Program nie działa na linuxie.

0

Witam.

Może mi ktoś sprawdzić dlaczego mi ten kod nie działa pod linuxem? tzn. kompiluje się, ale gdy otwieram program to nic się nie dzieje. W win 7 działał bardzo dobrze.

#include <iostream> 
#include <ctime> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 

using namespace std; 

class program_szyfrujacy 
{ 
 public: 
 int wylosowane[30]; 
 int dlugosc; 
 int gotowe_liczby[30]; 
 static string znaki; 
 static int liczby[33]; 
 string zaszyfrowane[20]; 
 string tekst; 
 int pozycje_znakow[30]; 
 float gotoweliczb[40]; 

 void menu() 
{ 
  cout <<"\t\t\t==========" << endl; 
  cout <<"\t\t\t||ENIGMA||" << endl; 
  cout <<"\t\t\t==========" << endl; 
  cout <<"\n\n" << endl; 
  cout <<"========================"<< endl; 
  cout <<"||1.Szyfrowanie    ||"<< endl; 
  cout <<"||2.Odszyfrowywanie  ||"<< endl; 
  cout <<"||0.Wyjscie      ||"<< endl; 
  cout <<"========================"<< endl; 
} 
int losowanie() 
{ 
 return (rand() % 31 ) + 1; 

} 
}; 

class odszyfrowywanie : public program_szyfrujacy 
{ 
 public: 
   int tab1[60]; 
   int tab2[60]; 
   string wpisztekst; 
   int sizetkst; 
   int tab3[60]; 
   string tab4[60]; 
}; 

int program_szyfrujacy::liczby[33] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31}; 
std::string program_szyfrujacy::znaki = "abcdefghijklmnoprstuwz-123456789"; 

int main() 
 { 
 srand( time( NULL ) ); 
  int opcja; 
 while(opcja !=0) 
 { 
 program_szyfrujacy enigma; 
 enigma.menu(); 
 cin >> opcja; 
 cin.ignore(); 
 switch (opcja) 
 { 
   case 1: 
   { 

     cout << "Podaj tekst do zaszyfrowania. Zamiast spacji uzyj znaku '-': "; 
     getline (cin,enigma.tekst); 
     enigma.dlugosc = enigma.tekst.length(); 
     cout << "\a"; 
     cout << "\n"; 
     cout << "Twoj unikalny kod: Uwaga kod bedzie Ci potrzebny do odszyfrowania wiadomosci!!!  " << endl; 
     cout <<"\nUnikalny kod: "; 
     for (int i = 0; i < enigma.dlugosc; i++) 
     { 
       enigma.wylosowane[i] = enigma.losowanie(); 
       cout << enigma.wylosowane[i] << " "; 
     } 
     for (int i = 0; i < enigma.dlugosc; i++) 
     { 
     std::string strznak(enigma.tekst,i,1); 
     size_t pozycja = enigma.znaki.find (strznak); 
     enigma.pozycje_znakow[i] = pozycja; 
     } 
     for (int i = 0;i < enigma.dlugosc; i++) 
     { 
      enigma.gotowe_liczby[i] = (enigma.pozycje_znakow[i] + enigma.wylosowane[i])%31; 
     } 
     cout << "\n" << endl; 
     cout << "Twoj szyfr to: "; 
     for (int i = 0; i < enigma.dlugosc; i++) 
     { 
       std::string strznak2(enigma.znaki,enigma.gotowe_liczby[i],1); 
       enigma.zaszyfrowane[i] = strznak2; 
       cout << enigma.zaszyfrowane[i]; 
     } 
     cout << "\n\n"; 
     int klawisz; 
     cout << "\nWcisnij klawisz 1 aby kontynuowac:"; 
     cin >> klawisz; 
     if (klawisz == 1) 
     { 
       system ("cls"); 
     } 
     break; 

   } 

   case 2: 
    { 
      odszyfrowywanie obiekt; 
      cout << "\nPodaj szyfr: "; 
      cin >> obiekt.wpisztekst; 
      obiekt.sizetkst = obiekt.wpisztekst.length(); 

      for (int i =0; i < obiekt.sizetkst; i++) 
      { 
      std::string strznak2(obiekt.wpisztekst,i,1); 
      size_t pozycja = obiekt.znaki.find (strznak2); 
      obiekt.tab1[i] = pozycja; 
      } 
      cout << "\n"; 
      cout << "Wpisz unikalny kod:" << endl; 

      for (int i = 0; i < obiekt.sizetkst; i++) 
      { 
       cin >> obiekt.tab2[i]; 
      } 

      int x; 

      for (int i = 0; i < obiekt.sizetkst; i++) 
      { 
        x = obiekt.tab1[i] - obiekt.tab2[i]; 
        if (x < 0) 
        { 
          x = x + 31; 
        } 

        obiekt.tab3[i] = x; 
      } 
      cout << "\nWiadomosc: "; 
      for (int i = 0; i < obiekt.sizetkst; i++) 
      { 
        std::string strznak3(obiekt.znaki,obiekt.tab3[i],1); 
        obiekt.tab4[i] = strznak3; 
        std::cout << obiekt.tab4[i]; 
      } 
    } 
    break; 
  } 
 } 
 }
0

Jest okey - u mnie się skompilował i uruchomił.

gcc /sciezka/do/kodu.cpp -o ~/mojprogram
~/mojprogram
0

No to dziwne. U mnie kompilacja wygląda tak: g++ plik.cpp -o plik i uruchamiam ./plik oczywiście wszystko w katalogu w którym są pliki...

Jeśli użyję gcc to wywala masę błędów...

1

Być może u ciebie jak i u mnie w code:blocks "wyzerowało" zmienną opcja (przez co program kończył się bez wyświetlenia czegokolwiek), zmień deklarację na int opcja = 1; i powinno być dobrze.

0

WoW faktycznie działa!! Dzięki nigdy bym nie pomyślał o tym że to może być przez to....

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0