Wątek przeniesiony 2014-01-13 12:23 z C/C++ przez ŁF.

Błąd w prostym programie.

0

Cześć, jestem początkujący i potrzebuję pomocy bardziej doświadczonych w tej dziedzinie. Nie potrafię znaleźć błędu w programie, który wylicza dzień tygodnia dla podanej daty. Otóż wyświetla jeden dzień do tyłu dla dat z 2014, a dla innych o 2 albo 3 dni wstecz. Czy ktoś wie, gdzie leży problem?

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

 
 char *dni_tygodnia[7] = {"sobota", "niedziela", "poniedzialek", "wtorek", "sroda", "czwartek", "piatek"};
 int dni_mies[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
 int mies_roku[12];

int sprawdzenie_daty(int d, int m, int r)
{
  return (d > 0 && d <= dni_mies[m-1]) && (m >= 1 && m <= 12) && (r >= 1582 && r <= 2999);
}

int rok_przestepny(int r)
{
  return (r%400 == 0 || (r%4 == 0 && r%100 != 0));
}

int zlicz_dni()
{
  int i;
  for(i = 1; i < 12; i++)
  {
     mies_roku[i] = mies_roku[i-1] + dni_mies[i-1];
  }
  return i;
}

int liczba_przestepnych(int r)
{
  int i;
  int przestep = 0;
  for(i = 1; i < r; i++)
  {
     if(rok_przestepny(i))
     przestep++;
  }
  return przestep;
}


int main(int argc, char *argv[])
{
 
 int d, m, r;
 
 printf("Date nalezy wpisac wedlug podanego wzoru: dd.mm.rrrr\n\n");
 printf("Podaj date:\n");
 scanf("%d %d %d", &d, &m, &r);
 
 if(rok_przestepny(r)) 
            dni_mies[1] = 29;
 else
            dni_mies[1] = 28;
 
 if(sprawdzenie_daty(d, m, r))
             return 0;
 zlicz_dni();
 
 printf("%s\n", dni_tygodnia[(d + mies_roku[m-1] + r + liczba_przestepnych(r))%7]);
 
 
 system("PAUSE");  
 return 0;
}

0

Przy wpisywaniu daty, jeżeli określiłeś taki format: dd.mm.rrrr to warto wczytywać tak:

scanf("%d.%d.%d", &d, &m, &r);

Sprawdzanie poprawności daty

if(!sprawdzenie_daty(d, m, r))
  return 0;
0

Tak, wiem, ale wtedy niezależnie jaką datę podam konsola się zamyka :/

0

Jesteś pewien?
Pamiętaj, że przy wpisywaniu należy datę podać tak jak napisałeś w poleceniu, czyli np. 12.01.2014 (z kropkami).

4
int liczba_przestepnych(int r)
...
  for(i = 1; i < r; i++)

Co ta funkcja właściwie ma zwracać?
Skoro w sprawdzenie_daty zakładasz że rok ma być >= 1582 (rozsądnie) to dlaczego tutaj w pętli liczysz od 1?

Datą początkową kalendarza gregoriańskiego jest piątek 15 października 1582. Traktuj to jako punkt odniesienia, z poprawką na dni przestępne od tego momentu, a nie od AD 1.

2

Ja tu widzę błąd:

int sprawdzenie_daty(int d, int m, int r)
{
  if (m==2 && d==29 && rok_przestepny(r))
     return 1;
  return (d > 0 && d <= dni_mies[m-1]) && (m >= 1 && m <= 12) && (r >= 1582 && r <= 2999);
}

zresztą tak jak wytknął @Azarien powinieneś też uwzględnić początek kalendarza (specjalnie potraktować 1582rok).
2

Przerobiłem kod implementując bardzo naiwny a miejscami genialny algorytm mojego autorstwa, ale tak naprawdę istnieją na to lepsze i krótsze wzory.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

const char *dni_tygodnia[7] = {"czwartek", "piatek", "sobota", "niedziela", "poniedzialek", "wtorek", "sroda"};
const int dni_mies[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
 
int rok_przestepny(int r)
{
  return (r%400 == 0 || (r%4 == 0 && r%100 != 0));
}

int sprawdzenie_daty(int d, int m, int r)
{
  return r > 1582 && r <= 2999 && 
		  (m >= 1 && m <= 12 && d > 0 && d <= dni_mies[m-1] || m == 2 && d == 29 && rok_przestepny(r)) ||
		  r == 1582 && ((m == 11 || m == 12) && d > 0 || m == 10 && d >= 15) && d <= dni_mies[m-1];
}

int liczba_przestepnych(int m, int r)
{
  int i;
  int przestep = 0;
  for(i = 1584; i < r; i += 4)
  {
     if(rok_przestepny(i))
     przestep++;
  }
	
	if (m>=3 && rok_przestepny(r))
		przestep++;

  return przestep;
}

int dzien_tygodnia(int d, int m, int r)
{
	int dzien = (r-1582) * 365;
	dzien += liczba_przestepnych(m, r);
	for (int n=0; n<m-1; n++)
		dzien += dni_mies[n];
	dzien += d;
	return dzien % 7;
}

int main(int argc, char *argv[])
{ 
 int d, m, r;
 
 printf("Date nalezy wpisac wedlug podanego wzoru: dd.mm.rrrr\n\n");
 printf("Podaj date:\n");
 scanf("%d %d %d", &d, &m, &r);
 
 if(!sprawdzenie_daty(d, m, r))
   return 0;

 printf("%s\n", dni_tygodnia[dzien_tygodnia(d, m, r)]);
 
 system("PAUSE");  
 return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1