elementów z przecinkiem jako separatorem
Console.WriteLine(string.Join(", ", array));

// Tablice 2-wymiarowe
int[,] array1 = { { 1, 1 }, { 1, 2 }, { 1, 3 } };
string[,] array2 = { { "a", "b" }, { "c", "d" }, { "e", "f" } };

// Wypisanie wszystkich elementów tablicy 2-wymiarowej w sformatowany sposób
Console.WriteLine(array1.SerializeTwoDimensionalArrayToString());
Console.WriteLine(array2.SerializeTwoDimensionalArrayToString());

a jeśli nie zależy nam na formatowaniu i chcemy wszystkie element jak leci:

// Tablica dwuwymiarowa
int[,] array1 = { { 1, 1 }, { 1, 2 }, { 1, 3 } };
string[,] array2 = { { "a", "b" }, { "c", "d" }, { "e", "f" } };

:)

//Za pomocą rzutowania na właściwy typ (spłaszczamy tablicę i wyświetlamy elementy jeden po drugim oddzielone przecinkiem) 
Console.WriteLine(string.Join(",", array1.Cast<int>()));
Console.WriteLine(string.Join(",", array2.Cast<string>()));

:D

// Za pomocą serializacji JavaScriptowej (to nam nieco sformatuje ale również dostaniemy "spłaszczone" dane)
Console.WriteLine(new JavaScriptSerializer().Serialize(array1));
Console.WriteLine(new JavaScriptSerializer().Serialize(array2)); 

Ja widać ograniczeniem co do zastosowanej metody jest wyłącznie fantazja...

0

bardzo dziękuje wszystkim za odpowiedzi

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1