JFileChooser - ścieżka do pliku

0

Metoda poniżej zwraca mi ścieżkę w taki sposób: C:\Users\Marcin\Documents\NetBeansProjects\BIBLIOTEKA.FDB a potrzebuję, aby była zwrócona w taki sposób:
C:\Users\Marcin\Documents\NetBeansProjects\BIBLIOTEKA.FDB czy jest na to jakiś automatyczny sposób ? Czy muszę przeszukać stringa i jak napotka znak \ to dodać jeszcze jeden znak .

  public static String otworzFDB()
  {
    String path = null;
    File file = null;
 
    JFileChooser chooser = new JFileChooser(); 
    chooser.setCurrentDirectory(new java.io.File(""));
    chooser.setDialogTitle("Wybierz plik FBD bazy ");
 
    chooser.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("Plik bazy Firebird", "FDB","FDB"));
 
    if(chooser.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    {
      file = chooser.getSelectedFile(); 
      path = file.getPath();
    }
    else
    {  
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Błąd podczas wyboru pliku", "Błąd", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
 
    return path;
  }

dodanie znacznika <code class="java"> - fp

0

A po co Ci to?

String baza = "jdbc:firebirdsql:localhost/3050:"+fc.getSelectedFile().getPath();
...
Connection conn = DriverManager.getConnection(baza,user,password);

połączy Cię z wybrana bazą danych.

0

Czy może jednak ktoś wie jak to rozwiązać ?

0
JFileChooser fc = ...;
String result = fc.getSelectedFile().getPath().replace("\\","\\\\");

Jestem pewien, że ta zamiana nie jest Ci zupełnie potrzebna.

0

Jeżeli mam plik z baza danych gdzieś na dysku i chcę się do niego podpiąć to jak mam inaczej to rozwiązać ? baza danych SQLite

0

Tak jak napisałem trzy posty wcześniej:

Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlite:"+fc.getSelectedFile().getPath(),...);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1