MVC/MVP w Swingu - czy obsługa przycisku powinna być w kontrolerze?

0

MVC
Model-View-Controller zakłada podział aplikacji na trzy główne części:
Model – jest pewną reprezentacją problemu bądź logiki aplikacji.
Widok – opisuje, jak wyświetlić pewną część modelu w ramach interfejsu użytkownika. Może składać się z podwidoków odpowiedzialnych za mniejsze części interfejsu.
Kontroler – przyjmuje dane wejściowe od użytkownika i reaguje na jego poczynania, zarządzając aktualizacje modelu oraz odświeżenie widoków.

MVP
MVP, czyli z ang. Model-View-Presenter (Model-Widok-Prezenter) jest pochodną wzorca MVC. Modyfikacja polega na tym, że kontroler z MVC staje się teraz prezenterem. A to oznacza, że wszelkie wyniki logiki biznesowej aplikacji przesyłane są właśnie z tego prezentera, a nie jak w klasycznym wzorcu MVC – z modelu.

W teorii wydaje się proste, ale w praktyce już nie bardzo. Mógłby mi ktoś to wyjaśnić na jakimś przykładzie. Załóżmy, że mamy bazę danych, która przechowuje książki.
Teraz w MVC:
Model: Klasa odzwierciedlająca na przykład tabele książki, klasa z komunikacją do bazy danych (dodawanie, usuwanie, aktualizowanie itp).
Widok: Np jakaś ramka prezentująca nasze dane itp.
Kontroler: reagowanie na akcje użytkownika, na przykład na dodanie książki.

I tutaj się zastanawiam, załóżmy że w widoku mamy ramkę z przyciskiem dodaj książkę, czy to znaczy że obsługa tego przycisku (co się stanie po kliknięciu) powinna być w kontrolerze?

Jeśli tak, to jak mam to zrobić w osobnym pakiecie/klasie, jak pisałem obsługę przycisku w tej samej klasie to nie miałem problemu, bo mogłem napisać na przykład tak:

		btnNastpna.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
              //zrób coś
			}
		});

lub

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getActionCommand().equals("Zamknij")) {
      System.exit(0);
    } else if (e.getActionCommand().equals("...")) {


    } else if (e.getActionCommand().equals("Połącz")) {

    } 
1

Swing to nie jest całkiem dobry przykład ;) Ale zasadniczo wykonywaniem akcji po kliknięciu guzika powinien zająć sie kontroler. Ale zauważ że to nie znaczy że sam action listener musi być gdzieś wyciągany osobno. Action listener może wywołać odpowiednią metodę na pewnym obiekcie który sobie nazwiesz kontrolerem.
Chodzi o to żeby oddzielic od siebie te elementy -> to jak program przechowuje "logikę" swojego działania, to jak przechowuje "wygląd" i to jak wykonuje akcje.
Jeśli zrobisz tak jak napisałem wyżej to zauważ że mógłbyś w ogóle wywalić stąd Swinga, wstawić inną technologię do GUI a Model i Kontroler w ogóle by się nie zmieniły! Musiałbyś tylko zrobić nowe GUI a potem podpiąć pod guziki wywołania metod Kontrolera.

0

@Shalom dzięki. Napisałem takie coś na szybko dla przykładu, czy tak to powinno wyglądać? Pewnie aplikacja webowa np w springu lepiej oddawała by ten wzorzec, ale do takiego poziomu jeszcze długa droga. Po prostu mam pisać pewną aplikację na zaliczenie i nie chce jej pisać na zasadzie, tylko żeby działało, ale żeby kod też jakoś wyglądał w miarę.

package app;

import model.ClientModel;
import view.MFrameView;
import controller.Controller;

public class AppMVC {

	public static void main(String[] args) {
		MFrameView theView = new MFrameView();
		ClientModel theModel = new ClientModel("Jan", "Nowak");
		Controller theController = new Controller(theView, theModel);
		theView.setVisible(true);

	}

}

package controller;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import view.MFrameView;
import model.ClientModel;

public class Controller {
	 private MFrameView theView;
	 private ClientModel theModel;
	   
	 public Controller(MFrameView theView, ClientModel theModel) {
	 	   this.theView = theView;
	     this.theModel = theModel;
	     this.theView.addBtnShowListener(new HireCompanyListener());
	}
	 
	 class HireCompanyListener implements ActionListener{

		@Override
		public void actionPerformed(ActionEvent e) {
			// TODO Auto-generated method stub
			theView.setResult(theView.getName() + theView.getLastName());
			
		}
		 
	 }
	 
}

package model;

public class ClientModel {

	private String name;
	private String lastName;
	
	public ClientModel(String name, String lastName){
		this.name = name;
		this.lastName = lastName;
	}
}

package view;

import java.awt.BorderLayout;

public class MFrameView extends JFrame {

	private JPanel contentPane;
	private JTextField tFName;
	private JTextField tFLastName;
	private JLabel lResult;
	private JButton btnShow;

	/*public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					MFrameView frame = new MFrameView();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}*/

	public MFrameView() {
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 731, 408);
		
		JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
		setJMenuBar(menuBar);
		
		JMenu mnFile = new JMenu("Plik");
		menuBar.add(mnFile);
		
		JMenuItem mntmClose = new JMenuItem("Wy\u0142\u0105cz");
		mnFile.add(mntmClose);
		
		JMenu mnDatabase = new JMenu("Baza");
		menuBar.add(mnDatabase);
		
		JMenu mnInformation = new JMenu("Informacje");
		menuBar.add(mnInformation);
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);
		
		tFName = new JTextField();
		tFName.setBounds(10, 11, 86, 20);
		contentPane.add(tFName);
		tFName.setColumns(10);
		
		tFLastName = new JTextField();
		tFLastName.setBounds(10, 42, 86, 20);
		contentPane.add(tFLastName);
		tFLastName.setColumns(10);
		
		lResult = new JLabel("New label");
		lResult.setBounds(10, 84, 46, 14);
		contentPane.add(lResult);
		
		btnShow = new JButton("Show");
		btnShow.setBounds(126, 41, 89, 23);
		contentPane.add(btnShow);
	}
	
	public String getName(){
		return tFName.getText();
	}
	
	public String getLastName(){
		return tFLastName.getText();
	}
	
	public void setResult(String result){
		lResult.setText(result);
	}
	
	public void addBtnShowListener(ActionListener listenerForBtnShow){
		btnShow.addActionListener(listenerForBtnShow);
	}
}
1

Nie do końca. Bo po co związałeś sobie tak mocno kontroler z technologią? I z widokiem (!)? Nie ma takiej potrzeby na dobrą sprawę. Abstrakcja! Gdzie sie da :) Niech Widok będzie miał swój interfejs i niech kontroler korzysta tylko (!) z tego interfejsu. Niech kontroler nie ma w sobie żadnych action listenerów i innych dupereli związanych z technologią widoku, bo nie ma takiej potrzeby. Kontroler niech tylko woła metody z interfejsu, a tym JAK modyfikować widok niech się zajmuje sam widok.
Analogicznie w drugą stronę -> niech Kontroler ma swój interfejs który wywołują action listenery z Widoku.

0
package view;

import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

public interface IMFrameView {
	
	String getName();
	String getLastName();
	void setResult(String result);
}
package view;

import java.awt.BorderLayout;

public class MFrameView extends JFrame implements IMFrameView {

	private JPanel contentPane;
	private JTextField tFName;
	private JTextField tFLastName;
	private JLabel lResult;
	private JButton btnShow;

	public MFrameView() {
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 731, 408);
		
		JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
		setJMenuBar(menuBar);
		
		JMenu mnFile = new JMenu("Plik");
		menuBar.add(mnFile);
		
		JMenuItem mntmClose = new JMenuItem("Wy\u0142\u0105cz");
		mnFile.add(mntmClose);
		
		JMenu mnDatabase = new JMenu("Baza");
		menuBar.add(mnDatabase);
		
		JMenu mnInformation = new JMenu("Informacje");
		menuBar.add(mnInformation);
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);
		
		tFName = new JTextField();
		tFName.setBounds(10, 11, 86, 20);
		contentPane.add(tFName);
		tFName.setColumns(10);
		
		tFLastName = new JTextField();
		tFLastName.setBounds(10, 42, 86, 20);
		contentPane.add(tFLastName);
		tFLastName.setColumns(10);
		
		lResult = new JLabel("New label");
		lResult.setBounds(10, 84, 46, 14);
		contentPane.add(lResult);
		
		btnShow = new JButton("Show");
		btnShow.setBounds(126, 41, 89, 23);
		contentPane.add(btnShow);
	}
	
	public String getName(){
		return tFName.getText();
	}
	
	public String getLastName(){
		return tFLastName.getText();
	}
	
	public void setResult(String result){
		lResult.setText(result);
	}
	
	public void addBtnShowListener(ActionListener listenerForBtnShow){
		btnShow.addActionListener(listenerForBtnShow);
	}
}

package controller;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import view.MFrameView;
import model.ClientModel;

public class Controller {
	 private MFrameView theView;
	 private ClientModel theModel;
	   
	 public Controller(MFrameView theView, ClientModel theModel) {
	 	   this.theView = theView;
	     this.theModel = theModel;
	     //this.theView.addBtnShowListener(new HireCompanyListener());
	}
}

package controller;

public interface IController {
	//Tutaj powinniem korzystać tylko z interfesju widoku, pytanie jak


Hmm czyli actionListenery mamy dodawać w klasie widoku, czy interfejsie ? I jak powinien wyglądać kontroler ? @Shalom mam wielką prośbę jakbyś mógł uzupełnić kod, a właściwie go napisać to może bardziej zobaczę co masz na myśli i dalej może będzie mi łatwiej, chociaż zaczynam w to wątpić.
1
 1. Model też mógłby mieć własny interfejs. Wtedy Controller będzie miał jako pola referencje do tych INTERFEJSÓW! A nie do implementacji tak jak to teraz zrobiłeś.
 2. Action Listenery dałbym w klasie Widoku, bo są związane "technologicznie" z widokiem, ale niech te actionListenery wywołują metody Controllera (a raczej Interfejsu który ten Controller wystawia).
0

Pytanie czy już coś lepiej?

package controller;

import model.Client;

public interface IController {
	
	public Client createClient(String name, String lastName);

}

package controller;

import model.Client;


public class Controller implements IController {

	//Kontroler może korzystać z interfejsu widoku
	
	
	@Override
	public Client createClient(String name, String lastName) {
		Client cl = new Client(name, lastName);
		return cl;
	}
	
}
 
package view;

import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;

public interface IMFrame {
	
	String getName();
	String getLastName();
	void setResult(String result);
}

package view;

import java.awt.BorderLayout;

public class MFrame extends JFrame implements IMFrame {

	private JPanel contentPane;
	private JTextField tFName;
	private JTextField tFLastName;
	private JLabel lResult;
	private JButton btnShow;

	public MFrame() {
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 731, 408);
		
		JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
		setJMenuBar(menuBar);
		
		JMenu mnFile = new JMenu("Plik");
		menuBar.add(mnFile);
		
		JMenuItem mntmClose = new JMenuItem("Wy\u0142\u0105cz");
		mnFile.add(mntmClose);
		
		JMenu mnDatabase = new JMenu("Baza");
		menuBar.add(mnDatabase);
		
		JMenu mnInformation = new JMenu("Informacje");
		menuBar.add(mnInformation);
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);
		
		tFName = new JTextField();
		tFName.setBounds(10, 11, 86, 20);
		contentPane.add(tFName);
		tFName.setColumns(10);
		
		tFLastName = new JTextField();
		tFLastName.setBounds(10, 42, 86, 20);
		contentPane.add(tFLastName);
		tFLastName.setColumns(10);
		
		lResult = new JLabel("New label");
		lResult.setBounds(10, 84, 123, 14);
		contentPane.add(lResult);
		
		btnShow = new JButton("Show");
		btnShow.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				IController ic = new Controller();
				lResult.setText(ic.createClient(tFName.getText(), tFLastName.getText()).getNameAndLastName()); //pytanie czy tak ?
			}
		});
		btnShow.setBounds(126, 41, 89, 23);
		contentPane.add(btnShow);
	}
	
	public String getName(){
		return tFName.getText();
	}
	
	public String getLastName(){
		return tFLastName.getText();
	}
	
	public void setResult(String result){
		lResult.setText(result);
	}
}

 
package model;

public class Client {

	private String name;
	private String lastName;
	
	public Client(String name, String lastName){
		this.name = name;
		this.lastName = lastName;
	}

	public String getName() {
		return name;
	}

	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}

	public String getLastName() {
		return lastName;
	}

	public void setLastName(String lastName) {
		this.lastName = lastName;
	}
	
	public String getNameAndLastName(){
		return name + " " + lastName;
	}
}

 
0

Nie no teraz to jest bez sensu! Masz mieć JEDEN WSPÓLNY Model, Kontroler i Widok! Nie może tak być że widok sobie tworzy swój lokalny kontroler albo że kontroler sobie tworzy ot tak model. Jaki to miałoby sens? Miałeś w miarę sensownego maina kilka postów wyżej. Czemu go popsułeś? ;]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1